topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Påminning om reglar for sykling til skulen
Publisert: 26-06-2015 skrive av: Rektor

Me har dei siste dagane observert at fleire barn kjem syklande til SFO. Skulen vil difor minna om kva reglar me har for sykling til skulen:

Det er berre elevar frå 5.trinn og oppover som har lov til å sykla til skulen. Denne regelen er sett etter råd frå Trygg Trafikk, og er støtta av FAU på Rosseland skule.

Dette betyr at ingen som går på SFO har lov til å sykla til skulen!

Sparkesykkel er tillatt, og me vil oppfordra på det sterkaste om bruk av hjelm.

Gravferda til Sverre Aune
Publisert: 17-06-2015 skrive av: Rektor

Som de kjenner frå media har Sverre Aune omkomme i ei tragisk drukningsulukke. Han var far til Ville i 3b, Imre i 6b og Arian som går i 8.klasse på ungdomsskulen.

Han blir bisett frå Storstova torsdag 18.juni kl. 12.00

Om nokon av elevane på skulen ønskjer å gå i gravferda saman med foreldra sine, vil dei sjølvsagt få permisjon til det.

Skulen vil få uttrykkja si sterkaste medkjensle i sorga over dødsfallet til Sverre Aune.

Bestilling av skulemjølk for skuleåret 2015-16
Publisert: 17.06.2015 skrive av: Ruth Linda Rasmussen

TINE har nå åpnet for bestilling av skulemjølk for neste skuleår. 

De kan velja mellom TineMelk Lett, TineMelk Ekstra Lett og TineMelk Lett Laktosefri.

De bestiller på skolemelk.no

Skulefotografering våren 2015
Publisert: 01.06.2015 skrive av: Rektor

Me har mange flotte ungar og tilsette på Rosseland skule, og heile "Rosselandsfamilien" tel no over 550 personar! For at me skal ta godt vare på kvarandre, er det viktig at me kjenner kvarandre. For å kjenna kvarandre, er det viktig at me kjenner namnet og ansiktet til kvarandre. Difor er det igjen på tide å laga eit oppdatert "familiealbum"  - eller ein skulekatalog.

I samarbeid med FAU, har skulen bestemt å gje ut ein skulekatalog kvart år - og me gjer oss no klar til den fjerde skulekatalogen vår. Ariel foto er vald som ansvarleg for fotograferinga, som kjem til å gå føre seg i veke 23, 1.-4. juni 2015

Katalogen skal gjelda for neste skuleår, og vil vera ferdig i løpet av september 2015. Dette fordi me må ta bilete av neste års 1.klassingar når me startar opp i august.

Helsing frå bibliotekansvarleg Unni
Publisert: 08.05.2015 skrive av: Siri Endresen

 

Det skjer stadig nye ting i skulebiblioteket. 
Bibliotekansvarleg jaktar bøker i alle variantar og me har vore så heldige at me har fått mange flotte bøker frå privatpersonar som har rydda på loft og i kjellar. Dette er stor stas og me set utruleg stor pris på ulike bokskattar. Bøkene kan gleda mange born og unge i mange år framover!
Tusen takk til alle som har donert bøker til oss. I vår hadde biblioteket eige sal av kjeks, knekkebrød og karamellar. Ein klasse på kvart trinn var med på å selja. Me tok opp bestilling i forkant og det var stor suksess! Etter at dei fleste pengane har kome inn, har me fått inn over 13.000 kroner! Desse pengane går direkte til innkjøp av nye bøker, lydbøker og dvd-filmar til skulebiblioteket. Det er stor variasjon i det som vert kjøpt inn, slik at det skal vera noko som er tilpassa samtlege trinn. Elevane er glade og mange spør etter dei nye bøkene. Fleire og fleire får augene opp for spanande og kjekke bøker og lesegleda sprer seg på bygget!
Plutseleg er me i gang med nytt kakesalg til hausten...

 

Unni

picture
 
picture
 
picture
 
picture
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.