Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Reglement for orden og oppførsel i Stavangerskolen
Orden og oppførsel
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolens ansatte - kontaktinformasjon

Skolens personale skoleåret 2017-2018:

Kathrine Erga
Rektor
51912036 / 976 40 323
kathrine.erga@stavanger.kommune.no (Send)
Kristian Waage
Avd.leder/ass.rektor
51912033 / 977 22 568
k.waage@stavanger.kommune.no (Send)
Mariann Lunde Gunnerød
SFO-leder
51508920 / 920 10 406
mariann.lunde@stavanger.kommune.no (Send)
Ragnhild Smedsrud
Skolekonsulent
51912031
ragnhild.smedsrud@stavanger.kommune.no (Send)
June Nygaard
Bibliotekar
51912030
june.nygaard@stavanger.kommune.no (Send)
Janne Ravndal
Helsesøster
51508129
janne.ravndal@stavanger.kommune.no (Send)
Sissel Ognedal
Kontaktlærer 1A
51912030
sissel.ognedal@stavanger.kommune.no (Send)
Yasemin Kalayci Bozdogan
Kontaktlærer 1B
51912030
yasemin.kalayci.bozdogan@stavanger.kommune.no (Send)
Tone Kristoffersen
Kontaktlærer 1C
51912030
tone.kristoffersen@stavanger.kommune.no (Send)
Nina Ødegaard Lea
Kontaktlærer 2A
51912030
nina.odegaard.lea@stavanger.kommune.no (Send)
Ida Stensland Aarseth
Kontaktlærer 2B
51912030
ida.stensland.aarseth@stavanger.kommune.no (Send)
Ingeborg Osmundsen
Kontaktlærer 2C
51912033
ingeborg.osmundsen@stavanger.kommune.no (Send)
Sidsel Gjøstein
Kontaktlærer 3A
51912030
sidsel.gjostein@stavanger.kommune.no (Send)
Jorunn Solli
Kontaktlærer 3B
51912030
jorunn.solli@stavanger.kommune.no (Send)
Marianne Hovland
Kontaktlærer 3C
51912030
marianne.hovland@stavanger.kommune.no (Send)
Madel Prestnes Løkling
Kontaktlærer 4A
51912030
madel.lokling@stavanger.kommune.no (Send)
Christer Viste Levik
Kontaktlærer 4B
51912030
christer.viste.levik@stavanger.kommune.no (Send)
Hege Nerland
Kontaktlærer 4C
51912030
hege.nerland@stavanger.kommune.no (Send)
Kim Stian Sunde
Kontaktlærer 4D
51912030
kim.stian.sunde@stavanger.kommune.no (Send)
Cecilia Olofsson
Kontaktlærer 5A
51912030
cecilia.olofsson@stavanger.kommune.no (Send)
Camilla H. Olsen
Kontaktlærer 5B
51912030
camilla.olsen@stavanger.kommune.no (Send)
Morten Liberg
Kontaktlærer 5C
51912030
morten.liberg@stavanger.kommune.no (Send)
Espen Norland
Kontaktlærer 6A
51912030
espen.norland@stavanger.kommune.no (Send)
Anne-Lise Klungtveit
Kontaktlærer 6B
51912030
anne.lise.klungtveit@stavanger.kommune.no (Send)
Ole Andreas Engseth
Kontaktlærer 6C
51912030
ole.andreas.engseth@stavanger.kommune.no (Send)
Ingrid Bergtun
Kontaktlærer 7A
51912030
ingrid.bergtun@stavanger.kommune.no (Send)
Therese Gulbrandsen
Kontaktlærer 7A
51912030
therese.gulbrandsen@stavanger.kommune.no (Send)
Trond Johannessen
Kontaktlærer 7B
51912030
trond.johannessen@stavanger.kommune.no (Send)
Solveig Hokstad
Ressurslærer 1. og 2. trinn.
51912030
solveig.hansen@stavanger.kommune.no (Send)
Johnny Helgeland
Ressurslærer/sosiallærer
51912030
johnny.helgeland@stavanger.kommune.no (Send)
Linda Helland
Ressurslærer 2., 3. og 4. trinn.
51912030
linda.j.helland@stavanger.kommune.no (Send)
Jørn Ormøy
Ressurslærer 6. trinn
jorn.ormoy@stavanger.kommune.no
51912030
Karianne Sletthaug
Ressurslærer 6. trinn.
