Meny
Velg seksjon Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Rygjatunvegen 2 4230 SAND Vis på kart
Telefon: 52 79 08 00 Send e-post til oss
Redaktør: Svein Carlos Gjil
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
I dag, torsdag 13. september, fekk mellomtrinnet besøk av politiet. Dei snakka om nettvett og opna for spørsmål. Elevane var svært engasjerte og fekk svar på mykje dei lurte på. Politiet la vekt på at ein skal spørja om lov før ein legg ut bilete eller video av andre, at ein skal skriva fint til kvarandre og melda frå til vaksne eller politiet om ein opplever noko ubehageleg på nett. Dei tilrådde også alle elevar å sletta anonyme appar som Tellonym.

I dag fekk me besøk av trommespelaren Kenneth Ekornes gjennom Den kulturelle skulesekken. Han spelar på 100 trommer, på instrument som er opptil 100 år gamle, og han presenterer rytmar frå 100 land.

Torsdag 6.september er det oppstart av læring i næring 2018-19.

Læring i Næring er eit tiltak som skal vera med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar. Dette er eit tilbod til alle  som går i 9.klasse om dei sjølv er motiverte og interesserte i å delta. Ungdommane vil få mogligheit til å bli kjend med bedrifter i Suldal og prøva seg i arbeidslivet. I perioden april-november vil Fylkesmannen gjennomføre tilsyn ved Sand skule i Suldal kommune. Temaet for tilsynet er skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, og korleis skulen driv sitt utviklingsarbeid gjennom skulebasert vurdering.

Fylkesmannen er ein statleg organisasjon. Vi har som ei av våre oppgåver å kontrollere at kommunar og fylkeskommune følgjer lova. Slik kontroll kallar vi tilsyn.