topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Songskattar på Rosseland
Publisert: 05-03-2015 skrive av: Heidi Barvik

Torsdag 5. mars fekk 1. -3. trinn frå Bryne og  Rosseland oppleve 4. trinns elevane frå eigne skular, syngja og dramatisera gamle og gode songskattar. Det er i regi av Den kulturelle skulesekken i Time at alle elevane på 4. trinn får vera med i eit stort kor som framfører songar av Margrete Munthe, Alf Prøysen, Inger Hagerup og Torbjørn Egner. Dei har med seg musikarar som lyfter både konserten og opplevinga for koristane.

Aulaen på Rosseland var fylt av musikalske skattar.

Det var ein flott konsert der både publikum og kor koste seg.

Tusen takk til 4. trinn, lærarar og musikarar for flott konsert!

                   

file
Video Nei, nei gutt.MOV

                      

Det er grunnlag for å opprette bokmålsklasse fra høsten 2015
Publisert: 04-03-2015 skrive av: Rektor

Etter at fristen for å søke bokmål som opplæringsmål for 1.trinn 2015/16 gikk ut 1.mars, er det registrert 16 søknader. Dette betyr at det er grunnlag for å opprette bokmålsklasse. Det er søkt for 11 jenter og 5 gutter.

Skolen vil kalle inn til et kort informasjonsmøte for foreldrene i uke 11 eller 12. Foreldre som har søkt på Bryne skule blir også invitert til møtet, fordi det på Bryne skule ikke var grunnlag for å opprette egen klasse.

Det kan bli bokmålklasse på Rosseland
Publisert: 24-02-2015 skrive av: Rektor

Ei veke før fristen for å søkja om bokmål som opplæringsmål for dei nye 1.klassingane går ut, er der 13 som har gitt signal om at dei ønskjer bokmål. Det er søkt for ni jenter og fire gutar.  

Det betyr at det kan bli oppretta bokmålklasse frå hausten av. Som rektor har eg tidlegare signalisert at om det blir bokmålklasse, så ønskjer eg at han blir så lik som mogleg dei andre klassane i storleik. Då blir klassane på om om lag 20 elevar. På bakgrunn av dette vil eg oppfordra fleire som har tenkt på om dei skal velja bokmål for sitt barn, om å søkja. Då er det både større sjanse for at det blir ein varig bokmålklasse, og at det blir ein variert og god klasse òg sosialt. Eg trur det er særleg viktig at det blir fleire gutar i klassen.

Endring av skuledagen for skuleåret 2015-16
Publisert: 13.01.2015 skrive av: Rektor

Det vil bli ei viktig endring av skuledagen neste skuleår, som m.a.vil få innverknad for dei som skal søka om SFO-plass.

Alle skulane i "Jærskulen" skal ha felles planleggingstid for personalet på tysdagar.

For elevane på Rosseland betyr det:

Alle trinn sluttar 13.55 på måndagar

Alle trinn sluttar 12.45 på tysdagar

Elles er tidene som før

Innskriving av "nye" 1.klassingar
Publisert: 13.01.2015 skrive av: Rektor

Snart er det tid for skulestart for dei kommande førstetrinnselevane våre. Å begynna på skulen er ei stor hending, både for barna og for dykk som foreldre, og det er fint å vera så godt  førebudde som mogleg. Skuleåra er viktige oppvekstår.

For oss her på skulen er det alltid like spanande å starta med nye elevar!

 Me inviterer til eit første foreldremøte her på Rosseland skule

 Onsdag 14.01.2015, kl. 18.00 – 19.00

 Stad:  AULAEN

De vil få generell informasjon om skulen og om skulefritidsordninga vår (SFO).Me vil seia litt om korleis de kan førebu barna til skulestarten,  og litt om kva det inneber å gå i første klasse.

Seinare på vårparten – i mai/juni – vil de bli inviterte til nytt møte der me går grundigare inn på opplegget for det nye året. Barna vil samstundes bli inviterte til å besøka skulen.

Me har fått ein skule me er stolte av, og me gler oss kvar gong me har høve til å vise han fram.  No vonar me de set av denne kvelden til eit møte med oss, og ønskjer dykk alle hjarteleg velkomne!

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.