topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Ve skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Ansatte  FAU  

Politisk streik 28.januar - skole og SFO som vanlig
Publisert: 27-01-2015 skrevet av: Ve

Som de fleste nok kjenner til, er det varslet to timers politisk streik onsdag 28. januar kl 14.00 - 16.00 over hele landet. Streiken er rettet mot regjeringens forslag til forandringer i arbeidsmiljøloven.  UNIO, LO og YS samarbeider om å arrangere streiken.

Den varslede streiken vil ikke få noen konsekvenser for elevene på Ve skole.

Skoledagen og SFO går som vanlig.

 

Juleverksted 2.-4. trinn
Publisert: 16.12.2014 skrevet av: småtrinnet

 

 

 

 

 

picture
 Juleverksted

 

 

 

 

 

 

Lucia
Publisert: 12.12.2014 skrevet av: Klara og Thomas

picture
 

I dag har vi i 1. klasse gått i Luciaopptog i nesten alle klassene på skolen og på personalrommet. I år ble det helt spesielt. Vi var så heldig å få pappa til Solveig, Lars til å spille fiolin for oss. Det var et nydelig syn. Det ble en stemning av de sjeldne. Musikk og sang er et språk som trenger inn hos de fleste. Det opplevde vi i dag. Vi er så utrolig takknemlig for at vi fikk denne musikalske stemningen. Tusen takk til Lars. Alle lussekattene vi hadde bakt forsvant på blåbygget.

 

Trykk les mer for bilder

Fokus på mobbing
Publisert: 10.11.2014 skrevet av: Magne Bjørn Sørbø

Odin-saken har gitt mobbing et nytt navn og et nytt ansikt.  Det er forferdelig trist når mobbesaker ikke blir tatt tak i og få et slikt tragisk utfall som i saken med Odin.  Jeg anbefaler alle å lese følgende artikler i denne saken:

http://www.vg.no/spesial/2014/odin/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobbing/odins-mamma-om-responsen-det-betyr-alt-for-meg/a/23332063

I dagens utgave av Fædrelandsvennen snakker direktør Arild Rekve om den mobbingen som finner sted i skolene i Kristiansand.  Han snakker om 500 saker fra skolene eller ca. 4% av elevene som opplever mobbing.

Vi vet også i dag gjennom forskning at mobbing allerede starter i barnehagen.

Ve skole har hatt sin årlige måling på dette området.  På Ve skole melder ialt 7 elever eller 2.2% av elevene at de blir mobbet ofte.  Selv om dette er tall som er lavere enn for kommunen, skal vi aldri være fornøyd med slike tall.  Ve skole skal være en trygg plass å være for alle!  Men vi har mobbing på Ve skole og vi jobber daglig med å forebygge mobbing.  Likevel er det alltid krevende å få tak i den skjulte mobbingen som kanskje ikke kommer frem i våre undersøkelser. Jeg vil komme med en appell til alle voksne i og utenfor skolen om å varsle om uro i forhold til barn og unge som en mener kan være utsatt for mobbing.  Skolen trenger disse tilbakemeldingene for å kunne iverksette tiltak da vi ikke evner å se alt.  Barn og unge har også et liv utenfor skolen i idrettslag o.a. og mange lever også et liv på sosiale medier.  Det finnes mange arenaer hvor mobbing kan finne sted.  Skolen tar gjerne imot bekymringsmeldinger om det som kan være mobbing.  Vår garanti er at vi kommer til å håndtere saker som blir meldt.

Viser også til dokumentet på hjemmesiden som har med barn og unges fysiske og psykososiale miljø å gjøre - §9A.  I dette dokumentet beskrives også hvilke tiltak skolen iverksetter i mobbesaker.

fileicon 
kapittel 9a i opplringsloven - revidert utgave.docx

Bygdekvelden 2014
Publisert: 26.09.2014 skrevet av: Rektor

For en fabelaktig Bygdekveld vi hadde onsdag 24.09.2014!

picture
 Det var et flott oppmøte.
picture
 Koret på mellomtrinnet.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.