Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.
Då forrige års Aktivitetsveke blei avlyst var det ekstra kjekt at den blei gjennomført dette året. Den blei tilpassa til tida vi er i og all aktivitet måtte difor vere innad på trinna.
Kreative og tilpasningsdyktige elevar og vaksne fekk også dette til. Friidrett, sykkelturar, turneringar, turar, sjakkturnering med finale på utesjakken, aktivitetsløype og mykje anna kunne alle glede seg over i den korte skuleveka som var. 

Treng ditt barn glede, læring og meistring i sommar? Denne sommaren tilbyr Klepp kommune Camp Klepp - Sommarskule for elevar i alderen 10 – 16 år.

Sommarskulen blir gjennomført i vekene 26, 31 og 32Kommande skuleår utvidar Talentsenter i realfag ved Jærmuseet tilbodet til elevar.
Det blir grupper for 5.-7.trinn, 8.-10.trinn og vg1-vg2, i både nord og sør i fylket.
Elevane får 4 samlingar a 2 dagar i løpet av skuleåret. Samlingane i nord vil ha base i Haugesund, medan i sør vil me i hovudsak nytte Vitenfabrikken på Sandnes og Vitengarden på Nærbø. 

Kjære 1.klasseforelder! 

I staden for foreldremøte har vi laga ein informasjonsfilm som eit slags digitalt foreldremøte. Her får du nyttig informasjon og gode tips. 

 

https://youtu.be/j_9bMi1vN3Q

 

Virker ikkje lenka kan du lime den inn i nettleseren din eller trykke på “les meir”

Minner om at alle automatisk får nynorsk som målform, vil du har bokmål til ditt barn må du søke om det. Søknadsfristen er 1.mars og du finn skjema i margen til høgre.

Ta kontakt om du lurer på noko:  51 78 93 00 eller kleppe.skule@klepp.kommune.no

Vennleg helsing

Sylvia Gjersdal

Rektor

 


Torsdag 19.august 2021 er ein stor dag, då er det aller første dag på skulen for 1.klassingane!  

I november fekk alle brev med informasjon frå skulen, dette brevet finn du og under fana 0.trinn (Snart skuleklar). I dokumenta til høgre i same fane finn du brevet, registreringsskjema og søknadsskjema for bokmål. All informasjon om SFO og søknad til SFO finn du på same plass. 

Digitalt foreldremøte vil bli ein informasjonsfilm som blir publisert her og sendt ut via e-post. Denne blir publisert i denne veka og sendt ut før helga. Då vil de få informasjon om SFO, overgangsarbeidet og nyttig info. 

Vennleg helsing

Sylvia gjersdal

Rektor


Det er ikkje så mange centimeter med snø som skal til for at unger (og vaksne) på Kleppe skule skal kose seg med aking...


Her til høgre finn De ein oppdatert plan for smittevern på Kleppe skule.

Minner også om dei tre viktige tiltaka som gjeld for å forebyggje smitte av Covid 19:

1. Sjuke må vere heime

2. God hand- og hostehygiene. 

3. Unngå nærkontakt

Dersom barnet har symptom på luftvegsinfeksjon må han/ho vere heime. Har barnet plager som skyldes astma , allergi eller anna kjent kan han/ho kome på skulen.


Her finn du informasjon til foreldre om korona på fleire språk og tips til gode lærings- og leikeaktivtetar. 

Trykk på les meir for lenker. 


Alle skal ha det trygt og godt på skulen. Desse filmane forklarer kva du kan gjere viss du ikkje har det trygt og godt.

https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8   

https://www.youtube.com/watch?v=_jXiw6KFIi8&feature=youtu.be