Meny
Velg seksjon Forside
Kalvåsveien 42 4658 TVEIT
Telefon: 38064200 Faks: 38064201 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Magne B. Sørbø
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For grunnskolen i Kristiansand kommune er det utarbeidet en felles prosedyre for oppfølging av fravær, uavhengig av omfang og årsak.

Dette skoleåret vil Ve skoles nærområde og veinett være preget av anleggstrafikk i forbindelse med ny hall.  Første skoledag i morgen vil by på utfordringer i forhold til normal trafikkavvikling – særlig til 1. time.

Informasjon om start- og sluttider for skoleåret 2016/2017 finner dere under menyen til venstre under undersiden som heter informasjon.


Ruteplanen blir sendt hjem som ranselpost 1.skoledag. Dere finner ruteplanen på vår hjemmeside under menyen til venstre.

 


Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold til dine barn som er elever ved grunnskolen i Kristiansand.

Ve skole benytter seg av programmet "Mitt valg" for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse blant elevene. Det skal brukes både på barne- og ungdomstrinnet.


Du skal nå søke om elevpermisjon med et digitalt skjema på hjemmesiden.