Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Familieveiledningsteamet

Familieveiledningsteamet jobber med familier som har barn med psykiske lidelser og atferd som utfordrer foreldrerollen. Vi har hjemmet som arena og jobber innenfor en fleksibel tidsramme. Målet for veiledningen utarbeides i samarbeid med foreldre og relateres hovedsakelig til foreldreferdigheter for å skape endring i familiesystemet.

Tjenesten søkes på gjennom ditt helse og sosialdistrikt og har som formål å styrke foreldre i møte med barna i utfordrende situasjoner. Gjennom dialog og systematiske tilbakemeldinger vil det sikres at vi jobber mot felles mål. Målarbeidet tar sikte på å generalisere kunnskap og erfaringer som familien tar med seg videre etter vi har avsluttet samarbeidet.

Familieveiledningsteamet jobber en intensiv vedtaksperiode på 6 måneder med samtaler gjennomsnittlig en gang pr uke. Vi jobber med endring som tema gjennom hele perioden og sikrer at hele familiesystemet deltar i endringsprosessen. Familiesamtaler og samtaler med barnet og barnets søsken er derfor viktig for at vi skal kunne jobbe helhetlig. 

Kriterier for tildeling tjenesten: 

  • Familier som har barn med psykiske lidelser, diagnoser av alvorlig karakter
  • Barnet må være under 19 år
  • Barnet har symptomer/atferd som utfordrer foreldrerollen og dette har stor innvirkning på barnets fungering i dagliglivet
  • Foreldre må ønske å ta imot veiledning og aktivt medvirke til endring
  • Barnet må oppfylle kriteriene til individuell plan
  • Det må ikke foreligge bekymring for barnets omsorgssituasjon. I slike tilfeller skal Lov om Barneverntjenester anvendes.