Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Sandnesveien 306 4312 Sandnes Telefon: 51337400 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Tor Kristian Ervik
Om oss

Senter for trygt og godt læringsmiljø er Sandnes kommunes kompetansesenter for trygt og godt skolemiljø. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering; "Alle elever er våre". Senter for trygt og godt læringsmiljø er organisert med Soma alternative opplæringsarena og kompetansesenter for skolemiljø

Skoletilbudet på Soma AO er et alternativ for elever som i en periode har behov for tilrettelagt opplæring som det er vanskelig å gjennomføre i et større skolemiljø. Undervisningen foregår i små grupper og er tidsavgrenset med et overordnet mål om tilbakeføring til nærskole, men for noen blir det mest aktuelt med videreføring til videregående opplæring. Soma AO har et nært samarbeid med foresatte, elevenes nærskole og andre samarbeidsparter for best å kunne ivareta elevene utfra deres forutsetninger. Undervisningen følger sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fra nærskolen, med ønske om å tilrettelegge slik at alle elever får best mulig læringsutbytte.

Kompetansesenter for skolemiljø har en systemisk tilnærming til arbeid med trygt og godt skolemiljø og skal som en del av kommunens støttesystem bidra til å øke skolenes kollektive kapasitet. Kompetansesenteret skal støtte og videreføre Sandnesskolens arbeid med implementering og oversetting av kapittel 9A til praksis. Senteret har også ansvar for kompetanseutvikling og ulike lærende nettverk i kommunen.

Skoler i Sandnes som ønsker veiledning, kurs eller kompetanseheving kan sende registrering via Public 360 til Senter for trygt og godt læringsmiljø. Skjema og beskrivelse finnes i menyen til høyre. Skoletilbud ved Soma blir gitt i samråd med PPT. Aktuelle spørsmål kan stilles til avdelingsleder Margunn Iren Bjørgå eller virksomhetsleder Tor Kristian Ervik.