topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Konsekvensar i vidaregåande skule av val av 2. framandspråk i ungdomsskulen
Publisert: 01.04.2014 skrive av: Siri Endresen

 

På ungdomsskulen skal alle elevane ha eit 2. framandspråk (tysk, fransk eller spansk) eller engelsk fordjuping. Skal du gå på eit studieførebuande utdanningsprogram i vidaregåande skule, bør du ha 2. framandspråk. Dersom du skal gå på yrkesfagleg utdanningsprogram i vidaregåande, har det ikkje noko å seia om du har 2. framandspråk eller engelsk fordjuping.

 

Leige av skiutstyr til gullingen
Publisert: 11-03-2014 skrive av: 6.trinn

Er det nokon som manglar skiutstyr til Gullingen er det mogleg å leige skiutstyr, sekker o.l gratis frå kommunen. Ta sjølv kontakt om de vil leige.

Songskattar 2014
Publisert: 04.03.2014 skrive av: Siri Endresen

picture

Søkjemotor for barn
Publisert: 10.09.2008 skrive av: Kim A. Sund

Kvasir jr. har laga ein eigen søkjemotor som filtrerar vekk uønskja og upassande sider. Dette er svært gunstig for barn og elevar som skal bruke søkjemotorar til å søkje etter informasjon. Sida passar også godt for vaksne.

Gå til søkjemotoren kvasir jr.

 

Søknad om elevpermisjonar.
Publisert: 08.04.2013 skrive av: Rektor

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema:

http://www.time.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14457&AId=3103

Sjå i høgremargen under elevpermisjonar

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.