51912030
karianne.sletthaug@stavanger.kommune.no (Send)
Silje Helen Kolnes
Ressurslærer/SNO-ansvarlig (Særskilt Norsk Opplæring)
51912030
silje.helen.kolnes@stavanger.kommune.no (Send)
Olav Strømø Salomonsen
Ressurslærer, 5-7. trinn
51912030
olav.stromo.salomonsen@stavanger.kommune.no (Send)
Lars Johan Tungesvik
Ressurslærer 1. og 2. trinn.
51912030
ltungesv@online.no (Send)
Anette Haga Vabø
Ressurslærer
I permisjon
51912030
anette.vabo@stavanger.kommune.no (Send)
Sigvald Nilsen
Ressurslærer/IKT-ansvarlig
51912030
sigvald.nilsen@stavanger.kommune.no (Send)
Tone Karin Arnesen
Ressurslærer
51912030
tone.karin.arnesen@stavanger.kommune.no (Send)
Kathrine Bergjord
Ressurslærer
51912030
kathrine.bergjord@stavanger.kommune.no (Send)
Espen Haukelid
Ressurslærer 4. og 5. trinn
51912030
Sondre Aarflot Kvassheim
Ressurslærer 7. trinn
51912030
Åshild De Lange
Ressurslærer
51912030
Camilla Bruvik Bertelsen
Ressurslærer 1. og 2. trinn.
51912030
Trine Husebø
Barne- og ungdomsarbeider skole/SFO
51912030
Liv hjelm Andersen
Barne- og ungdomsarbeider
51912030
liv.hjelm.andersen@stavanger.kommune.no (Send)
Jorunn Peggy Larsen
Barne- og ungdomsarbeider skole/SFO
51912030
jorunn.larsen@stavanger.kommune.no (Send)
Turid Sjo Øxnevad
Assistent skole/SFO
51912030
turid.sjo.oxnevad@stavanger.kommune.no (Send)
Hilde Karin Tøtlandsmo
Barnevernspedagog
51912030
hilde.karin.totlandsmo@stavanger.kommune.no (Send)
Resmije Berisha
Assistent SFO
51912030
resmije.berisha@stavanger.kommune.no (Send)
Gabriela Hansen
Assistent skole/SFO
51912030
gabriela.hansen@stavanger.kommune.no (Send)
Elisabeth Gangenes Nilsen
Omsorsarbeider skole/SFO
51912030
elisabeth.nilsen@stavanger.kommune.no (Send)
Tine Østerbø Eriksen
Omsorgsarbeider
51912030
tine.osterbo.eriksen@stavanger.kommune.no (Send)
Mats Sjo Øxnevad
Assistent skole/SFO
51912030
Irene Helen Johnsen
Barne- og ungdomsarbeider skole/SFO
51912030
irene.helen.johnsen@stavanger.kommune.no (Send)
Silje Pedersen
Barne- og ungdomsarbeider
51912030
silje.pedersen@stavanger.kommune.no (Send)
Birgitte Sjo Øxnevad
Lærling skole/SFO
51912030
Siri Christin Knutsen
Barnevernspedagog
51912030
siri.knutsen@stavanger.kommune.no (Send)
Marie Erga
Barnevernspedagog
I permisjon
51912030
marie.erga@stavanger.kommune.no (Send)
Randi Sunde Thorsen
Spesialpedagog
51912030
randi.thorsen@stavanger.kommune.no (Send)
Benedikte Boman
Sosionom
51912030
Eli Hjort Lillegraven
Assistent skole
eli.lillegraven@stavanger.kommune.no (Send)
Sissel Buer
Assistent skole
sissel.buer@stavanger.kommune.no (Send)
Dastan Berisha
Assistent skole/SFO
51912030
dastan.berisha@stavanger.kommune.no (Send)
Per Karlsson
Assistent skole/SFO
51912030
Anita N. Østbø
Assistent skole/SFO
51912030
anita.ostbo@stavanger.kommune.no (Send)
Jørgen Thorsen
Assistent skole/SFO
51912030
Elisabeth Knutsvik Hausken
Assistent skole/SFO
51912030
elisabeth.knutsvik.lunde.skole@stavanger.kommune.no (Send)
Elin Kristensen
Miljøarbeider
51912030
elin.kristensen@stavanger.kommune.no (Send)
Anna Josephine Tornow
Assistent skole/SFO
51912030
Elise Log
Assistent skole/SFO
51912030
Astrid Strøm
Assistent skole/SFO
51912030