topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Påminning om reglar for sykling til skulen
Publisert: 26-06-2015 skrive av: Rektor

Me har dei siste dagane observert at fleire barn kjem syklande til SFO. Skulen vil difor minna om kva reglar me har for sykling til skulen:

Det er berre elevar frå 5.trinn og oppover som har lov til å sykla til skulen. Denne regelen er sett etter råd frå Trygg Trafikk, og er støtta av FAU på Rosseland skule.

Dette betyr at ingen som går på SFO har lov til å sykla til skulen!

Sparkesykkel er tillatt, og me vil oppfordra på det sterkaste om bruk av hjelm.

Bestilling av skulemjølk for skuleåret 2015-16
Publisert: 17.06.2015 skrive av: Ruth Linda Rasmussen

TINE har nå åpnet for bestilling av skulemjølk for neste skuleår. 

De kan velja mellom TineMelk Lett, TineMelk Ekstra Lett og TineMelk Lett Laktosefri.

De bestiller på skolemelk.no

Søkjemotor for barn
Publisert: 10.09.2008 skrive av: Kim A. Sund

Kvasir jr. har laga ein eigen søkjemotor som filtrerar vekk uønskja og upassande sider. Dette er svært gunstig for barn og elevar som skal bruke søkjemotorar til å søkje etter informasjon. Sida passar også godt for vaksne.

Gå til søkjemotoren kvasir jr.

 

 
 
.