topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Informasjon SFO
Publisert: 21.08.2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Då har det gåttt ei veke sidan skulestart og me er godt igang på SFO.

August månad blir brukt til å bli kjent med nye elevar. Aktivitetane denne månaden er gym, lego, perling, teikning, spel, uteleik og leik på leikerommet. Elevane vel sjølv kva aktivitet dei vil gjera ved å henga magneten sin på tavla. Alle elevane må vera ute i løpet av SFO dagen så det er viktig at alle har med seg klede etter vêret.

Når elevane skal gå heim så MÅ dei hugse å krysse seg ut i basen.

Dersom de vaksne har beskjedar til SFO ang fri, endring av tid ol. så må eleven ha med lapp eller de kan sende sms til mobilnr 95494110.

Alle elevane som skal på morgonsfo skal bruke 1.trinns garderoben.

Det vil bli lagt ut månadsplan for SFO på heimesida frå og med september.

Ta kontakt dersom de lurar på noko.

Velkommen til nytt SFO år
Publisert: 12.08.2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Velkommen til nytt SFO år. Håper de alle har hatt ein flott sommar. Me gler oss til å sjå "gamle" og "nye" elevar igjen.

Opningstidene for SFO er 07.15 - 16.00. De som skal på morgontilbod brukar 1.trinns døra når de kjem.

Hugs klede som passar til vêret. Merk klede og sko med namn.

Telefonnummer til SFO:

95494110 (Base), 51776499 (Kontor avd.leiarar), 51776392 (Ass.rektor)

 

Skulestart torsdag 14.august
Publisert: 08.08.2014 skrive av: Rektor

Ferien er snart slutt, og det nærmar seg skulestart. Me håpar at alle elevar og føresette har hatt ein god ferie!

SFO starta opp allereie 4.august, og administrasjonen var på plass frå same dato. 11.-13. august er det planleggingsdag for lærarane. Me minner om at SFO er stengt onsdag 13.august, då personalet har planleggingsdag.

Me gler oss nå til resten av elevflokken vår kjem tilbake.

Skulen byrjar torsdag 14.august kl. 08.15. Elevane på 2.-7.trinn møter då utanfor gymsalen.Her vert det ei kort velkomsthelsing frå rektor - før klassane går saman med kontaktlærarane til klasseromma. Det er ein vanleg skuledag, så hugs å ta med skulemat.

Spesielt gler me oss til å ta imot dei 87 nye 1.klassingane våre. Desse møter utanfor gymsalen saman med foreldra kl. 09.00. Det blir også vanleg skuledag for desse, så matpakken må vera med.

Dagen sluttar kl.12.45 for 1.-4.trinn, og kl.13.40    for 5.-7.trinn.

Planleggingsdag SFO
Publisert: 18.06.2014 skrive av: Siri Endresen

 Viser til tidlegare melding om at 13. august er planleggingsdag for SFO. SFO er difor stengt denne dagen.

På dei første påmeldingsskjemane som gjekk ut står ikkje dette presisert. Fleire har difor meldt på barnet sitt. Flott om dette spres i gata slik at alle veit at SFO då er stengt.

Rosseland utnemd til "Promethian Centre of Exellence."
Publisert: 16-06-2014 skrive av: Rektor

Torsdag 12.juni kl. 12.00 blei "Promethian Center of Exellence" opna, som det einaste i sitt slag i Noreg. Skulen er svært stolte over denne utnemninga, og vil gjera sitt beste for å følga dette opp med meir oppdaterte og spanande undervisningmetodar.

Les meir om opninga ved å følga desse lenkene.

http://www.aktivundervisning.no/index.cfm?id=413905

http://connectlearningtoday.com/making-education-excellence-habit/

 

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.