topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Julebrev frå skulen
Publisert: 17-12-2014 skrive av: Rektor

 

Adventstida er her igjen, med lystenning, forventning og hektisk aktivitet. Juletreet er på plass i aulaen, og det brenn tre lys i kvart klasserom denne måndags morgonen. Rosseland er ein flott skule, der alt ligg til rette for å skapa læring og trivsel. Eg håpar at denne hausten har vore meiningsfull og lærerik for kvar einskild av elevane våre. For oss vaksne har tida gått utruleg fort, fylt av travle dagar og hektisk aktivitet. 

Solidaritetsaksjonen vår var eit av høgdepunkta våre no i haust. Gjennom ulike aktivitetar og open skule samla me  inn pengar til ”Hei Verden” sitt skuleprosjekt i Zambia. Takk til alle som deltok på ulike måtar, og til alle som møtte opp og bidrog til at dette blei ein festkveld som me kjem til å hugsa i lang tid. Og fredag 19.12 kl 08.45 vil me overlevera sjekken på 115 000,- til        ”Hei Verden”.  Eit fantastisk resultat !

Elles er det hektisk aktivitet rundt i klassane no om dagen. Juleverkstad, juleteikningar og øving til ulike avslutningar i den flotte aulaen vår. Her ligg ting til rette for mykje kreativ utfalding. Stadig høyrer eg musikk og song fra aulaen, og eg gler meg over engasjementet og musikk- og songgleda. Fellesamlingane kvar månad er flotte samlingar, der trinna på omgang har ansvaret for innhaldet.  Takk til både elevar og tilsette på trinna for det flotte arbeidet de legg ned for å skapa kjekke opplevingar for alle oss andre !

Til slutt vil eg ønskja dykk alle ei fin adventstid vidare. Ta dykk tid til familiekos og tenn lys, det gjer godt i denne mørke årstida!

Adventssamling og Luciafeiring
Publisert: 12.12.2014 skrive av: Heidi Barvik

file
IMG_2113.MOV

I dag hadde 1. trinn invitert 2. trinn til adventssamling og Luciafeiring i Aulaen. Det var ei gild samling kor me  fekk høyra og syngja med på mange kjente og gilde songar. I tillegg fekk me høyra ei juleforteljing og historia om Lucia og kvifor me feirar denne dagen. Til slutt, etter alle hadde sunge Luciasongen, delte 1. trinn ut sjølvbaka lussekattar til 2. trinn.

1. trinn, kledde i kvitt og girlander, gjekk etterpå Luciatog gjennom heile skulen. Alle trinna fekk ta del i den magiske stemninga som små barn med lyse barnestemmer og med lys i handa skaper.

 

Julegudsteneste
Publisert: 09-12-2014 skrive av: Heidi Barvik

Torsdag 18. desember vert det tradisjonell julegudsteneste for elevane våre. Skulen har mange elevar og kyrkja blir svært full. Galleriet vil verta brukt av  elevane. Dette betyr at det dessverre ikkje er sitjeplass til verken føresette, besteforeldre eller søsken denne dagen.

For elevane som ikkje skal vera med på skulegudstenesta vil det verta eit eige alternativt opplegg.

 

Ny innsamlingsrekord - 115 000 er samla inn til skulebarn i Zambia!
Publisert: 21.11.2014 skrive av: Geir Soma

Rosseland skule har hatt solidaritetsaksjon no i haust. Pengane elevane har samla inn skal gå til "Hei Verden" sitt prosjekt for skulebarn i Zambia.

Dei forskjellige trinna valde ulike måtar å samla inn pengar på - frå kafear, lotteri, basar, hobbyaktivitetar, loppemarknad,konkurransar, kino,sal av elevprodukt,  arbeidsdag heime m.m.

Til saman har elevane på Rosseland samla inn 115 000 kr til skulebarn i Zambia

Et hundre og femtentusen takk for innsatsen, og til alle som deltok på ulike måtar!

 

 

 

"Lærar for ein dag"
Publisert: 13-11-2014 skrive av: Rektor

Onsdag 12.11 hadde Rosseland skule gleda over å vera vertskap for 6 avgangselevar frå vidaregåande skule som fekk oppfylt ønsket sitt om å vera lærar for ein dag. Som rettleiarar hadde dei 3 lærarstudentar frå UIS, som har vore i praksis hos oss dei siste to vekene. Det var ein spanande og interessant dag for alle involverte, ikkje minst elevane på 5.trinnet.

Du kan lesa meir om dette om du klikkar på lenka under:

http://ansatt.uis.no/aktuelt/article90250-2955.html

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.