Meny
Velg seksjon Framside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Leseplan

For å minska forskjellane mellom det dei ulike lærarane legg vekt på i leseopplæringa, og sikra ei kvalitativ god leseopplæring, er det laga ein felles leseplan for Finnøy kommune. Planen ligg berre på nett, og de finn den ved å klikka HER.

Ein særs viktig part i borna si leseopplæring er heimen sin innsats. Difor er det også utarbeida ein enkel brosjyre til heimane om kor viktig deira innsats er og tips til kva dei kan gjera. Denne finn de som vedlegg oppe til høgre.