topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

E-posten din:
Logg inn på e-post for tilsette her:

            

 
 

Sagstad skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Tusen takk!!
Publisert: 14.11.2014 skrive av: KBT

Torsdag 13.desember kom bilen som skal køyre til Romania med julegåver for å hente dei. Det vart meir enn 450 kassar frå Sagstad skule- tenk kor mange born som blir glade for å få ei julegåve frå oss! Og så kjekt det har vore å få vere med å pakke gåver til nokon vi ikkje kjenner men som vi veit blir veldig glad for gåva!
Her ser de den fine gjengen frå 3a som hjalp til med å bere alle kassane i bilen- det var litt av ein jobb.....

Takk til alle som har vore med på julegåveaksjonen i år!

picture
 
picture
 

Tryggare skuleveg
Publisert: 11.11.2014 skrive av: EEÅ

picture
 

 FAU aksjon for tryggare skuleveg

FAU har denne veka stått i hovudvegen ved skulen og delt ut brosjyrar som forklarar korleis foreldre skal køyre og parkere ved avlevering og henting av born. Dette er 3. året FAU har denne aksjonen og tilsette ved skulen seier det hjelper. Ei stund i alle fall. Me i FAU kjem tilbake på nyåret for å minne alle på desse reglane.

 

Bilde  + bildetekst: FAU for tryggare skuleveg, her representert ved Linda Vågenes og Lisbeth Sjursen.

 

Foreldre som skal sleppe av borna i «rundkøyringa» ved skulen må gjere dette trygt og raskt, slik at biler bak i køen ikkje må stå for lenge. Å køyre forbi kvarandre, medan ungar vert levert er heilt uakseptabelt og farleg for alle borna som går her.

Gå -til -skulen aksjon

FAU ønskjer også å informere foreldre om at dei i tillegg planlegg ny «gå-til-skulen» aksjon til våren, der vi oppfordrar elevar til å gå eller sykle (frå 5. klasse) til skulen. Der kan dei vinne flotte premiar.

Søknad til Statens Vegvesen

Krysset ved skulen, med bussar og bilar og små og store fotgjengarar er noko FAU også jobbar med inn mot kommunen og Statens Vegvesen. I fjor var desse på befaring ved skulen ein travel morgonstund, og fekk sjølve sjå kor mange farlege situasjonar som kan oppstå her. FAU har søkt om ulike trafikksikringstiltak, blant anna gangfelt/bru og skilting. Kommunen meinte det burde gjerast noko og har foreløpig svart at dei håpar dei får pengar til dette i budsjettet for 2015. FAU følgjer dette opp.

Gang- og sykkelveg

I tillegg er FAU opptatt av gang- og sykkelvegen til skulen, som etterkvart no fungerer minst like mykje som bilveg til alle husa som er der, og som vert bygga i dette området. FAU har sendt brev til kommunen og bedt dei om å ikkje gje løyve til at fleire hus skal bruka denne gang- og sykkelvegen som bilveg. Kommunen har tatt det til etterretning, men vil ikkje pålegga nye hus foreløpig om laga annan veg til husa sine.

Ta gjerne kontakt med din klasse sin FAU representant dersom du har innspel eller kommentarar til trafikkgruppa som jobbar med dette i FAU.

Her er videoen av BliMedansen!
Publisert: 28.10.2014 skrive av: Aina

Her kan de sjå videoen!

Den kjem og på nrksuper.no

Det var utrulig kjekt å danse i Meland Aktiv! :)
Hugs å setje på HD-kvalitet!  

 

 

Heile skulen dansa BliMedansen i Meland Aktiv
Publisert: 24.10.2014 skrive av: Aina

picture
 

Fredag 24. oktober, på FN- dagen, dansa 800 skuler i Norge BliMedansen. Sagstad var ein av dei, og vi samla oss i Meland Aktiv for å danse i lag alle saman. Elevane har øvd i fleire veker, og det var utrulig kjekt å vera i lag heile skulen og danse. 

Video av dansen kjem her på heimesida og på nrksuper.no i løpet av neste veke!  

Rekrutteringskonsert på skolen
Publisert: 03.10.2014 skrive av: Styret Sagstad Skulekorps

Korps er gøy!

I dag har Sagstad Skulekorps hatt rekrutteringskonsert på skolen for 3. og 4. klasse med stor suksess!

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.