topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Elevundersøkinga 2014
Publisert: 28.10.2014 skrive av: Siri Endresen

I løpet av veke 45 vil me gjennomføra Utdanningsdirektoratet si elevundersøking på 5.-7.trinn. 

Her er informasjon om denne direkte frå Udir. Ta gjerne kontakt med skulen ved spørsmål.

Velkomen til open skule!
Publisert: 30.09.2014 skrive av: Geir Soma

 

I veke 42-43  arbeider heile skulen med eit felles prosjekt; ein solidaritetsaksjon for Zambia. Difor inviterer me foreldre, søsken og besteforeldre til open skule - onsdag 22. oktober kl. 18.00-20.00.

Målet er å samla inn pengar til skule og helsetiltak i Zambia gjennom organisasjonen Hei Verden! De kan lesa meir om prosjektet på www.heiverden.no

Kvart trinn vil laga til kafé og ulike aktivitetar på sin base.

Det er obligatorisk for elevane å møta denne kvelden.

Om det er foreldre som av prinsipielle årsaker ønsker barna fritatt frå å delta denne kvelden, kan dei søka rektor om fritak.

Søknad om elevpermisjonar.
Publisert: 08.04.2013 skrive av: Rektor

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema:

http://www.time.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14457&AId=3103

Sjå i høgremargen under elevpermisjonar

Gå til skulen
Publisert: 02-09-2014 skrive av: Heidi Barvik

picture
 Kva skjer 8. september ?

TIL SKULEN !

Barn som går eller syklar til skulen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir ein god start på skuledagen.

Visste du at så mange som 40% av alle 6 åringar vert køyrde til skulen ?

Referat frå foreldremøte SFO
Publisert: 02.09.2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Takk til alle som møtte opp på foreldremøte for SFO måndag 1. september.

Referatet finn de som eit vedlegg til høgre på SFO sida. Ta kontakt viss de lurer på noko.

Ha ein strålande dag.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.