Entusiasme - Læring - Kompetanse

Besøks- og leveringsadresse
Terje Vigensvei 1
4083 Hundvåg
Rektor
Kathrine Aasmundsen Erga

Om skolen

Skeie skole er en PALS skole. Vi er opptatt av å se det gode barna gjør. Sosiale ferdigheter sammen med leseferdigheter er det viktigste barna kan få med seg videre.