Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Lundsvågen naturskole som læringsarena

Lenden skole og ressurssenters tilbud, Lundsvågen naturskole, er en allsidig og annerledes skole som holder til i Lundsvågen på Hundvåg, en bydel i Stavanger. Skolen er bygd opp gjennom et fruktbart samarbeid mellom Stavanger kommune og private hjelpere.

Lundsvågen naturskole har som mål å være en ny arena der elever kan prøve ut nye roller og utvikle ny og realistisk identitet. Alle elever skal få meningsfulle oppgaver tilpasset sitt eget nivå, og oppleve mestring hver dag.   Hovedmålet ved tilbudet er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø.

Skoletilbudet er et dagtilbud hvor sosialpedagogikk går hånd i hånd med læring av kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Det meste av læringen skjer gjennom praktisk tilnærming.

Elevene som får tilbud ved Lundsvågen naturskole må kunne fungere i liten gruppe på inntil 5 elever.   

LUNDSVÅGEN NATURSKOLE SOM DEL AV ELEVENS SPESIALUNDERVISNING

Lundsvågen naturskoles alternative skoletilbud er en del av Lenden skole og ressurssenter. Tilbudet er til enkeltelever på barne- og ungdomstrinnet som ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen på egen skole og som derved har rett til spesialundervisning. Denne spesialundervisningen kan gjennom enkeltvedtak legges til Lundsvågen naturskoles alternative skoletilbud.  

Rektor ved hjemmeskolen er hovedansvarlig for den enkelte elevs helhetlige skoletilbud, mens deler av denne opplæringen foregår på en alternativ opplæringsarena, Lundsvågen naturskole. Endagstilbudet blir dermed en del av hjemmeskolens opplæring og spesialundervisning.

Opplæringstilbudet som gis ved Lundsvågen naturskoles alternative opplæringsarena er i samsvar med kravene til offentlig grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske innholdet og den organisatoriske tilretteleggingen.

Rektor ved Lenden skole og ressurssenter er ansvarlig for undervisningen som tilbys ved Lundsvågen naturskole. Opplæringen ved Lundsvågen tilpasses i tråd med den enkelte elevs Individuelle opplæringsplan (IOP) og PPT`s sakkyndige tilråding. Lundsvågen utarbeider mål for den enkelte elev og en årsrapport hvor opplæring og utvikling evalueres.