Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4352 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.

I dag har 3.trinn hatt førestilling og eventyrsund med heile skulen i gymsalen. Nok ein gong er gymsalen forvandla til ein scene og skikkelsar frå kjente og kjære eventyr er blitt presentert gjennom song, dans, opplesing, teikningar og mykje anna.
Takk til alle på 3.trinn!


Barn og unge, Axis og SLT Klepp inviterer alle foreldre til foredrag med Adil Khan. 

Onsdag 20.februar kl.19.30 i Frøyland og Orstad kyrkje. Kaffe og drøs fra 19:00.

Sjå vedlegg



Tilbodet er for familier med barn fra 0 til 18 år. Familiane kan ta kontakt med oss når de treng å drøfta situasjonen i familien med andre. Tilbod ved familieeininga er eit lågterskeltilbod – det vil seie at tilbodet er frivillig med kort tilvisingsprosess og så kort ventetid som mogleg – og gratis.

Det er no sendt ut høyring frå kommunalsjefen om endra skulekrinsar i Klepp. Dette gjeld spesielt Bore skule, Kleppe skule og ny skule (Kleppeloen skule).

I linken under finn de kart som syner gamle og nye krinsgrenser slik kommunalsjefen føreslår dei og føreskrift om skulekrinsgrenser.  

https://www.klepp.kommune.no/politikk-og-innsyn/kunngjeringar/hoyring-endra-skulekrinsar-i-Klepp

Høyringa vil bli handsama i skulen sine rådsorgan.

Foreldre kan sende innspel til høyringa til FAU;  fau.kleppe@gmail.com

 



Før jul var dei fleste innom biblioteket på rådhuset som ein del av kalendaren vår. Nokre fekk besøk av Jærbladet under bokkafeen sin. Dette har no resultert i eit fint bilete på framsida av dagens avis, samt andre bilete i ein artikkel om prosjekt Leseglede.

I dag er siste skuledag for elevane og dei sluttar som kjent kl. 10.45. Då kan dei som har plass gå på SFO.
Hugs at fyrste skuledag på nyåret er onsdag 2.januar.

Vi på Kleppe skule vil nytta høve til til å ynske Dykk alle ein flott juleferie, og vi ser fram til vidare samarbeid i 2019.


Velkommen til refleksdemonstrasjon!

Sjå invitasjon under FAU på høgre side. Denne er også sendt ut som ranselpost.


Politiet har sendt ut eit informasjonsskriv om bruk av småelektrisk køyretøy for å hindre at det skjer ulykker når barn og unge bruker dette.

"I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole." (Utdanningsdirektoratet)

Vi på Kleppe skule håper alle nyttar høve til å gje sitt bidrag. Pålogging finn du under "Lenkesamlinga". Svarfristen er 1.desember og alle føresette får sms og e-post med informasjon og passord. Trinnet med høgast svarprosent får is!