Meny
Val av side Framside
Svilandsveien 211 4308 Sandnes Vis på kart
Telefon: 51608050 SFO: 954 50 036 Send e-post til oss
Redaktør: Trond Fossum
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juni 2018><<
juni 2018
mtotfls
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
02030405060708
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kva er SU?

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU er omtala i Opplæringslova § 11-1:

"Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stade når saker som er omfatta av teieplikt etter lover og forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet"

Som eksempel på saker SU kan uttale seg om, kan vi nemne følgjande:

 • Forslag til budsjett
 • Verksemd - og utviklingsplanar til skulen
 • Plan for heim - skule samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Informasjonsarbeidet til skulen
 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Traffiktilhøva og korleis skulevegen kan sikrast
 • Ordensreglementet

Skal SU bli eit reelt styringsorgan ved skulen, må førebuingane til arbeidet vere grundige. Saksliste og sakspapir må sendast ut i god tid før møtet skal haldast, minimum ei veke på førehand. Sakslista vert sett opp av leiar, som ofte er ein foreldrerepresentant, i samarbeid med rektor.

FAU sine representantar må drøfte sakene i FAU på førehand slik at FAU - representantane i SU varetek heile FAU sitt syn på sakene. Det er difor viktig å leggje ein felles møteplan for FAU og SU, slik at FAU - møta alltid ligg om lag ei veke før SU- møta.

Kvart medlem i SU bør få si eiga mappe. Mappa bør innehalde følgjande:

 • Opplæringslov med forskrifter
 • Ordensreglement
 • Årsplan/ årsmelding for skulen
 • Oversikt over medlem av rådsorgana til skulen, samt foreldrekontakt
 • Innkallingar, sakspapir, referat

Mappa blir ajourført og levert ut på fyrste møte i SU om hausten.

                                                                                              Kjelde: http://www.FUG.no