Meny
Velg seksjon Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Lenden skole og ressurssenter

Vår hovedmålgruppe er grunnskoleelever fra 1.-10. trinn med psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som hovedvanske og som av ulike årsaker ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Vi er organisert i tre avdelinger som består til sammen av seks team. Teamene har ulike spesialiserte oppdrag med følgende beskrivelser: 

Ekstern bistand til nærskolen:

 Vi tilbyr kompetanseheving til skoler i form av: Kursrekker på ulike tema som retter seg mot de utfordringer skolene opplever. Innovasjon i form av veiledning, Rådgiving til ledelse og ansatte som har behov for det. Bistand i akutte saker. Kartlegging, hjelp/støtte i utfordrende mobbesaker/brudd på opplæringslovens kapittel 9 A. Utvidet foreldresamarbeid. Vi tilbyr også kartlegginger og nettverk med fokus på systemtiltak og læringsprosesser som retter seg mot de utfordringer skolene opplever. Det er i alt tre team som har ansvar for nevnte tilbud som alle bidrar til å heve skolenes kapasitet.

Interne skoleplasser på ungdomstrinnet:

Skoleteamet tilbyr interne skoleplasser for elever på ungdomstrinnet. Tilbudet gjelder for elever som kan ha utbytte av et skolebytte i en kortere eller lengre periode. Segregeringstiltak i regi av Lenden skole og ressurssenter vil alltid ha som hovedmål at eleven skal inkluderes i sin klasse/gruppe på hjemmeskolen. Lenden skole og ressurssenter følger i den forbindelse kommunens modell som beskriver hvilke delprosesser som ligger til grunn for tilbakeføringsarbeidet.  

Endagstilbud:

Lenden skole og ressurssenter har to ulike endagstilbud. Disse er: Engøyholmen (fra 5. trinn) og Lundsvågen naturskole (fra 7. trinn). Engøyholmen og Lundsvågen tilbyr en alternativ læringsarena i et maritimt miljø. Lundsvågen naturskole er også et marinbiologisk dagsekskursjonstilbud for skoleklasser. Alle elever i Stavanger får minst ett besøk i Lundsvågen i løpet av barneskolen, og de fleste ungdomsskoler er abonnenter på skolens tilbud for ungdomstrinnet. Hver eneste dag, fra 1. april til 15. november, kommer en skoleklasse på besøk til naturskolen.

Helgeturer: 

Denne tjenesten tilbys barn opp til 18 år og driftes av ansatte fra alle avdelinger. Foresatte kan søke på dette tilbudet ved det lokale helse- og velferdskontoret.