topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Kulturskulen har søknadsfrist 1.mai
Publisert: 22-04-2014 skrive av: Rektor

Søknadsfrist til hovudopptak i Time kulturskule er 1.mai.

Lenke til SØKNADSSKJEMA i venstre kolonne: www.timekulturskule.no

 

Planleggingsdag 22.april
Publisert: 22-04-2014 skrive av: Rektor

Me vil minna om at det er planleggingsdag tysdag 22.april, og elevane har fri.

SFO har ope 07.15-16.00

Ha ein flott dag!

 

Konsekvensar i vidaregåande skule av val av 2. framandspråk i ungdomsskulen
Publisert: 01.04.2014 skrive av: Siri Endresen

 

På ungdomsskulen skal alle elevane ha eit 2. framandspråk (tysk, fransk eller spansk) eller engelsk fordjuping. Skal du gå på eit studieførebuande utdanningsprogram i vidaregåande skule, bør du ha 2. framandspråk. Dersom du skal gå på yrkesfagleg utdanningsprogram i vidaregåande, har det ikkje noko å seia om du har 2. framandspråk eller engelsk fordjuping.

 

Leige av skiutstyr til gullingen
Publisert: 11-03-2014 skrive av: 6.trinn

Er det nokon som manglar skiutstyr til Gullingen er det mogleg å leige skiutstyr, sekker o.l gratis frå kommunen. Ta sjølv kontakt om de vil leige.

Songskattar 2014
Publisert: 04.03.2014 skrive av: Siri Endresen

picture

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.