topLogoSpacer
 

Rosseland Skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Velkomen til open skule!
Publisert: 30.09.2014 skrive av: Geir Soma

 

I veke 43 skal heile skulen arbeida med eit felles prosjekt; ein solidaritetsaksjon for Zambia. Difor inviterer me foreldre, søsken og besteforeldre til open skule - onsdag 22. oktober kl. 18.00-20.00.

Målet er å samla inn pengar til skule og helsetiltak i Zambia gjennom organisasjonen Hei Verden! De kan lesa meir om prosjektet på www.heiverden.no

Kvart trinn vil laga til kafé og ulike aktivitetar på sin base.

Me kjem tilbake med nærare info etter haustferien, men me ber alle om å setja av tidspunktet allereie no. Det er obligatorisk for elevane å møte denne kvelden, så ev. fotballkampar/handballkampar må leggjast på eit anna tidspunkt!

Haustferie
Publisert: 05-09-2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Då er det 4 veker til haustferien. Alle elevar som går på SFO får med seg eit påmeldingsskjema heim i sekken idag. Du finn og påmeldingsskjemaet som vedlegg til høgre på SFO sida. Påmeldingsfrist er 19.september. Vert ikkje skjemaet levert innan fristen reknar me med at de ikkje skal nytta tilbodet.

 

Påmeldingsskjemaet kan leverast til lærar eller på mail til: rossfo@time.kommune.no

 

 

 

Gå til skulen
Publisert: 02-09-2014 skrive av: Heidi Barvik

picture
 Kva skjer 8. september ?

TIL SKULEN !

Barn som går eller syklar til skulen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir ein god start på skuledagen.

Visste du at så mange som 40% av alle 6 åringar vert køyrde til skulen ?

Referat frå foreldremøte SFO
Publisert: 02.09.2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Takk til alle som møtte opp på foreldremøte for SFO måndag 1. september.

Referatet finn de som eit vedlegg til høgre på SFO sida. Ta kontakt viss de lurer på noko.

Ha ein strålande dag.

Informasjon SFO
Publisert: 21.08.2014 skrive av: Kristin Vikan Erland

Då har det gåttt ei veke sidan skulestart og me er godt igang på SFO.

August månad blir brukt til å bli kjent med nye elevar. Aktivitetane denne månaden er gym, lego, perling, teikning, spel, uteleik og leik på leikerommet. Elevane vel sjølv kva aktivitet dei vil gjera ved å henga magneten sin på tavla. Alle elevane må vera ute i løpet av SFO dagen så det er viktig at alle har med seg klede etter vêret.

Når elevane skal gå heim så MÅ dei hugse å krysse seg ut i basen.

Dersom de vaksne har beskjedar til SFO ang fri, endring av tid ol. så må eleven ha med lapp eller de kan sende sms til mobilnr 95494110.

Alle elevane som skal på morgonsfo skal bruke 1.trinns garderoben.

Det vil bli lagt ut månadsplan for SFO på heimesida frå og med september.

Ta kontakt dersom de lurar på noko.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.