topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Torridal skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

ANLEGGSARBEID PÅ SKOLEN.
Publisert: 12.11.2014 skrevet av: Harald R.

 Vi har en utfordrende trafikksituasjon ved Torridal skole nå og i tiden fremover. Skolen ønsker hjelp fra dere foreldre til å gjøre trafikksituasjonen så trygg som mulig.

I den forbindelse nevnes:

Grunnarbeidet i forbindelse med plassering av brakke på barneskolesiden er i avslutningsfasen. Vi regner med at brakkeriggene både for mellomtrinnet på vest-siden og for 3.klasse på øst-siden er klar til innflytting i begynnelsen av desember.

Selve rivingen av skolebygningene tar til i januar.

Det vil bli MYE TRAFIKK på deler av skoletomta også i tiden fremover. Skolen henstiller til foreldre:

-La elevene gå (1.-4.klasse) eller sykle (5.-7.klasse) til skolen.

elevene kjøres av en eller annen grunn, er det mulig å sette av barna på andre steder enn inne på skoleområdet! Dessuten er det sunt å gå et lite stykke. Det vil være mulig å bruke området ved ungdomsskolen til å sette av barna, det er to/tre busslommer i tilknytning til gang/sykkelvei. Mulighetene er der.

Det er spesielt i tiden frem mot fedigstillelsen av brakkene det er stor utfordring. Når brakkene er ferdig vil 5.-7.klasse ha tilholdssted på vestsiden av Rv9.

 

 

LYS/REFLEKS I MØRKET!
Publisert: 17.11.2014 skrevet av: Harald R.

Skolen ønsker en så trygg og sikker skolevei som mulig - for ALLE!  Det er viktig at alle som bruker sykkel eller sparkesykkel til skolen tenker på følgende:

*BRUK LYS i mørket!

*BRUK REFLEKS!

*BRUK HJELM på hodet!

*AVPASS FARTEN - det kan meget lett oppstå situasjoner som kan føre til ulykker... Spesielt der det er bakker på skoleveien er det viktig å være forsiktig. 

Et dukkehjem
Publisert: 11-11-2014 skrevet av: Eva Helèn Tandberg

10.trinn har dramatisert en liten del av et dukkehjem av Henrik Ibsen.

Comeniustur til Latvia - flere bilder
Publisert: 07.11.2014 skrevet av: Trond Arne Johansen

 
 
picture
 
picture
 
picture
 
picture
 
picture
 
 
picture
 
 
 

Utleie Torridal ungdomsskole
Publisert: 17.03.2014 skrevet av: Anders Elle

 

Torridal ungdomsskole har fantastiske lokaler egnet alt fra bursdager til bryllup. Blant fasilitetene er et moderne kjøkken, et amfi ypperlig for konferanser og kino, og en romslig og lys kantine som er stor nok til de fleste anledninger. På veggene henger kunst i friske fine farger laget av elever på skolen.

Vi er sikre på at du kommer til å bli fornøyd velger du Torridal skole for ditt arrangement.   

Ta kontakt med utleieansvarlig Anders Elle 
på telefon 94487276 eller mail: anders.elle@kristiansand.kommune.no

Se flere forsideartikler >>

 
 
.