Meny
Velg seksjon Forside
Kalvåsveien 42 4658 TVEIT
Telefon: 38064200 Faks: 38064201 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Magne B. Sørbø
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

FAU og Ve skole inviterer til storforeldremøte 23.03-2017.

Dørene åpnes kl.18:30, møtestart 19:00


Evaluering er en viktig del av alle skolers utviklingsprosjekter. Nå er det klart for gjennomføringen av den tredje evalueringen i forbindelse med FLiK- prosjektet. Alle skolens elever fra 1.-10. klasse, deres foreldre og kontaktlærere, samt alle skolens lærere, inviteres til å delta.

Her kan elever, foresatte og lærere svare på T3 - undersøkelsen.

Her er noen bilder fra vinterferien.

6.trinn har jobbet med vikingtiden i høst. Det resulterte i flotte vikingbyer. Ved hjelp av bøker og internett, lærte elevene seg masse om vikingtida og formet sine egne familier.

Her er bildene fra nissefesten.

Det innføres mobilfri skole også for u. trinnet fra 03.01.2017.  Dermed er hele skolen samlet om å være mobilfri i skoletiden.

Søndag 11.desember var det lysmesse i Tveit kirke med flinke elever som lagde en fin ramme rundt arrangementet 

Vi har lagt ut gjeldende regelverk til vårt samarbeid med foreldre når det er slik at mor og far ikke bor sammen. Det kan være greitt å vite hvilke rettigheter dere foreldre har og få presisert at det er viktig at det er en god dialog med skolen på hvordan en praktisk kan få til gode ordninger. 

I den siste perioden har 9.trinn arbeidet med selvportrett på ulike måter.

Her er noe av resultatet.


Torsdag 27.10.2016 inviterte FAU og Ve skole til stort møte for foreldre/foresatte rundt temaet rus.  Håvard Berge og politiet var til stede. Politiet ble representert med Morten Eriksen fra Randesund politistasjon. Han har store kunnskaper om hva som rører seg rundt rus i vår og omliggende bydeler.


For grunnskolen i Kristiansand kommune er det utarbeidet en felles prosedyre for oppfølging av fravær, uavhengig av omfang og årsak.

Dette skoleåret vil Ve skoles nærområde og veinett være preget av anleggstrafikk i forbindelse med ny hall.  Første skoledag i morgen vil by på utfordringer i forhold til normal trafikkavvikling – særlig til 1. time.

Informasjon om start- og sluttider for skoleåret 2016/2017 finner dere under menyen til venstre under undersiden som heter informasjon.


Ruteplanen blir sendt hjem som ranselpost 1.skoledag. Dere finner ruteplanen på vår hjemmeside under menyen til venstre.

 


Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold til dine barn som er elever ved grunnskolen i Kristiansand.

Ve skole benytter seg av programmet "Mitt valg" for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse blant elevene. Det skal brukes både på barne- og ungdomstrinnet.