Meny
Velg seksjon Framside
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51914422 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51914426 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Stavanger kommune starter opp med vaksinering av 12 til 15-åringene i uke 38. I denne saken finner du blant annet informasjonsskriv med praktiske detaljer rundt vaksineringen.

Denne veka har elevane på 1.trinn fått leike med fadrane sine på 6.trinn. Dei hadde ein kjekk time i lag.

 

 


Det er stas å vere på det nye skulekjøkkenet vårt.

 I dag, tysdag 14/9, hadde 1.-4. trinn ein strålande kjekk aktivitetsdag etter lunsj. Sola skein og alt låg til rette for herleg aktivitetsglede!

Det har vore varmt i veret, og mange elevar kastar av seg genseren i friminutta.

Denne hausten har dagens stortingsval prega både mediabiletet og praten mange i mellom. 

Vi har hatt ein god start på 4.trinn. Ny klasseinndeling og nye lærarar gjer at vi brukar tid i starten på å bli kjent og byggje gode relasjonar.

I dag har elevane på mellomtrinnet verkeleg fått vore i aktivitet.

Informasjonsbehovet om den økte smittesituasjonen – spesielt blant barn og unge – er stort. FHI har samlet opp mange av de vanligste spørsmålene, og i denne artikkelen kan du lese svarene. 

Fordi vaksinedekningen er økende og de med høyest risiko for å få alvorlig forløp er beskyttet, er det innført noen lettelser i karanteneordningen.
Smittekarantene kan i mange tilfeller erstattes av testing.  

No har me lagt ut oppdaterte bussruter under "skuleskyss" til høgre på sida. Merk at det er nokre endringar i rutene. Det ligg også eit rutekart som viser kor kvar buss køyrer.

Me minner om at det berre er elevar som høyrer til på den einskilde bussen som kan bruke buss til og frå skulen.

Vel møtt til skulestart!


Etter ein lang og solrik sommar, nærmar det seg no oppstart på skulen, og me gler oss til å treffa både "gamle" og nye elevar og tilsette igjen! Saman skal me gjera det me kan for å skape eit godt skuleår, der målet er at alle skal få kjenne at dei høyrer til i eit skulefellesskap prega av respekt, læringsglede, mangfald og tryggleik.

Bestilling av mat og drikke til skulemåltidet:

skolelyst.no


Det vil vere ordinær skule for alle trinn fom. måndag 7/6

Vil du gjøre noe kjekt i sommerferien? Sjekk ut de gratis aktivitetene i Barnas sommer!
I sommer arrangerer Stavanger kommune mange gratis sommeraktiviteter for barn og unge, i samarbeid med lokale lag og foreninger. Det er aktiviteter i alle kommunedelene og du kan delta på alt fra fotball, hinderløype, skatekurs, dans, drama og tegne- og malekurs, til vitenskapscamp og sjongleringskurs + mye, mye mer!
I tillegg arrangeres det flere åpne aktiviteter som rebusløp og skattejakt i øyriket, åpen hall i Sørmarka Arena, og det blir en egen videokonkurranse i sosiale medier, med store pengepremier.
Vi håper du finner en aktivitet du liker og blir med!
For mer informasjon og påmelding se: Barnas sommer 2021 (stavanger.kommune.no)

Frå og med måndag 10/5 vil skulen igjen vere på gult nivå. Dette betyr at alle elevar møter på skulen kvar dag, og at me på alle trinn går tilbake til ordinær klassestruktur.

Bussane vil også gå etter vanlege ruter frå og med måndag.

 


Frå måndag 19/4 kjem det nye endringar i bussruter for å ivareta raudt smittevernnivå.

Om morgonen vil Talgjebussen kjøre til ordinær tid (08.15 frå kaien, og 08.20 frå rundkøyringa). Det vil komme to bussar, og 1.-4. trinn nyttar den eine bussen, medan 5.-10.trinn nyttar den andre bussen. 

For dei andre elevane som tar buss, gjeld informasjonen som kom onsdag, med ei endring:

Om morgonen vil bussen for elevar på 1.-4. trinn gå ti minutt tidlegare enn ordinær rute for elevar på Finnøy. Bussen på dei andre øyane går elles som vanleg. På ettermiddagen vil skulebussen for 1.-4. trinn gå 14.20, det vil seie om lag 20 minutt før ordinær tid. Elevar på 1.-4. trinn som ikkje nyttar SFO vil difor kome noko tidlegare heim.

Onsdag og fredag vil elevane på 1.-4. trinn ta bussen heim til vanleg tid. Onsdag ettermiddag vil elevane i 5.-7. slutte av og ta bussen heim 20 minutt tidlegare.

Om morgonen vil bussen for elevar på 5.-10. trinn gå om lag ti minutt seinare enn ordinær rute på Finnøy. På ettermiddagen vil den gå til om lag ordinær tid.

