topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Ny innsamlingsrekord - 115 000 er samla inn til skulebarn i Zambia!
Publisert: 21.11.2014 skrive av: Geir Soma

Rosseland skule har hatt solidaritetsaksjon no i haust. Pengane elevane har samla inn skal gå til "Hei Verden" sitt prosjekt for skulebarn i Zambia.

Dei forskjellige trinna valde ulike måtar å samla inn pengar på - frå kafear, lotteri, basar, hobbyaktivitetar, loppemarknad,konkurransar, kino,sal av elevprodukt,  arbeidsdag heime m.m.

Til saman har elevane på Rosseland samla inn 115 000 kr til skulebarn i Zambia

Et hundre og femtentusen takk for innsatsen, og til alle som deltok på ulike måtar!

 

 

 

"Lærar for ein dag"
Publisert: 13-11-2014 skrive av: Rektor

Onsdag 12.11 hadde Rosseland skule gleda over å vera vertskap for 6 avgangselevar frå vidaregåande skule som fekk oppfylt ønsket sitt om å vera lærar for ein dag. Som rettleiarar hadde dei 3 lærarstudentar frå UIS, som har vore i praksis hos oss dei siste to vekene. Det var ein spanande og interessant dag for alle involverte, ikkje minst elevane på 5.trinnet.

Du kan lesa meir om dette om du klikkar på lenka under:

http://ansatt.uis.no/aktuelt/article90250-2955.html

 

 

Elevundersøkinga 2014
Publisert: 28.10.2014 skrive av: Siri Endresen

I løpet av veke 45 vil me gjennomføra Utdanningsdirektoratet si elevundersøking på 5.-7.trinn. 

Her er informasjon om denne direkte frå Udir. Ta gjerne kontakt med skulen ved spørsmål.

Søknad om elevpermisjonar.
Publisert: 08.04.2013 skrive av: Rektor

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema:

http://www.time.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14457&AId=3103

Sjå i høgremargen under elevpermisjonar

Gå til skulen
Publisert: 02-09-2014 skrive av: Heidi Barvik

picture
 Kva skjer 8. september ?

TIL SKULEN !

Barn som går eller syklar til skulen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir ein god start på skuledagen.

Visste du at så mange som 40% av alle 6 åringar vert køyrde til skulen ?

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.