Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Reglement for orden og oppførsel i Stavangerskolen
Orden og oppførsel
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skeie skole er en PALS-skole!

PALS- Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling.

PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som skal fremme en inkluderende skole gjennom positiv læringsstøtte for alle. Det omfatter alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre.

Ros er det viktigste verktøyet i dette arbeidet.

Vi har fokus på verdiene RESPEKT, OMSORG og ANSVAR.

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, men barna kommer fra hele kommunen. Flere av hendelsene er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 

Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
·        er trygge voksne i sitt nærmiljø
·        ferdes der barn og ungdom er
·        snakker med foreldre til andres barn
·        jobber sammen
·        er tilgjengelige, følger med og følger opp

Referatet ligger på FAU sine sider under referater. Der ligger også FAU sitt årshjul som sier noe om FAU sine planlagte aktiviteter dette skoleåret

Gå videre i saken for å finne en lenke til begge dokumentene


 

Mandag 31. oktober starter refleksvestkonkurransen for Skeie skole. FAU premierer den beste klassen på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn med 1500kr til klassekassen.

Reglene: klassen som har størst prosentandel som bruker refleksvest eller reflekskryss/sele vinner. Lærerne gjør en opptelling på to hemmelige dager i uka. 

Konkurransen avsluttes i februar etter nærmere beskjed 

Lykke til, hilsen FAU


Det serveres gratis skolemat til alle elevene våre tirsdag, torsdag og fredag. 

 

Uke 47: Tirsdag: grønnsaksuppe, torsdag: risgrøt, fredag: brød- og pålegg buffet.

Uke 48: Tirsdag: Tacosuppe, torsdag: risgrøt og fredag: brød- og pålegg buffet.

 


Klikk på "Les mer" for å se bilder fra årets skoletur.

1. - 4. trinn: Lundsneset

5. - 7. trinn: Gåsavatnet (Forsand kommune).

Disse årlige skoleturene er verdifulle på mange måter, blant annet ifht det å styrke fellesskapsfølelsen og det å bygge/forsterke relasjoner mellom elever, og mellom voksne og elever.

Vi gleder oss allerede til neste tur :-)


Trivselslederprogrammet er et program for mer aktivitet og økt trivsel i friminutter og undervisning. Skeie skole har brukt programmet i flere år.

I disse dager foregår det nominasjon av nye Trivselsledere på 4.-7. trinn.