Meny
Velg seksjon Skole-hjem
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Det har vært en del uklarheter ifbm. hva som skjer med Polenturene fremover.
Vedlagt her finner dere informasjon og en avklaring hvordan vi vil arrangere eventuelle skoleturer fremover.