Meny
Velg seksjon Framside
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Solfrid Norland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Telefonnummer til trinnene, leksehjelp og SFO

1.trinn 488 92 649 2.trinn 488 92 650

3.trinn 488 92 651 4.trinn 488 92 652

5.trinn 488 90 956  6.trinn 488 92 647

7.trinn 488 92 648 SFO 488 96 647

Leksehjelp 489 51 124

Tau skole deltar på skolegudsteneste i kyrkja kvar jul. I år er tidspunktet for skolegudstenesta slik:

Onsdag 20. desember:

Kl. 10.15: 1. og 2. trinn

Kl. 11.45: 3. og 4. trinn

Kl. 13.00: 5. – 7. trinn

På grunn av busskorrespondanse må mellomtrinnet i år avslutte skoledagen i kyrkja. Dersom det er elevar som har bedt om fritak frå gudstenesta vil dei få tilbod om alternativt opplegg på skolen på Tau. Alle klassane vil ha juleavslutning i klassen før dei tek bussen til Tau for å delta på gudstenesta. 

Skolegudstenesta har lange tradisjonar i Norge og er forankra i den generelle delen av læreplanen. Skolegudstenesta skal ikkje ivareta kompetansemål i eit bestemt fag, og blir ikkje rekna som ein del av KRLE-faget. Den blir knytta til skulen sitt arbeid med kultur-og tradisjonsformidling, særleg knytta til høgtidene. Gudstenestene er planlagt av kyrkja men skolen får koma med innspel. Ei skolegudsteneste er av forkynnande karakter, og fritaksretten gjeld. Foresatte kan gje skriftleg melding til kontaktlærar dersom deira barn skal ha fritak frå å vera med på skolegudstenesta. Ein treng ikkje grunngje kvifor ein ber om fritak, men fritaksretten gjeld i høve til religionsutøving og forkynning.  Dersom det er elevar som ikkje skal delta på skolegudstenesta må dette meldast frå om til kontaktlærar innan fredag 15. desember. Skolen vil tilby alternativt opplegg på skolen i aldersblanda gruppe. 


Fredag 24.11. tok ordfører Irene Heng Lauvsnes det første spadestikket på ny skole på Tau

Fra og med mandag 27.11.17 er det ny bussoppstillingsplass for Tau skole

Fredag 24.11. kl. 12.00 vil ordfører Irene Heng Lauvsnes ta det første spadestikk (med gravemaskin) til den nye skolen vår.  Alle elevene skal være med og se på, så bussene går fra Bjørheimsbygd kl. 11.40 denne dagen.  Alle slutter kl. 13.15.  Alle elever oppfordres til å ha med et lite flagg.

Etter den offisielle delen koser vi oss med boller og juice.

Dette er en dag vi gleder oss til!!