Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Gå til Its Learning
Snart er skuleåret 2016/ 2017 over. Torsdag 22. juni er siste skuledag, og alle elevane sluttar kl. 11.15. I år har 8. trinn planlagt ein aktivitetsdag siste skuledag. Alle postane er i skulegarden, og elevane kan sjølve velje aktivitetar. For dei elevane som har SFO, startar SFO kl. 11.15 siste skuledag.

Skulestart er torsdag 17. august.

1. trinn starter kl. 09.00 denne dagen

2.-10. trinn starter kl. 08.15 denne dagen


Vi skal til hausten ta i bruk Schoollink.

Dette er ein digital teneste for kommunikasjon mellom skule og føresette.

 


Klepp kommune inviterer til kurskveld for tillitsvalde foreldre.

Tysdag 5. september 2017 kl. 19.00 på Klepp rådhus, kommunestyresalen.


15.06.17  var det Blått flagg- markering med besøk av sjølvaste kronprins Haakon Magnus og ordføraren på Orre stranda.

Orre skule var invitert til å delta, og hadde sandslottkonkurranse på stranda.


Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk gjer de foresatte sjølv.

 


Tysdag 13. juni hadde 1.-4. trinn uteskule. 

Skulen har nå utarbeidd planen for kven som skal vere kontaktlærarar på dei ulike trinna til hausten. Dette er planen nå før sommaren.

Ein veit av erfaring at det kan skje endringar. 


Går du i 1.- 7. klasse?

Då kan du bli med på den kulaste sommarlesekampanjen i Noreg!


Då er me godt i gang met mattedagen! Elevane på 1.-4. trinn er delte inn i fire ulike aldersblanda grupper. Dei skal i løpet av dagen vere innom fire stasjonar:

Papirfly: Måling og gjetting av kastelengd, samt finne differansen på gjetting og faktisk lengd.

Rummikubb: Arbeid med tala 1-10. Rekkjetal.

Stigespel: Bruke kroppen til å forflytte seg. Telje oppover og nedover, addisjon og subtraksjon.

Talbingo: Elevane sit i grupper og skal samarbeide om tekstoppgåver som blir lese opp av lærar. Elevane må subtrahere eller addere, finne gode strategiar for rekning.