Meny
Velg seksjon Forside
Sameskoleveien 85 9325 Bardufoss
Telefon: 926 13 181 Send oss e-post
Redaktør: Per Anders Siri
Historie

 

I 1950 flytta noen reindriftsfamilier fra Kautokeino til Troms. De bosatte seg i Stuoranjárga og Mauken reinbeitedistrikt, og noen bosatte seg seinere i Stálonjárga og Altevatn. De hørte til Oskal slekta. I løpet av 1960-årene flytta flere fra Kautokeino til Gielas og Frostisen reinbeitedistrikt, og noen kom til andre distrikter. 

– Bakgrunnen for bygging av ny skole i Målselv var at tidligere generasjoner hadde gått på internatskole i Masi og Kautokeino, det var langt hjemmefra. Ønsket var at barna ikke skulle behøve å reise så langt. 

Det ble startet  å jobbe med dette gjennom Troms Reindriftssamers fylkeslag i 1974.Til slutt bevilget stortingskomiteen 3 millioner, slik at skolen fikk starte opp i leide lokaler på Haraldvollen  i 1983.

I 1995 ble det besluttet at det skulle bygges en ny skole. Etter at det ble vedtatt at skolen skulle bygges, var prosjektet i Statsbyggs hender, og skolen kunne flytte inn i flunkende nye lokaler i 1997.