Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.
Her kan du finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.
I menyen til høgre finn du vekeplanane og informasjon frå trinna, helsesjuepleiar, FAU, Driftsstyre, elevrådet og SFO.  All anna informasjon finn du i menyen til venstre.
Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.

Kurset finner sted i Familieenheten sine lokaler på Kleppetunet (1.etasje i samme bygg som helsestasjonen) onsdag 20/3-24 kl.13.30 til 15.30.

Vi vil blant annet ta opp:
- Hvordan kan engstelse være en ressurs?
- Hvordan kan foreldre hjelpe barnet når engstelse blir begrensende?
- Hvilke strategier kan være hjelpsomme?

Påmelding:
Klepp Helsestasjon, tlf: 51 42 99 60 ( tlf.tid kl.08.00 -11.30 )


Under SFO, og Diverse informasjon kan du nå finne eit dokument med informasjon om SFO på norsk, engelsk, russisk, arabisk og polsk 


  I samband med gjenoppbyggjing av Markå barnehage er det varsla oppstart reguleringsplan for området ved skulen. Det blir informasjonsmøte i aulaen på Kleppe skule tysdag 16.januar kl. 19.00. Møte er for alle interesserte. FAU og leiinga ved skulen er representert i møte. Meir informasjon om reguleringsplanen finn du i vedlegget.

Skolehelsetjenesten og Kleppe Skule ønsker å starte opp samtalegrupper for elever på 7. trinn som har opplevd samlivsbrudd. Disse barna har ikke nødvendigvis større problemer enn andre barn, men noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at foreldrene ikke bor sammen lenger. 
Samtalegruppa er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever eller har opplevd noe av det samme, og hvor de kan fortelle litt om egne erfaringer. Vi vil bruke gjenkjennende historier om samlivsbrudd på ulike måter, og ha dette som utgangspunkt for samtaler i gruppa. Vi vil møtes seks ganger i tillegg til å ha et oppfølgingsmøte etter en stund.

No er det opna opp for bestilling av skulemelk og frukt for skuleåret 2023/2024.

www.skolelyst.no

www.skolefrukt.no

7 + 6 trinn har tilbod om skulekantine. Dei som vel det tilbodet får frukt inkludert i kantinetilbodet og treng ikkje bestilla på skulefrukt.


Då er ein ny sjekk overrekt til TV-aksjonen. Denne gong var det Redd barna sitt arbeid med «La barn leve i fred».
Godt jobba alle saman!
Stas at elevrådsstyret fekk overrekt sjekken føre ein fullstappa aula tidligare i dag.

Mobbeombudet for barnehage og grunnskole i Rogaland jobber for å sikre at alle barn og elever har det trygt og godt i barnehagen og på skolen, og at deres rettigheter blir ivaretatt.

Mange barn, unge og deres foreldre opplever å bli hørt når de forteller barnehagen og skolen om manglende trivsel eller andre forhold som gjør dagen vanskelig. MEN det er også dessverre mange som opplever å stå svært alene i en slik situasjon. Når dialogen er vanskelig, kan råd og veiledning fra mobbeombudet være et alternativ.
Ta kontakt for spørsmål eller for å avtale et besøk. Ikke nøl med å ringe eller å sende Marit Nygård Roth en e- post.
Telefon: 454 45 989
e- post: marit.nygaard.roth@rogfk.no

Velkommen tilbake til ein normal skulekvardag utan kontaktreduserande tiltak!

Elevane teikna og skreiv ALT BLIR BRA - og nå er vi endeleg der!

 

Det er ikkje lenger begrensningar på antal personar på arrangement, det betyr at klasse- og trinnarrangement i fritida kan arrangerast som før.

 

 

Dei grunnleggjande smittevernråda gjeld likevel:

1. Sjuke må vere heime (ved nyoppstått luftvegsymptom må ein vere heime til negativt testresultat Covid 19 føreligg eller ein er symptomfri)
2. Vi har god hand- og hostehygiene