Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Innlogging ansatte
Innlogging på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Vi er en PALS skole, med mål om å styrke elevenes faglige og sosiale ferdigheter gjennom positiv anerkjennelse og ros.

PALS -  Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell som utvikler og fremmer et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte og foreldre gjennom positiv samhandling.

Vi har fokus på verdiene RESPEKT, OMSORG og ANSVAR

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, og flere er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert  i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 

Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
- er trygge voksne i sitt nærmiljø
- ferdes der barn og ungdom er
- snakker med foreldre til andres barn
- jobber sammen
- er tilgjengelige, følger med og følger opp

På vegne av SLT-koordinator, kommunikasjonsavdelingen, rektorer, fagpersoner og FAU-representanter i Stavanger kommune.


Elevundersøkelsen vil i år bli gjennomført for elevene på både 6. og 7. trinn.
Her får elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Elevene bruker ikke navn (hver sitt passord), og svarene deres blir samlet totalt på skolen, i kommunen og hos Utdanningsdirektoratet.
Resultatene analyseres og brukes til å gjøre skolen bedre.
Elevene er informert om undersøkelsen, og klassene setter av en skoletime i løpet av uke 48 til å gjennomføre denne.


Stavanger kommune og Kvernevik skole inviterer deg med dette til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn. Foreldre med barn på 1-4.trinn som er i prøveprosjektet med Helhetlig skoledag blir også invitert i år til å svare på spørsmål knyttet til dette. Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Stavanger. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i stavangerskolen.

Alle rettene er uten nøtter, kiwi, jordbær og skalldyr
Gluten, laktose, melk, egg, fisk, vegetar og halal kan tilpasses - gi beskjed til kontaktlærer

Uke 48

Mandag - risgrøt.

Tirsdag - brød og pålegg buffet.

Onsdag - tacosuppe.

Torsdag - brød og pålegg buffet.

Fredag - brød og pålegg buffet.


BlimE! er NRK Supers kampanje med mål om å fremme vennskap og omsorg for hverandre.

Slagordet er «Si hei! Vær en venn! BlimE!». Hvert år lanseres det en sang med tilhørende dans, der hensikten er å styrke samhold på skoler. 

I dag har alle elever på Kvernevik skole vært med å danse!


PALS fokus for november og desember

I november og desember øver vi ekstra på forventningene vi har til hvordan vi vil ha det på fellesarrangement samt reglene respekt, ansvar og omsorg påminnes hva de betyr på de ulike arenaene, og omtales i det daglige.