Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Sandnesveien 306 4312 Sandnes Telefon: 51337400 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Tor Kristian Ervik
Kapittel 9 A Elevene sitt skolemiljø

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Elevens stemme er sentral. Både ved mistanke om et utrygt skolemiljø, ved undersøkelse og igangsetting, samt ved evaluering av tiltak skal eleven og foreldre bli hørt.