Meny
Velg seksjon Skole-hjem
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Rektor er for tiden sykemeldt og Vivian Lorentsen er konstituert som rektor. Dette vil medføre en del omdisponering av lærere og noe omrokkering på timeplanen. De elevene og klassene som blir berørte vil få nærmere informasjon fra sin kontaktlærer i begynnelsen av uke 12. I all hovedsak vil skolen fungere som normalt. Jeg ser fram til et godt samarbeid med dere i tiden som kommer! Med vennlig hilsen Vivian Lorentsen, konstituert rektor Åmli og Dølemo skule.Innkalling, saksdokumenter og referat fra møter i FAU og SU finner dere under menyene innkallinger, dokumenter og referat i seksjonen skole-hjem.

Skolemelkordningen er utvidet til mer enn skolemelk og har endret navn til TINE Skolelyst. For skolemelk eller andre produkter må man inn på skolelyst.no og bestille.