topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

E-posten din:
Logg inn på e-post for tilsette her:

            

 
 

Sagstad skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Tinging av skulemjølk/juice og frukt
Publisert: 15-08-2014 skrive av: EEÅ

All tinging av skulemjølk/juice og skulefrukt skjer på nettet.
Du finn alle lenker på venstre side på skulen si heimeside.

Køyremønster ved bringing og henting
Publisert: 21.08.2012 skrive av: EEÅ

Vi minner om at for å gjere det trygt for elevane våre, er det bestemt at alle som bringer og henter skal parkere på parkeringsplassen og følge borna eller gå dei i møte. Hugs å krysse vegen der det er naturleg - nærast krysset inn til Fossemyra/skulen. Det blir meir oversiktleg for alle!

Busslomma er kun for av-og påstigning! Sjølv om det kan vere litt kø i busslomma, så ver så snill og følg køyremønsteret "rundt og innom" busslomma, og ikkje ta "kjappisar" då det kan skape farlege situasjonar. Heller ikkje bli ståande og vent på barnet ditt i busslomma etter skuletid. Avtal å møte barnet ditt på parkeringsplassen.

Skulebussen har fortrinnsrett!

Første skuledag
Publisert: 04.08.2014 skrive av: Rektor

Velkommen til første skuledag måndag 18. august.
Spesielt velkommen til nye elevar i 1. klasse.

Skulen startar kl. 08.30 denne dagen.

Alle elevane, både nye og gamle, skal møte ute på «Storeplassen».

Ta på klede etter vêrforholda.

Etter ei kort samling går alle til klasserommet saman med kontaktlærar.

1.-4. klasse sluttar kl. 13.05 og 5.-7. klasse sluttar kl. 14.20.

Røykfrie skoler og barnehager
Publisert: 15.08.2014 skrive av: EEÅ

Alle elever fikk fra 1.juli 2014 rett til et tobakksfritt miljø på skolen. Da ble det innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms-, videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, erforbudt i skoletiden.

Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Skolens ansatte og besøkende må bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk.

Elektronisk påmelding til SFO
Publisert: 22.04.2014 skrive av: MI

Elektronisk påmelding/ endring og utmelding av SFO.

 
 
.