Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Reglement for orden og oppførsel i Stavangerskolen
Orden og oppførsel
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skeie skole er en PALS-skole!

PALS- Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling.

PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som skal fremme en inkluderende skole gjennom positiv læringsstøtte for alle. Det omfatter alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre.

Ros er det viktigste verktøyet i dette arbeidet.

Vi har fokus på verdiene RESPEKT, OMSORG og ANSVAR.

Stavanger kommune har, i samarbeid med Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune, etablert "hjertesoner" rundt skolene i Stavanger kommune. En hjertesone er en sone rundt skolen hvor foreldre og foresatte oppfordres til å ikke kjøre inn i. Det lages droppsone utenfor hjertesonen hvor foreldre kan sette av barna.

Etablering av hjertesone er et forsøk på å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen.

For at dette skal bli vellykket er vi avhengige av at foreldre og ansatte bruker droppsonen og respekterer hjertesonen, dersom dere må kjøre. Det er dere som skaper de gode holdningene på deres skole. For mer informasjon om hjertesone, se link: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 


Alle FAU representanter ønskes velkommen til skoleårets første FAU-møte

 

Onsdag 4. oktober Kl. 20 på Lærerrommet, bruk hovedinngangen og første dør til venstre.

 


Uke 39: Tirsdag: Pastasalat. Torsdag og fredag: Brød- og påleggsbuffet. 

Uke 40: Tirsdag: Pastagrateng. Torsdag og fredag: Brødbuffet.

Uke 42: Brødbuffet hele uka.

Uke 43: Tirsdag: Gulrotsuppe. Torsdag og fredag: Brødbuffet.

Uke 44: Tirsdag: Pastasalat. Torsdag og fredag: Brødbuffet.

 

 


Til elever og foresatte.

Vi har bestemt at Skeie skole skal være en mobilfri skole for alle våre elever. Må ditt barn likevel ha mobilen med av ulike årsaker, leveres mobilen til lærer som legger denne i mobilhotell ut skoledagen.

 


Frå mai 2023 blei Vigilo teken i bruk for kommunikasjon mellom heim og skule på alle kommunale barneskular i Stavanger kommune. Foreldre med barn på barneskular kan kommunisera med skulen gjennom Vigilo foreldreportal i nettlesar, eller Vigilo app til smarttelefon og nettbrett.