Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Sandnesveien 306 4312 Sandnes Telefon: 51337400 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Tor Kristian Ervik

Senter for trygt og godt læringsmiljø (Tidligere Altona Skole og Ressurssenter) er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av trygt og godt skolemiljø. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering: "Alle elevene er våre". Virksomheten er delt inn i to team.

1. Kompetansesenter for skolemiljø er Sandnesskolens støttesystem for å fremme et trygt og godt skolemiljø i tråd med kapittel 9A i opplæringsloven. Vi har en systemisk tilnærming i arbeidet som består av veiledning, kurs og kompetanseheving. Senteret har også ansvar for lærende nettverk for sosiallærere.

2. Soma alternative opplæringsarena skal være en bistand for skoler, i en begrenset periode, når elever har behov for opplæring på en annen arena enn nærskolen. Vi gir spesialundervisning knyttet til sosiale, emosjonelle og faglige utfordringer hvor elevene får hele eller deler av undervisningen sin i små grupper.

Mer om oss og oversikt over ansatte finner du i menyen.

Vi har fått ny hjemmeside! Klikk her for å komme til vår nye sites.

All oppdatert informasjon vil fra nå finnes på den nye siden. Den gamle hjemmesiden på minskole.no vil ikke bli brukt.

 


Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en influensaepidemi denne vinteren. Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien. FHI ser det også som sannsynlig at vi kan få både en influensaepidemi og en ny koronabølge samtidig, med flere syke samtidig enn i normalår. 
 – Rådene fra FHI og fra smittevernlegene er at vi skal leve som normalt og ikke bekymre oss, men at vi skal ha gode vaner som forebygger smitte. De gruppene som anbefales vaksiner, bør vaksinere seg, sier kommuneoverlege og smittevernoverlege Guro Hafnor Røstvig.

For barn og elever er det ingen særlige restriksjoner, men vi har følgende råd om gode vaner som forhindrer smitte:  
1. Barn og elever med nyoppståtte luftveissymptomer, bør være hjemme hvis de er syke.  
2. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit å ta med i barnehagen og på skolen. 
3. For å minske risikoen for å smitte andre bør alle ha god hånd- og hostehygiene.  

Datoer er satt til nettverkssamlinger for sosiallærere skoleåret 2023-24

Påmeldingslinker er og klar - tema blir publisert senere


Alle elever trenger noen å snakke med, både om og i den vanskelige tiden vi er inne i. Alle elevene på Soma alternative opplæringsarena har direkte telefonkontakt med kontaktlærer.

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Elevens stemme er sentral. Både ved mistanke om et utrygt skolemiljø, ved undersøkelse og igangsetting, samt ved evaluering av tiltak skal eleven og foreldre bli hørt.

         Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.