Meny
Velg seksjon Klasse 5 b
Fjelltunvegen 45 4103 Jørpeland
Telefon: 51742600 Send oss e-post
Redaktør: Eva Kristin Kolstø, Klara Strand Halsne
Det er 4 dokumenter i arkivet.

Fjelltun skole har i dag arrangert løp for årets TV aksjon 🏃‍♂️🏃🏃‍♀️💨

740 elever har i dag bidratt i Fjelltuns skoleløp til inntekt for årets Tv-aksjon. Vi hadde øsende, pøsende regn, men på tross av dette var likevel innsatsvilje stor, og det var bare smilende og bilde ansikt å se! 😃

#labarnleveifred

Dersom du vil sponse elevene og Tv-aksjone kan du gå inn på spleisen til skolen: https://spleis.no/338391


Som eneste norske skole er Fjelltun skole partner i Universitetet i Stavanger sitt forskningsprosjekt, AILIT, som har som mål å utvikle en digital plattform som skal øke motivasjonen for lesing og skriving for elever mellom 8-11 år. Gjennom plattformen og bruk av kunstig intelligens, får elevene mulighet til å skrive og dele egne tekster og lese og redigere andres tekster på tvers av landegrenser og språk.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Les mer om nasjonale prøver her. . Prøvene avvikles på 5.trinn i perioden 4/9 - 29/9. Kontaktlærere på trinnet informerer om de konkrete datoene for gjennomføring.

Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever, men skolene kan vurdere å gi fritak fra nasjonale prøver til elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring.

Prøver gir ikke svar på alt
Resultatene fra de nasjonale prøvene gir er avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene. 

Hva slags oppgaver skal elevene løse?
Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven, noen år ingen. Det er fordi det må være noen ordentlig vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på. 


Hei! Minner om at Jørpeland ungdomsskole starter opp i nytt lokale på Resahaugen mandag 6. mars fra klokken 11.30. Det vil også bli nytt kjøremønster til skolen via Resahaugvegen. Vi anbefaler å gå eller sykle til skolen hvis dere kan. Bruk kiss-and-ride hvis du må kjøre. Se gjerne nettsidene våre her for mer informasjon: https://www.strand.kommune.no/aktuelt/ny-kjorerute-til-ungdomsskolen.190551.aspx 
Ha en fortsatt strålende vinterferie i sola!  
Mvh Gunn Marte og Gerd