Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU)

KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. Vi møter med tale og forslagsrett i utvalget for oppvekst og utdanning (UOU), og er et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. Vi arbeider for å fremme et godt hjem-skole-samarbeid mellom foreldrene, skolen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

På denne siden kan du lese nyheter om det som skjer i Stavangerskolen og finne nyttig informasjon for deg som foreldre.  

Under Forside oppe til høyre finner du: ✔Mobbeombudet i Stavanger ✔Bydelsfau

Under Meny til venstre finner du: ✔Formål for KFU ✔Informasjon om styret ✔Vedtekter for KFU ✔Referater m.m

Mathilde var konstant sur, hissig og ville ikke legge seg på kveldene, hun ble utredet for magevondt ved sykehuset, slet med søvnløse netter, og ADHD utredning gav ingen diagnose. I epikrisen fra legen står det at plagene til Mathilde kommer fra mistrivsel ved skolen. Alt Mathilde ville ha var venner!

Se full artikkel under. 


De fleste barn og ungdom blir i dag eksponert for digitalt innhold laget av influensere som blir publisert på ulike sosiale medier, og for oss foreldre kan det være vanskelig og holde følge med hva som viser seg på barnas / ungdommens skjerm. Noen barn og unge er kanskje åpne om innhold men andre vil holde dette for seg selv.


Eller går du med en uggen magefølelse som du ikke får ro på angående ditt barns skolehverdag?

Da er du i tilfelle ikke alene, det viste seg nemlig at i en studie gjennomført blant 256 foresatte til norske barn som strever med skolevegring, fant forskerne at tre av fire barn har en diagnose, fire av ti har ingen venner på skolen, nesten seks av ti er utsatt for mobbing på skolen, og ni av ti foresatte mener deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være. Mest urovekkende er det at seks av ti oppgir at deres barn ikke har fått hjelp fra skole eller hjelpeapparat til å komme tilbake til skolen.
Ikke nøl med å ta kontakt med Mobbeombud i din kommune for å få hjelp til å undersøke om saken bør meldes til skolen eller lenden. Mobbeombudet kan gi deg råd å veiledning og også være med deg på møter med skolen som en ekstra trygghet og støtte for deg som forelder. Det er bedre å ringe ditt Mobbeombud en gang for mye enn å gå med en dårlig magefølelse.


Kort fortalt; #Livsmestring #mobbing #livsmestring #psykiskhelse #selvbilde #selvtillit #glede #sinne #frykt #sorg #tristhet

NRK Super har sammenfattet korte videoklipp på under 3 minutter av ulike temaer som berører barn og ungdom innen livsmestring.I morgen er uke 1 og skolene starter opp 04.01 etter nok en jule- og nyttårsfeiring preget av koronapandemien.
Regjeringen bestemte mandag at rødt nivå i videregående skole skal videreføres etter jul, til tross for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt gult nivå.

Helsedirektoratet har også oppfordret elever og ansatte i skoler og barnehager om å teste seg 24 timer før første skoledag. På skoler og andre steder i kommunene deles det nå ut selvtester i forkant av skolestart.


Nye retningslinjer vil prege hverdagen vår fremover og vi i KFU håper dere holder dere friske og raske så skal vi komme oss gjennom denne nedstengningen også <3

Opplever du at det ikke Nytter med prat i mobbesaker?

– De må tåle å hoppe inn i materien og stå i den slik Eirik gjorde, uten å trekke seg. Jeg tror ikke det nytter å snakke mobbingen i hjel. Den foregår på så mange arenaer. Jeg spyr av antimobbeprosjekter og kontrakter. De er ikke verdt papiret de er skrevet på, sier Ausdal.


NRK-skolen har laget en miniserie om 6 ulike barn som nå er voksne, de forteller om sin oppvekst med mobbing og hvordan dette har preget dem gjennom livet. I episodene forteller de også hva som var vendepunktet i livet for hver enkelt og veien ut av mobbing.
Hver episode er under 10 min å kan ses gratis når som helst.

Blir læringsmiljøet automatisk trygt og godt når mobbingen er stoppet?

Ønsker du å lære mer om hvordan man kan forebygge mobbing og opprette gode, trygge relasjoner i etterkant av krenkelse eller mobbing? 

Det arrangeres en dagskonferanse for elever, foresatte og ansatte 27.01.22 hvor flere fagpersoner vil belyse tema "Mobbing" fra ulike synsvinkler. 

Arrangementet er gratis men krever påmelding, se påmelding i skjema eller i lenken.


Samtlige skoler i Stavanger (utenom Kristianslyst) mangler systemer for massevarsling!
SKOLE: Kommunedirektørens forslag til budsjett verken omtaler eller har penger til varslings -og beredskapsmuligheter.

Les artikkel i Stavanger Aftenblad.


Fagartikkel: Denne artikkelen handler om urolige barn og unge – de som avbryter, forstyrrer og synes å mangle impulskontroll. Hvordan skal man ivareta disse barna på en god måte innenfor et inkluderings- og mangfoldsperspektiv?.

Hva sier forskningen om barn og sosiale medier og hvordan bør vi som foreldre forholde oss til dette?
Videoen er en diskusjon og dialog mellom ulike fagkyndige som snakker om hvordan sosiale medier påvirker hjernen og hva det gjør med oss som mennesker i ulike relasjoner. Se lenke til video. 

Vikarmangelen på skolene i Stavanger er nå så kritisk at skolesjefen er redd for at skoler må stenge. Likevel sier Statsforvalteren blankt nei til hjemmeskole.
"Sitat fra Aftenbladet – Hvis du eller jeg må være hjemme, kan vi sitte hjemme og gjøre jobben vår. Det kan ikke en lærer gjøre, med mindre vi kan drive opplæring som hjemmeskole. Tirsdag hadde Auglend skole 20 ansatte som var borte, det er en stor andel av den tilgjengelige arbeidsstyrken. Det er krevende."

Klassevenner er en ny animasjonsserie med korte episoder (11min) om vennskap og om hvordan skape trygge klasser. Serien er rettet mot elever på 1. – 4. trinn men kan også brukes i andre alderstrinn, den lanseres i forbindelse med BlimE-uka 2021.

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det står i Norges lover. Så hvorfor har ikke Lisa det bra? Og Anton? Og Levin? Hvorfor opplever mange barn mobbing på skolen sin?


Som voksne må vi være oppmerksomme på at mobbing ofte skjer i det skjulte, gjerne der voksne ikke er til stede. Mobbing skjer også gjennom blikk og kroppsspråk. Legg merke til forandringer i barnas humør og oppførsel. Kanskje har de ikke lyst til å gå på skolen, de føler seg syke eller dropper undervisningen. Ofte endrer motivasjon og lærelyst seg og barna bruker mindre tid med venner.

Tidligere har Stavanger kommune gått ut med skoleopptak tidlig høsten før skoleår men i år oppdaterer de forskrift om skoletilhørighet og veiledende skolekretsgrenser for alle skoler. Den nye skolekretsgrensene skal legges til grunn for inntak av elever høsten 2022. Dette gjelder både 1. og 8. trinn.

Som følge av det arbeidet som foregår vil det ikke bli sendt ut registreringsskjema for barn født i 2016 i høst. Registreringsskjema blir erstattet med et forhåndsvarsel. Dette vil bli sendt ut i januar 2022.

Se lenke for mer info på Stavanger Kommune sin nettside.


Opplever du at ditt barn har skolevegring?
Dette kan skyldes mange ulike faktorer og bør absolutt undersøkes sammen med eleven, foreldre og skolen for å lage gode strategier slik at elven opplever skolen som trygt og godt.