Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger Telefon: 51599360 Send oss e-post
Kvernevik skole - besøksadresse: Heiloveien 11 4049 Hafrsfjord
Redaktør: Lene M. Bredesen
Info foresatte - Digitale skjemaer
Elevpermisjoner
Samtykkeskjema foresatte
Innlogging ansatte
Innlogging på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Vi er en PALS skole!

PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell som utvikler og fremmer et godt læringsmiljø for ALLE SKOLENS ELEVER, ANSATTE, LEDELSE OG FORELDRE gjennom positiv handling og engasjement.

Vi har fokus på verdiene RESPEKT, OMSORG og ANSVAR

Det er for tiden problemer med å sende meldinger i helsenorge. Dersom du vil ha kontakt med helsesykepleier så må du ringe eller sende mail.

Bidra med dine idéer til utviklingen av Kvernevik!

Frem til 30. november kan du som bor og ferdes i Kvernevik gi tilbakemelding på hvordan du bruker uteområdene i ditt nabolag, og hva du mener fremtidige prosjekter bør ta tak i!


Velkommen til skolehelsetjenesten på Kvernevik skole. Jeg heter Liv Åse og er helsesykepleier på skolen. Jeg er å treffe på skolen hver dag.

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, både fysiskhelse, psykisk helse og sosiale forhold. God helse-overskudd til dagliglivets krav og opplevelse av mestring.


FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) skal:

Fungere som et bindeledd mellom foreldrene og skolen.

Sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Representere alle foreldre ved skolen, og har som mål om å medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et positivt skolemiljø og felleskap, i samarbeid med skolen.

For at vi skal klare dette, er vi også avhengig av å være tilgjengelige for dere foreldre.

Vi driver nå med en omorganisering av FAU, og en av våre prioriteringer er at vi skal være mer synlige og tilgjengelige. Mer informasjon om denne prosessen som påvirker deg og ditt/dine barn på en positiv måte, vil bli lagt ut fortløpende.

Husk å abonnere på nyhetsbrev fra FAU også, det vil komme mye spennende her etter hvert!

 


PALS fokus for oktober

I oktober øver vi ekstra på forventningene til hvordan vi vil ha det i skolegården. Forventningene tar utgangspunkt i PALS - reglene respekt, ansvar og omsorg.


Endelig nærmer det seg avklaringer i spørsmålet om rehabilitering eller ny skole i Kvernevik! 

Lenke til saken med info og saksfremlegg/innstilling fra rådmann finner du med å trykke på "les mer".

Endelig beslutning om hvilket alternativ som skal velges tas av politikerne i desember.