Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51914090 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Innlogging ansatte
Innlogging på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
FORELDREUNDERSØKELSE BLANT FORELDRE MED BARN I STAVANGERSKOLEN


Stavanger kommune og Kvernevik skole inviterer deg med dette til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn. Foreldre med barn på 1-4.trinn som er i prøveprosjektet med Helhetlig skoledag blir også invitert i år til å svare på spørsmål knyttet til dette. Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Stavanger. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i stavangerskolen.

Tilbakemeldingene skolene får på spørsmål om for eksempel trivsel og læring hjelper oss å skape en enda bedre skole for ditt barn. Derfor er din tilbakemelding viktig både for ditt barn og for oss, og vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.Du blir spurt om temaer som trivsel, læring og medvirkning.

Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva den enkelte skole gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene vil også bli publisert på skolens hjemmeside.

Du svarer på foreldreundersøkelsen på nettet. Informasjon om brukernavn og hvor du skal logge inn for å ta undersøkelsen blir sendt på sms til en av foreldrene, kun en foreldre pr. elev kan svare. Når du har logget inn kan du velge hvilket språk du ønsker å benytte. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk. Fristen for å svare på undersøkelsen er 1. desember.

Dersom du har barn på flere av trinnene som undersøkelsen retter seg mot, ber vi om at du svarer på undersøkelsen for hvert barn.

Takk for at du setter av tid til å delta.

Med vennlig hilsen
Jørn Pedersen                                            Lene M. Bredesen
kommunalsjef skole                                  rektor Kvernevik skole