Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Fogn oppvekstsenter inviterer til solidaritetsaksjon torsdag 24. oktober kl.16:20-18:20.   

Dette året samlar vi inn pengar til Hei Verda sitt hjelpearbeid i Bangladesh.

Bangladesh er eit av verdas mest tettbefolka land, og også eit av dei fattigaste. I Bangladesh bur det fleire tusen menneske som høyrer til ulike minoritetsgrupper. Desse opplever å bli diskriminerte og haldne utanfor i samfunnet der dei bur. Dei vert ofte nekta statsborgarskap, har ikkje rett til å eige land og det er vanskeleg å få jobb. Dei fleste minoritetsgruppene lever i djup fattigdom.

Barna i desse minoritetssamfunna har dårleg tilgang på utdanning. Fleire får ikkje opplæring på morsmålet sitt, og har store problem med å forstå undervisninga. Sidan familiane er så fattige, må fleire av barna jobbe og får derfor ikkje gå på skule.  I Hei Verden sine prosjekt i Bangladesh får elevar frå minoritetsgrupper gå i leksegrupper der dei får hjelp av ein lærar. Dette gir gode resultat og fleire av desse barna gjer det bra på skulen.

På solidaritetsaksjonen vår kan du kjøpe middag, kaker, kaffi og saft. Du kan vere med på ulike aktivitetar i gymsalen, kjøpe lodd, handle på bruktmarknad og elles drøse med folk.

Pengane du bruker, går til sjølvsagt til Hei Verda sitt arbeid i Bangladesh!

NB! Dersom du har “lopper” du vil gi til aksjonen, blir vi glade for det. Lever dei på skulen innan tysdag 22.oktober.

Alle er hjarteleg velkomne!


I dag lagde 5.- og 6.klasse lunsj til alle på oppvekstsenteret. Dei serverte grønnsaker, horn og skillingsboller.  God haustferie til alle!

I dag har vi hatt fellessamlling for alle på oppvekstsenteret. Denne gongen var det 1.-4.klasse som hadde ansvaret. 


I dag hadde 7. klasse sin siste time med Mat og helse. Etter haustferien blir det kunst og handverk. Vi lagde lussekattar, risengrynsgraut og karameller. Karamellene skal vi selge på Solidaritetsdagen. 

I år gjekk haust-turen til Ørnekula i Fjellberg. Dagen starta med opphaldsver. Samling i amfiet, der elevane vart delte inn i grupper på tvers av trinna. Gruppene gjekk ut puljevis og fekk oppgåver som skulle løysast undervegs.