Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Reglement for orden og oppførsel i Stavangerskolen
Orden og oppførsel
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljøutvalget

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar:

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.(----------------)Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 Ved vår skole er skolemiljøutvalget (SMU) sammensatt slik:

2 representanter fra elevene 2 representanter fra foreldrene 1 representant fra de ansatte 1 representant fra kommunen 1 representant fra skoleledelsen.

For å skape et godt skolemiljø er det nødvendig med systematiske og helhetlige innsatser ved skolen. Systematisk innsats innebærer at tiltak gjennomføres etter gjennomarbeidete, skriftlige planer under ledelse av rektor. Systematikken er viktig for å unngå tilfeldig og sporadisk innsats. Tiltak basert på sporadisk engasjement vil ofte dø hen etter hvert som engasjementet svinner, og de vil ha dårlig kontinuitet og overføringsverdi.Helhetlig innsats innebærer at alle – elever, foreldre, ledelse og ansatte er engasjert i utviklingen av skolemiljøet over tid.

Møtereferatene finner du på høyre side.

Avdelingsleder Kristian Waage har rektors myndighet i alle saker som skolemiljøutvalget behandler, og er ledelsens representant på disse møtene.