Vi ser muligheter

Besøks- og leveringsadresse
Bratteberggata 18
4013 Stavanger
Rektor
Gerd Breivik

Om skolen

Lenden skole og ressurssenter er en kommunedekkende virksomhet med ca. 40 ansatte fordelt på tre avdelinger. To avdelinger er alternative opplæringsarenaer. Den tredje avdelingen er et ressurssenter.