Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Kommunalt foreldreutvalg stavanger (KFU)

KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. Vi møter med tale og forslagsrett i utvalget for oppvekst og utdanning (UOU) og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. Vi arbeider for å fremme et godt hjem-skole-samarbeid mellom foreldrene, skolen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

På denne siden kan du lese nyheter om det som skjer i Stavangerskolen og finne nyttig informasjon for deg som foreldre.  

Under Forside oppe til høyre finner du: ✔Mobbeombudet i Stavanger ✔Bydelsfau

Under Meny til venstre finner du: ✔Formål for KFU ✔Informasjon om styret ✔vedtekter for KFU ✔referater m.m

Les om "Lekseplass", jobber under kritiske samfunnsfunksjoner og annen nyttig informasjon. 

I disse tider er vi mange foreldre som prøver oss som lærer for første gang i en ny hverdag. For at dagene skal bli litt lettere for både store og små har vi laget en oversikt over aktivitetsforslag og annen nyttig informasjon til både foreldre og barn. 

Her kan du lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan du skal gå fram hvis du er bekymret for at noen mistrives på skolen.

Det finnes mange gode podcast om skole som både er lærerike og pedagogiske. Her har vi laget en oversikt for foreldre, lærere og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Udir har laget en guide om hvilke rettigheter barnet ditt har og hvordan dere kan gå frem i kontakten med skolen.

Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger.

Vi i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger ønsker å takke alle sammen for et spennende og givende 2019. Det har vært flott å møte og arbeide sammen med så mange engasjerte foreldre. Vi ønsker alle en fredelig julefeiring og en god start på 2020

KFU har igjen arrangert "mødre lunsj" for minoritetsspråklige foreldre på skoler i Stavanger. Foreldrenes positive holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon og læring, både sosialt og faglig.     

19 november holdt KFU, SBF og STL det første av to gratis foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre med barn i skole og barnehage i Stavanger. Neste møte er 2 desember på Kvernevik skole.

Vi minner om foreldreundersøkelsen som er ute nå med svarfrist 2 desember!

Vi oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen som gjennomføres på 3. 6. og 9. trinn på skolene i Stavanger.

Kommunalt foreldre utvalg i Stavanger har et sekretariat med mye kompetanse. Vi er ofte ute på skolene å informere om hva KFU og Mobbeombudet er og hvordan FAU kan få til et godt hjem-skole-samarbeid. Vi har både opplæring og foredrag for foreldre og skolene. Les mer om FAU i vedlegget på høyre side.

29 september arrangerte Stavanger kommune «Eg e den eg e» konferansen for elevrådsrepresentanter fra ungdomsskolen (9. og 10. trinn). Konferansen er den del av Stavanger kommunes handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ut året prøver Statped ut et tilbud hvor man enkelt kan få råd og veiledning via telefon, chat eller e-post om spørsmål vedrørende barn med særskilte behov i skole og barnehage. Tar du kontakt gjennom denne tjenesten vil du få svar i løpet av få dagen. 

Det nærmer seg skolestart og foreldre spiller en viktig rolle i arbeidet for et godt skolemiljø!