topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

E-posten din:
Logg inn på e-post for tilsette her:

            

 
 

Sagstad skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Tinging av skulemjølk/juice og frukt
Publisert: 15-08-2014 skrive av: EEÅ

All tinging av skulemjølk/juice og skulefrukt skjer på nettet.
Du finn alle lenker på venstre side på skulen si heimeside.

Køyremønster ved bringing og henting
Publisert: 21.08.2012 skrive av: EEÅ

Vi minner om at for å gjere det trygt for elevane våre, er det bestemt at alle som bringer og henter skal parkere på parkeringsplassen og følge borna eller gå dei i møte. Hugs å krysse vegen der det er naturleg - nærast krysset inn til Fossemyra/skulen. Det blir meir oversiktleg for alle!

Busslomma er kun for av-og påstigning! Sjølv om det kan vere litt kø i busslomma, så ver så snill og følg køyremønsteret "rundt og innom" busslomma, og ikkje ta "kjappisar" då det kan skape farlege situasjonar. Heller ikkje bli ståande og vent på barnet ditt i busslomma etter skuletid. Avtal å møte barnet ditt på parkeringsplassen.

Skulebussen har fortrinnsrett!

Røykfrie skoler og barnehager
Publisert: 15.08.2014 skrive av: EEÅ

Alle elever fikk fra 1.juli 2014 rett til et tobakksfritt miljø på skolen. Da ble det innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms-, videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, erforbudt i skoletiden.

Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Skolens ansatte og besøkende må bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk.

Elektronisk påmelding til SFO
Publisert: 22.04.2014 skrive av: MI

Elektronisk påmelding/ endring og utmelding av SFO.

 
 
.