Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU)

KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. Vi møter med tale og forslagsrett i utvalget for oppvekst og utdanning (UOU), og er et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. Vi arbeider for å fremme et godt hjem-skole-samarbeid mellom foreldrene, skolen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

På denne siden kan du lese nyheter om det som skjer i Stavangerskolen og finne nyttig informasjon for deg som foreldre.  

Under Forside oppe til høyre finner du: ✔Mobbeombudet i Stavanger ✔Bydelsfau

Under Meny til venstre finner du: ✔Formål for KFU ✔Informasjon om styret ✔Vedtekter for KFU ✔Referater m.m

Før jul sa FUG-leiar Marius Chramer i Dagsavisen at foreldre kjenner seg usikre på mobbekartlegginga i skulen. Her argumenterer pedagog og tidlegare rektor Kristin Vee for bruk av Spekter og Innsikt i skulen. Interessant lesing ...

I dag 9.nov kl.19.00 sender KFU live på Facebook. Guro Brakstad og Anne Kristin Bruuns er de to flotte foredragsholderne vi har fått inn til å snakke om temaet " Å være foreldre til digitale barn".

1.oktober var det en felles markering på Roaldsøy skole, for åpning av Hjertesone ved skolene i Rogaland.

Hjertesone er ett samarbeid mellom Stavanger Kommune, Trygg Trafikk, Skolen og FAU, -der hensikten er å skape en tryggere skolevei.


Regjeringen har laget en egen nettside med informasjon til foreldre med barn i barnehagen,  til foreldre med elever i barneskolen og til foreldre med barn i ungdomsskole og vgo. Nettsiden skal gi svar på alt det foreldre trenger å vite i forbindelse med koronasituasjonen.       

 I hele sommer kan barn og ungdom delta på kjekke og lærerike aktiviteter i nærområdet og i resten av kommunen. 

Useful links about the school and kindergarten system in Norway, and other practical information which is good to have when you are new to Norway.

Please use google translate to read the rest of the text in your preferred language. Minoritetsspråklige foreldre kan ha erfaring fra ulike skolekulturer og det at foreldrene skal involvere seg i samarbeid med skolen, kan virke fremmed for mange. For å få nødvendig informasjon slik at et godt og likeverdig samarbeid kan etableres, må det utvikles rutiner for møter og hvilken informasjon det er nødvendig å gi og få.

Overgangen fra barnehage til skole må ses på som en sammenhengende prosess fra siste året i barnehagen til første året på skole. Å starte på skolen er en stor overgang for barn, og krever forberedelse, trygghet og oppfølging.

Den viktige ressursen som foreldrene utgjør, benyttes av skolene i varierende grad, og foreldrene selv er muligens ikke klar over hvilken viktig rolle de har.Godt hjem-skole-samarbeid bidrar både til trygghet og gode læringsvilkår for hver enkelt barn, og til et godt miljø for alle i klassen.

Les om "Lekseplass", jobber under kritiske samfunnsfunksjoner og annen nyttig informasjon. 

I disse tider er vi mange foreldre som prøver oss som lærer for første gang i en ny hverdag. For at dagene skal bli litt lettere for både store og små har vi laget en oversikt over aktivitetsforslag og annen nyttig informasjon til både foreldre og barn. 

Her kan du lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan du skal gå fram hvis du er bekymret for at noen mistrives på skolen.

Det finnes mange gode podcast om skole som både er lærerike og pedagogiske. Her har vi laget en oversikt for foreldre, lærere og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Udir har laget en guide om hvilke rettigheter barnet ditt har og hvordan dere kan gå frem i kontakten med skolen.

Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger.