Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.
Her kan du finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.
I menyen til høgre finn du vekeplanane og informasjon frå trinna, helsesjuepleiar, FAU, Driftsstyre, elevrådet og SFO.  All anna informasjon finn du i menyen til venstre.
Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.

Kleppe SFO har planleggingsdagar torsdag 1. august og torsdag 14. august. Vi held då stengd for elevar.

Sommeraktiviteter for barn i Klepp
født mellom 2009 og 2014

Påmelding 6. mai - 31. mai

Svar på søknad innen 3. juni

Sjå vedlegg. Kos = Kleppe skule Operasjon Skulestart.

No nærmer det seg fyrste KOS kveld, og vi gler oss til å møte dykk.

Alle nye fyrsteklassinger ved Kleppe skule (som skal starte hausten 2024) er invitert til KOS kveld på Kleppe SFO onsdag 24, april og tysdag 7. mai kl 17 - 18 saman med føresette.

Med 21 innslag på 5.-7.trinn og 30 innslag på 1.-4.trinn fekk alle å sjå nokre av dei fantastiske talenta på Kleppe skule.
Då det var så jamne resultat måtte desse finreknast før elevrådsstyre kunne avsløre resultata. Legg det difor og ut her om nokon er spent.
God påskehøgtid til alle og første skuledag etter påskeferien er tysdag 2.april.

  I samband med gjenoppbyggjing av Markå barnehage er det varsla oppstart reguleringsplan for området ved skulen. Det blir informasjonsmøte i aulaen på Kleppe skule tysdag 16.januar kl. 19.00. Møte er for alle interesserte. FAU og leiinga ved skulen er representert i møte. Meir informasjon om reguleringsplanen finn du i vedlegget.

Skolehelsetjenesten og Kleppe Skule ønsker å starte opp samtalegrupper for elever på 7. trinn som har opplevd samlivsbrudd. Disse barna har ikke nødvendigvis større problemer enn andre barn, men noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at foreldrene ikke bor sammen lenger. 
Samtalegruppa er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever eller har opplevd noe av det samme, og hvor de kan fortelle litt om egne erfaringer. Vi vil bruke gjenkjennende historier om samlivsbrudd på ulike måter, og ha dette som utgangspunkt for samtaler i gruppa. Vi vil møtes seks ganger i tillegg til å ha et oppfølgingsmøte etter en stund.

No er det opna opp for bestilling av skulemelk og frukt for skuleåret 2023/2024.

www.skolelyst.no

www.skolefrukt.no

7 + 6 trinn har tilbod om skulekantine. Dei som vel det tilbodet får frukt inkludert i kantinetilbodet og treng ikkje bestilla på skulefrukt.