topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

E-posten din:
Logg inn på e-post for tilsette her:

            

 
 

Sagstad skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Riktig god sommarferie!
Publisert: 29.06.2015 skrive av: Rektor

Riktig god sommarferie til alle saman.

Velkomen tilbake til første skuledag måndag 17. august.

Endring av skuledagen neste skuleår.
Publisert: 02.06.2015 skrive av: Rektor

Både lærarar og elevar har opplevd at skuledagen som lang og har hatt eit ønskje om endring av skuledagen. 

Skuledagens lengde har mellom anna vanskeleggjort samarbeidstid mellom lærarane fordi arbeidstida på skulen i stor grad har blitt "spist opp" av undervisningstidas utstrekning.

Saka har blitt behandla i Samarbeidsutvalet og det er gjort vedtak om endring av sluttidene gjeldande frå og med neste skuleår.

 
 
.