topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Ve skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Ansatte  FAU  

Fokus på mobbing
Publisert: 10.11.2014 skrevet av: Magne Bjørn Sørbø

Odin-saken har gitt mobbing et nytt navn og et nytt ansikt.  Det er forferdelig trist når mobbesaker ikke blir tatt tak i og få et slikt tragisk utfall som i saken med Odin.  Jeg anbefaler alle å lese følgende artikler i denne saken:

http://www.vg.no/spesial/2014/odin/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mobbing/odins-mamma-om-responsen-det-betyr-alt-for-meg/a/23332063

I dagens utgave av Fædrelandsvennen snakker direktør Arild Rekve om den mobbingen som finner sted i skolene i Kristiansand.  Han snakker om 500 saker fra skolene eller ca. 4% av elevene som opplever mobbing.

Vi vet også i dag gjennom forskning at mobbing allerede starter i barnehagen.

Ve skole har hatt sin årlige måling på dette området.  På Ve skole melder ialt 7 elever eller 2.2% av elevene at de blir mobbet ofte.  Selv om dette er tall som er lavere enn for kommunen, skal vi aldri være fornøyd med slike tall.  Ve skole skal være en trygg plass å være for alle!  Men vi har mobbing på Ve skole og vi jobber daglig med å forebygge mobbing.  Likevel er det alltid krevende å få tak i den skjulte mobbingen som kanskje ikke kommer frem i våre undersøkelser. Jeg vil komme med en appell til alle voksne i og utenfor skolen om å varsle om uro i forhold til barn og unge som en mener kan være utsatt for mobbing.  Skolen trenger disse tilbakemeldingene for å kunne iverksette tiltak da vi ikke evner å se alt.  Barn og unge har også et liv utenfor skolen i idrettslag o.a. og mange lever også et liv på sosiale medier.  Det finnes mange arenaer hvor mobbing kan finne sted.  Skolen tar gjerne imot bekymringsmeldinger om det som kan være mobbing.  Vår garanti er at vi kommer til å håndtere saker som blir meldt.

Viser også til dokumentet på hjemmesiden som har med barn og unges fysiske og psykososiale miljø å gjøre - §9A.  I dette dokumentet beskrives også hvilke tiltak skolen iverksetter i mobbesaker.

fileicon 
kapittel 9a i opplringsloven - revidert utgave.docx

Bygdekvelden 2014
Publisert: 26.09.2014 skrevet av: Rektor

For en fabelaktig Bygdekveld vi hadde onsdag 24.09.2014!

picture
 Det var et flott oppmøte.
picture
 Koret på mellomtrinnet.

Årets kampanje mot mobbing er i uke 36. Tema er vennskap på nett.
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: VE

Målet for kampanjen er å få flere voksne til å engasjere seg i barnas liv på nett. Vi vil bidra til å fremme vennskap mellom barn og unge. I år oppfordrer vi derfor alle voksne til å logge seg på barnas liv!

picture
 www.udir.no

Ruteplan skolebusser - skoleåret 2014/2015
Publisert: 04-08-2014 skrevet av: Ve

Ruteplan på morgen – ingen endringer fra 2013/2014.

Ruteplan ettermiddag - det vil være endringer i rutetrasè på enkelte avganger.

picture
 

Innføring av mobilfri barneskole – 1. – 7. trinn – fra skolestart august 2014.
Publisert: 11.08.2014 skrevet av: Ve

Våren 2014 ble det fremmet forslag til vedtak i skolens styre om innføring av mobilfri barneskole på Ve skole.

picture
 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.