4. Trinn
1

topLogoSpacer
 

Sviland Skule - 4. Trinn

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

God jul
Publisert: 18.12.2014 skrive av: Renate Furenes

 

GOD JUL!

picture
 

Frå 2. - 4. trinn

Aktivitetsdag i skogen
Publisert: 18.12.2014 skrive av: Renate Furenes

picture
 

Aktivitetsdag i skogen for 1. - 4. trinn

Vi hadde ein koseleg dag i skogen

med prøysensong, legoleiting, engelske

juleord, juletregang og så kom sjølvaste nissen og leste eventyr.

Til slutt koste me oss med julegrøt som foreldre kom og leverte i skogen :-)

Pepperkakebaking
Publisert: 18.12.2014 skrive av: Renate Furenes

picture
 

 

 

God Jul frå 7. trinn.
Publisert: 15.12.2014 skrive av: T.O

picture
 

 

 

 

Sos Barnebyer "Omvendt julekalender"
Publisert: 21-11-2014 skrive av: Ann Helen

Sviland skule ynskjer i år, som tidlegare, å delta i årets "Omvendt julekalender" frå SOS Barnebyer. Vi tykkjer det er fint at elevane kan få vere med å bidra til å betre livssituasjonen til andre born i verda. Det er sjølvsagt frivilleg å vere med, men dei elevane som vil, kan i løpet av veke 48 ta med seg eit fritt valgt pengebeløp i ein konvolutt, som vi opnar under adventssamlingane i advent. Gje gjerne borna ein liten jobb heime, for å tene pengar til "Omvendt adventskalender"

 I fjor gjekk ein del av pengane til tyfonramma born og familiar på Filippinane. I år kjem pengane til å brukast for å hjelpe born som er ramma av krigen i Gaza. I Gaza arbeidar SOS Barnebyer for å gje ein trygg heim til born som er åleine, hjelpe born som har vorte redde og engstelege etter krigen, og støtte familiar som har mista alt dei eig.

Klikk på lenka under, dersom du vil sjå kva pengane vart brukt til på Filippinane, og kva dei går til i Gaza.

http://www.sos-barnebyer.no/omvendt-julekalender/hva-gar-pengene-til

 

 

 

 

 

 

Spanish english mini dictionary
Publisert: 27.09.2014 skrive av: Ann Helen

Neste land i prosjektet vårt "Let a smile be your umbrella" er Spania.

Våre spanske samarbeidspartnarar på Gran Canaria har laga ei spansk engelsk mini ordbok til dei andre landa.

Her er det berre å sjå og lære :)

Trykk på linken

https://www.youtube.com/watch?v=ybK_5Yz9aBI&feature=youtu.be

 

Fisketur
Publisert: 16-09-2014 skrive av: Renate Furenes

picture