Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inkludering, meistring og framtidsretta.
Endeleg kunne vi gjennomføre ei skikkelig aktivitetsveke igjen. Sjøl med varierande vêr håper alle har hatt ei kjekk veke med ulike aktivitetar.

Med nesten 50 innslag fordelt på to førestillingar fekk mange vist seg fram for ein fullsett aula.
Utruleg kjekt å sjå alle som var på scenen - dokker er gode!Kvart barn som startar på skulen hausten 2022 vil få tilbod om inntil tre dagar gratis opphold i SFO. Matpengar kjem utanom. 

Velkommen tilbake til ein normal skulekvardag utan kontaktreduserande tiltak!
Endeleg kan vi igjen ha normal skulekvardag, elevane treng ikkje lenger å halde avstand, og å gje klem er lov! Heimegrupper og anna på fritida kan gjennomførast som normalt.

Dei grunnleggjande smittevernrådene gjeld likevel:
- Sjuke elevar skal ikkje vera på skulen.
- God hygiene - god hostehygiene og handhygiene.


Skulen er på grønt nivå frå torsdag 20.januar.

Vi må rekne med meir koronasmitte i samfunnet framover samtidig som vi skal leve normalt og spesielt ivareta barn og unge.

Dette er ein del av strategien til myndigheitene, og det er også difor det blir færre restriksjonar framover. Vi kjem framleis til å informere godt, og det vil bli testing av elevane. 

Frå torsdag 20.januar er skulane i Klepp på grønt nivå, det betyr at alle kan leike i saman ute og at det blir fleire områder å vere på. 
Framleis kjem det meste av undervisninga til å føregå klassevis, men det vil nå vere ein tilnærma normal kvardag for elevane. Dette er bra, elevane treng at kvardagen er mest mogleg normal.

Ved smitte i skulen vil føresette til barn som blir definert som nærkontaktar få melding frå skulen. Ved påvist covid-19 hos eit barn vil vanlegvis heile klassen bli rekna som nærkontaktar. 
Om barnet ditt ikkje blir definert som nærkontakt, vil du vanlegvis ikkje få informasjon dersom det er smitte på skulen.

Framleis gjeld dette:

- Ingen sjuke skal møte på skulen

- God hand- og hostehygiene

- Unngå handhelsing og klemming (gjeld ikkje innad i klassen)

 

Saman tek vi vare på kvarandre!

 

Du finn meir informasjon om korona under les meir.

 

Med vennleg helsing 
Sylvia Gjersdal
Rektor


Store og små lar ikkje sjansen med litt snø gå ifrå seg.
God stemning i akebakken på fredag.

Endeleg kunne vi samle elevrådsstyra i Klepp igjen til Barn og unges kommunestyre (BUK).
Her viste Kleppe fram litt av kva elevrådet arbeider med og vi deltok og i arbeidet med trygge lokalmiljø.

Med stjernedryss frå rådhuset med blant anna sjølvaste ordføraren, blei nytt påbygg opna i dag. Flagget var heisa og raud laupar rulla ut for dette var ein festdag.
Endeleg har Kleppe skule fått eit rom til å samle skulen igjen. Dette var nemleg første gong på lang tid alle på Kleppe skule har vore samla til fellessamling.

Velkommen tilbake til ein normal skulekvardag utan kontaktreduserande tiltak!

Elevane teikna og skreiv ALT BLIR BRA - og nå er vi endeleg der!

 

Det er ikkje lenger begrensningar på antal personar på arrangement, det betyr at klasse- og trinnarrangement i fritida kan arrangerast som før.

 

 

Dei grunnleggjande smittevernråda gjeld likevel:

1. Sjuke må vere heime (ved nyoppstått luftvegsymptom må ein vere heime til negativt testresultat Covid 19 føreligg eller ein er symptomfri)
2. Vi har god hand- og hostehygiene