Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Lenden skole og ressurssenter

Lenden skole og ressurssenter skal bidra til å øke stavangerskolenes kapasitet, slik at alle elever kan delta aktivt i et inkluderende læringsmiljø på egen hjemmeskole.

Vår visjon er: «Vi ser muligheter», noe som innebærer at vi skal:
- Sørge for at elever blir best mulig inkludert på egen hjemmeskole/klasse
- Bidra til løsninger for skoler som blir utfordret mht å tilpasse læringsmiljøet for alle
- Samarbeide med foresatte og andre samarbeidspartnere
- Kunne tilby alternative opplæringsarenaer til elever og skoler som i en tidsavgrenset periode kan ha behov for det

Du finner den enkelte avdeling under "Velg seksjon" øverst til høyre fra forsiden.

Vår hovedmålgruppe er grunnskoleelever fra 1.-10. trinn med psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som hovedvanske og som av ulike årsaker ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Vi er organisert i to avdelinger som består til sammen av åtte team. Teamene har ulike spesialiserte oppdrag med følgende beskrivelser: 

Ekstern bistand til hjemmeskolen:

Vi tilbyr kompetanseheving til skoler i form av: kursrekker på ulike temaet som retter seg mot de utfordringer skolene står i. Det tilbys kartlegginger og nettverk med fokus på systemtiltak og læringsprosesser som retter seg mot de utfordringer skolene opplever. Vi kan i den forbindelse tilby innovasjon i form av veiledning, rådgiving til ledelse og ansatte som har behov for det.

Bistand kan tilbys i akutte saker og ved brudd på opplæringslovens kapittel 9a. Skoleveilederne tilbyr også utvidet foreldresamarbeid dersom foresatte ønsker det.  Det er i alt tre team som har ansvar for nevnte tilbud som alle bidrar til å heve skolenes kapasitet.

Interne skoleplasser på ungdomstrinnet:

Skoleteamet tilbyr interne skoleplasser for elever på ungdomstrinnet. Tilbudet gjelder for elever som kan ha utbytte av et skolebytte i en kortere eller lengre periode. Segregeringstiltak i regi av Lenden skole og ressurssenter vil alltid ha som hovedmål at eleven skal inkluderes i sin klasse/gruppe på hjemmeskolen. Lenden skole og ressurssenter følger i den forbindelse kommunens modell som beskriver hvilke delprosesser som ligger til grunn for tilbakeføringsarbeidet.  

Endagstilbud:

Lenden skole og ressurssenter har to ulike endagstilbud. Disse er: Engøyholmen (fra 5. trinn) og Lundsvågen naturskole (fra 7. trinn). Engøyholmen og Lundsvågen tilbyr en alternativ læringsarena i et maritimt miljø. Lundsvågen naturskole er også et marinbiologisk dagsekskursjonstilbud for skoleklasser. Alle elever i Stavanger får minst ett besøk i Lundsvågen i løpet av barneskolen, og de fleste ungdomsskoler er abonnenter på skolens tilbud for ungdomstrinnet. Hver eneste dag, fra midten av april til midten av november, kommer en skoleklasse på besøk til naturskolen.

Helgeturer

Denne tjenesten tilbys barn opp til 18 år og driftes av ansatte fra begge avdelingene. Foresatte kan søke på dette tilbudet ved det lokale helse og velferdskontor.