Meny
Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Mobbeombudet i Stavanger på Facebook
Mobbeombudet i Stavanger
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Kommunalt foreldreutvalg stavanger (KFU)

KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. KFU arbeider for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen og politiske beslutningsorgan i kommunen. Samt være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen.

På denne siden kan du lese nyheter om det som skjer i Stavangerskolen og finne nyttig informasjon for deg som foreldre.  

I seksjonen oppe til høyre finner du mer om: ✔Bydelsfau ✔Mobbeombudet i Stavanger

I menyen til venstre finner du mer om: ✔KFU ✔styret ✔vedtekter ✔referater m.m

19 november holdt KFU, SBF og STL det første av to gratis foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre med barn i skole og barnehage i Stavanger. Neste møte er 2 desember på Kvernevik skole. Ønsker du å delta kan du sende påmelding til kfu@stavanger.kommune.no

Vi minner om foreldreundersøkelsen som er ute nå med svarfrist 2 desember!

Vi oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen som gjennomføres på 3. 6. og 9. trinn på skolene i Stavanger.

Kommunalt foreldre utvalg i Stavanger har et sekretariat med mye kompetanse. Vi er ofte ute på skolene å informere om hva KFU og Mobbeombudet er og hvordan FAU kan få til et godt hjem-skole-samarbeid. Vi har både opplæring og foredrag for foreldre og skolene. Les mer om FAU i vedlegget på høyre side.

29 september arrangerte Stavanger kommune «Eg e den eg e» konferansen for elevrådsrepresentanter fra ungdomsskolen (9. og 10. trinn). Konferansen er den del av Stavanger kommunes handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ut året prøver Statped ut et tilbud hvor man enkelt kan få råd og veiledning via telefon, chat eller e-post om spørsmål vedrørende barn med særskilte behov i skole og barnehage. Tar du kontakt gjennom denne tjenesten vil du få svar i løpet av få dagen. 

Det nærmer seg skolestart og foreldre spiller en viktig rolle i arbeidet for et godt skolemiljø! 

Her kommer en liste med spennende og viktige podcaster om barn, ungdom og familieliv. 

Barneombudet har samlet en oversikt over steder du kan søke hjelp i sommer dersom du trenger det.

5-6 juni arrangeres Overgang Til Ungdomsskolen (OTUS) i Hundvåg bydel. Igjennom aktiviteter med fokus på samarbeid og mestring blir elevene kjent med sine kommende medelever og sin nye skole. På denne måten blir elevene blir trygge på hverandre og bygger tillit før de begynner i nye klasser. OTUS muliggjøre også en faglig pedagogisk overføring av informasjon mellom barne -og ungdomsskolelærerne. I tillegg blir elevene kjent med fritidstilbud og ressursgrupper i bydelen.


Konferansen setter fokus på barn og unge som av ulike grunner strever med livet. Temaet i år er barn som lever i lavinntektsfamilier.  Hva mener ungdommene selv? Hva vet vi fra forskingen, og hvordan kan vi gjøre det i praksis? Les om konferansen og få mer kunnskap om temaet her.


Onsdag 22 mai kl 19 er det foreldremøte for de som har nye 1.klassinger fra august 2019 på Godeset skole.

Vi skal ha årsmøte på Folkets Hus tirsdag 28.05.19 kl. 18 - 20:30. Med innlegg fra Kari Nessa Nordtun og John Peter Hernes om «skolens rammer og innhold».

15 mai ble Ungdata-undersøkelsen 2019 og rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Stavanger presentert.

Det er nå er mulig å melde sin interesse for ledervervet i KFU. Brenner du for hjem-skole-samarbeid og at foreldre skal bli en mer synlig gruppe i samfunnsdebatten? Da er dette vervet for deg!