Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Roslandsvegen 366 4343 ORRE
Telefon: 51789070 Faks: 51789071 Send e-post til oss
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Gå til Its Learning

FAU og skulen har godt fokus på tryggleik i trafikken, og kor viktig det er at elevane er synlege.


Lykkelige barn inviterer med dette lærere, foreldre og andre interesserte i hele Stavanger- regionen til et åpent informasjonsmøte i aulaen på Eiganes skole, torsdag 30. mars, kl. 18.00- 19.30.

Sjå vedlagt datoar for eksamen våren 2017

Skriftleg og munnleg eksamen


Skulen vår deltek i aksjon mot hovudlus i veke 10, helga 11.-12. mars.

Nytt tilbud til alle foreldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserer nettstaden www.foreldrehverdag.no


Alle elevane på Orre skule fekk i veke 2 refleksvestar.


Måndag 16. januar vart det akedag for heile skulen.

I margen til høgre finn de to nye "knappar"- ein raud og ein blå.

Takk til alle som bidrog til det gode resultatet me fekk.


Det er viktig å vere synleg i trafikken!

Bruk refleks når du går til skulen.

Bruk lys framme og bak når du syklar til skulen.