Busstidene er omtrentlege då me ikkje heilt veit korleis dette vil fungere i praksis. Det kan bli litt venting på haldeplassen, men me håpar dette vil fungere greitt. Hugs å halde god avstand til kvarandre!

Elevar på 6., 8., 9. og 10. trinn vil ha alternerande oppmøte på skulen, så ein må sjekke kva for dagar den einskilde elev skal møte opp på skulen.

Følg med på heimesida vår, for det kan komme endringar i dette oppsettet.


Sentralbord nummer - Finnøy sentralskule  51914422    

Mette Lise Bakka, skulekonsulent 51914421
Bente Tjelta, rektor 51914423
Solveig Mjølsnes Hatletvedt, avdelingsleiar 51914424
Anja Helen Steinsland, avdelingsleiar 51914425
Ayna Camilla Eno, SFO leiar 51914426
Margunn Tungland Nordbø, rådgjevar 51914427        
 

På gult nivå kan to kohortar samarbeide gjennom skuledagen, og det betyr at elevane kan vere saman trinnvis på uteområda og ha felles trinnvis oppmøte om morgonen.

Me kan gjennomføre språkfag og valfag med elevar frå fleire kohortar, men her må me halde minst 2 meter mellom kohortane.

Leksehjelpa startar opp igjen fom. måndag 25/1.

Bassenget vil bli opna fom. 19/1.


Som de kanskje har fått med dykk, presenterte Stavanger kommune nye koronareglar i dag. Desse skal gjelde frå tysdag. Kommunen tilrår bruk av munnbind for elevar på ungdomskulenivå som deler transport med andre passasjerar enn dei som høyrer til skulen. Elevar frå dei andre øyane enn Finnøy og Talgje tek ordinær rutebåt til og frå skulen, og dei bør difor nytte munnbind under reisa. Elevane vil få utdelt munnbind på skulen, to kvar dag.

Me oppfordrar alle det gjeld til å bruke munnbind til og frå skulen.

Sjå denne nettsida for informasjon om bruk av munnbind.  


Som mange kanskje har registrert, verserere det ein sjølvmordsvideo på TikTok. Denne videoen blir spreidd raskt, og den har nok også nådd Finnøy. Me oppfordrar alle føresette til å vere observante i høve til kva ungane ser på ulike sosiale media og digitale plattformer, og til å prate med barna og ungdommane om dette. Ein kan lese meir om saka her.

 


Me har fått spørsmål om når elevar kan komme på skulen i samband med sjukdom. Ingen sjuke elevar kan komma på skulen. Elevar kan gå på skulen så snart dei er symptomfrie og har god allmenntilstand.

Dersom ein har mistanke om covid-19, oppfordrar me til testing. De må gå via lege for å få time til testing. Ein må vere i karantene i påvente av testsvar.

Dersom familiemedlemar er i karantene (forkjølte, venter på test/svar frå test el.), kan eleven gå på skulen som vanleg. Dersom familiemedlem har påvist covid-19 (i isolasjon) skal familiemedlemar i karantene.

Me viser elles til Rettleiaren for smittevern i skulen.

 


No er bussrutene klare og ligg på heimesida vår.

Tre av skulebussane køyrer til vanleg tid, men dei som går på bussen på Kindingstad (Lusafjellet) må starte bussturen sin eitt kvarter før i år. (Dette gjeld 11 elevar. Dei det gjeld blir kontakta av Finnøy buss).

Også på bussane og båtane gjeld restriksjonar på gult nivå. Elevar kan sitje skulder ved skulder. Me oppfordrar elevane til å sitje saman med elevar i samme klasse eller ev. søsken.

Dørene framme i bussen er framleis stengde.

Berre elevar som har rett på skuleskyss kan ta bussen.

Velkommen!


Skulen minner om at det ikkje skal sleppast av/hentast barn ved skulen eller fleirbrukshallen pga. trafikktryggleik.

FAU og SMU har i samråd med Trygg trafikk bestemt at dersom ein vil køyre barna til skulen, skal dei sleppast av ved rådhuset, slik at dei kan gå stien opp til barnehagen og følgje fortauet til skulen.

Takk for at de vil hjelpe til med å skape eit trygt nærmiljø rundt skulen vår.


Frå 1.august gjeld nye reglar om elevane sitt skulemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydeleg krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.  
Fylkesmannen har laga ein kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.  
Link til informasjonsvideoen ser de under lenkjesamlinga på høgre side.
Videoen kan også delast frå Fylkesmannen si Facebook-side: https://www.facebook.com/fylkesmannenrogaland/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
Sjå også Fylkesmonsvideo:https://www.youtube.cov=9ewPaNLozV8  Fylkesmannen si nettside Ein trygg skuledag utan mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/?id=108340  

Rektor