Meny
Velg seksjon Framside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU

FAU står for Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldra på oppvekstsenteret. Desse vel to representantar frå kvar gruppe (barnehage, 1.-4. klasse, 5.-6.. klasse og 7. klasse) som skal vere klassekontaktar, og medlemmer av FAU.

FAU skal altså jobbe med dei sakene som kjem fram i foreldrerådet, noko som gjer det aktuelt å avklare kva foreldrerådets oppgåve er. Eit utdrag frå Opplæringslova §11-4 seier noko om dette:

"Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet."

Du kan lese meir om kva Opplæringslova seier om foreldrerådet og FAU ved å klikke HER.

FAU ved Fogn oppvekstsenter består i 2018-19 av desse personane:

  • Frå barnehagen:Tanja Elise Sandanger Giske og Else marie Grødem (begge 2 år)
  • Frå 1.-4. klasse: Kristel Borgemyr (1 år att) og Alexander Stensnes (2 år att)
  • Frå 5.-6. klasse: Øyvind Sandanger (1 år att) og Anne Martha Straumstein (1 år att)
  • Frå 6.-7. klasse: Stig Morten Sangedal (1 år att) og Pål Rune Grønås (1 år att)

FAU skal velge to representantar frå barnehageforeldrene og to representantar frå skuleforeldrene til å vere medlemmar i samarbeidsutvalet (SU).

Det er Pål Rune Grønås som er leiar, og Stig Morten Sangedal som er nestleiar i FAU for skuleåret 2019-2020.