Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om helgeturer

Lenden skole og ressurssenter driver et avlastningstilbud i form av helgeturer for elever i grunnskolealder. Helgeturene inneholder to overnattinger og går fra fredag til søndag. Lenden disponerer bil som brukes til å frakte elevene til og fra overnattingene. 

Man søker om avlastingstilbudet hos sitt helse og sosialkontor.

Aldersgruppen for helgeturene er primært fra 5. trinn og ut grunnskolen. Det settes sammen grupper på opp til fire elever. Det vil bli lagt vekt på å få elevene til å fungere i samspill med jevnaldrende, hvor de voksne fungerer som rollemodeller og tilretteleggere.

Målene for tilbudet er å gi avlastning for foresatte og for barna/ungdommene. Ungdommene gis gode opplevelser og læring i samspill med andre barn og med positive, engasjerte, erfarne og tydelige rollemodeller.

Elevene organiseres i to grupper som reiser på fire turer hver i løpet av skoleåret. Miljøpersonalet ved Lenden står for planlegging og gjennomføring av helgeturene. Tilbudet er gratis og påmelding gjøres via Helse og Sosialkontoret i den bydelen barnet/ungdommen tilhører. Søknadsskjema finnes på Lendens hjemmeside.

Fellesaktiviteter
På turene legger vi vekt på positive fellesaktiviteter ledet av voksne sammen med jevnaldrende. Aktivitetene kan være; besøk i svømmehall, kinobesøk, ulike friluftsaktiviteter, fellesmåltid m.m.

Turene har et relativt rikt program med fokus på gruppeaktiviteter - både ute og inne. På kveldstid legges det opp til fellesaktivitet, men elevene vil bli gitt muligheter til å trekke seg unna for alenetid om de ønsker det.

Mat og medisiner
Alle måltider på helgeturene er fellesmåltider. Vi har lang erfaring med å imøtekomme matønsker til elevene. Ved matallergier og intoleranser finner vi løsninger på dette i samarbeid med foresatte.

Noen barn er under fast medisinering. Lenden kan være behjelpelige med medisinering av barnet om de ikke administrerer dette selv. Dette gjøres selvsagt i samråd med foresatte.

Hvor?
Turene gjennomføres stort sett i Rogaland og Agder.

Hvor søker man?
Man søker om avlastingstilbudet hos sitt Helse- og velferdskontor.