Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Engøyholmen som læringsarena

ENGØYHOLMEN SOM LÆRINGSARENA:

Lenden skole og ressurssenters tilbud på Engøyholmen holder til på « Engøyholmen Kystkultursenter». Engøyholmen ligger lunt til i Stavanger havnebasseng. Godt skjermet fra vinterens og ryfylkefjellenes kalde østavind. Kun 900 meter fra byens sentrum har kystkultursenteret bevart et av de siste sjøhusmiljøene i Stavanger. Der har også de gamle båtene «Nøkk» og  «Hundvaag I» tilhold.

Hovedmålet er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø. Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går hånd i hånd med læring av kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Det meste av læringen skjer gjennom praktisk tilnærming. Elevene som får tilbud ved Engøyholmen må kunne fungere i liten gruppe på inntil 5 elever.  

ENGØYHOLMEN SOM DEL AV ELEVENS SPESIALUNDERVISNING

Engøyholmen alternative skoletilbud er en del av Lenden skole og ressurssenter. Tilbudet er til enkeltelever på barne- og ungdomstrinnet som ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen på egen skole og som derved har rett til spesialundervisning. Denne spesialundervisningen kan gjennom enkeltvedtak legges til Engøyholmen alternative skoletilbud.

SJØ, LUFT OG ET SNEV AV FORDUMS TID
Det første som slår i mot deg når du kommer inn i sjøhusene er eimen av tjære, terpentin, linolje og nyhøvlet tre, ispedd en forfriskende sjøluft. Her blir du også møtt av mennesker som brenner for vår historie og bevaring av kystkulturen. Her er det en genuin interesse for at nettopp du skal få ta del i denne kulturarven og her har vi laget et spennende læringsmiljø.Du vil lære gammel kunnskap som blir overført fra hånd til hånd. Her vil du få umiddelbare tilbakemeldinger fra de voksne. Du vil bli møtt med varme og forståelse for din situasjon og alle er her for å gi deg en positiv og annerledes skolehverdag. Du er her frivillig og i kraft av egen motivasjon. Som på skolen har du oppmøteplikt også her.

DETTE LÆRER DU NOE OM:                                       
Hovedmålet vårt er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø. Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går hånd i hånd med læring av kystkultur, føring av båter, sjøvett og gammelt håndverk  som båtbygging, tømmerlære, motorlære, seilmaking, knivlaging, m.m.. Vi lærer også å samarbeide. Et mål er å bevisstgjøre deg på din atferd og hvordan andre opplever den. Eventuelle konflikter blir søkt løst på stedet med elevene som en aktiv part. Aktiviteter er viktige for å vedlikeholde interesser og for å stimulere nysgjerrighet. Gjennom aktivitetene lærer vi dine utfordringer og sterke sider å kjenne. Vi tilrettelegger aktivitetene ut i fra dine interesser og evner og gjennom denne tilpasningen søker vi å gi deg mestringsopplevelser. Praktiske aktiviteter vi kan tilby: Grunnleggende roferdigheter, seilopplæring, vedlikehold av båter, føring og stell av motorbåter, lære om knoper og stikk, fiske, båtbygging, knivlaging og mye, mye mer! Og alt ispedd gode historier fra vår rike kystkultur.

Dagsrytmen er i hovedsak delt i to bolker. Fra 08:30 til 11:00 arbeider vi med praktiske og nødvendige arbeider. Etter lunsj fra 11:30 til 14:00 har vi mer fritidsbaserte aktiviteter.

Årsrytmen er grovt inndelt i 3 bolker. Høsten brukes til å blir kjent, seile, fiske, trekke teiner og båtpuss. Vinteren brukes mer til å produsere ting til holmen, båter eller oss selv, samt restaurering av båter og naust. Våren er det stor pågang av aktiviteter og vi restaurerer, rydder, pusser båter og nyter livet til sjøs. Vi avslutter året med kjekke dagsturer.

HVEM KAN SØKE SEG HIT?
Skoletilbudet ved Engøyholmen er et tiltak for elever fra 5. trinn i Stavanger kommune. Skoletilbudet er forbeholdt elever med begynnende problematikk og som ikke har et utstrakt tilbud fra før. Dette kan være atferdsvansker, lese- og skrivevansker, sosial mistilpasning, lav skolemotivasjon m.m. Tilbudet er 1 dag per uke per elev hele skoleåret.

HVORDAN SØKE SEG INN?
Alle søknader skal gå fra skolen til Lenden skole og ressurssenter. Elever må ha IOP og enkeltvedtak om spesialundervisning for å søke seg inn. I tillegg må PPT gi en sakkyndig vurdering om eleven vil profitere på tilbudet ved Engøyholmen før søknaden sendes. Alle dokumenter som er av betydning for å få et inntrykk av eleven vedlegges søknaden. Elever som søkes videre fra år til år må gjennom samme søkeprosedyre.

Ungdommer, foresatte og lærere må gjerne ta kontakt for en samtale eller et besøk. 

Ring gjerne Per Fosse på 472 50 155. Ønsker du mer informasjon om arbeidet ved Engøyholmen kystkultursenter, sjekk deres hjemmeside.