topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

Påskekrim (og kos)
Publisert: 25.03.2015 skrevet av: Anne Cecilie K.Mæland

Ingenting er mer spennende enn å løse krimgåter selv!

Påske er krim og spenning, og på 5.trinn har vi 61 smarte og nysgjerrige detektiver som jobber seg gjennom mysteriet "Skurkene tar toget" av Tor Edvin Dahl og Nils Håkon Nordberg.

Hver dag skjer det utvikling i denne krimsaken, og de blir  presentert for nye spor som bringer dem nærmere løsningen. Sammen med tidligere politimann Ole Bøe og Geniet må detektivene på 5.trinn løse mysteriene.

 I første kapittel blir vi kjent med Geniets arbeidsmetoder,deretter overtar 5. trinn etterforskningen. 

Årets Poesidag 21.mars
Publisert: 23.03.2015 skrevet av: Anne Cecilie K.Mæland

Verdens poesidag er en FN-dag som markeres den 21. mars hvert år. Formålet med dagen er å skape oppmerksomhet rundt lesing, skriving publisering og læring av poesi over hele verden.

På Auglend har vi hatt diktutstilling, lest, laget, illustrert og publisert dikt.

Samtidig gratulerer vi Gro Dahle med poesiprisen 2015. Hun har bl.a. utgitt diktbøker, billedbøker og romaner. Vi har mange gode bøker av Gro Dahle her på skolebiblioteket. 

Bøker av Gro Dahle

Viser 20150317_101405.jpg

Æres den som æres skal
Publisert: 23.03.2015 skrevet av: Rektor

FAU med FAU-leder Tone Skartveit i spissen overrasket oss på mandagens morgenmøte med flott ærestale til alle ansatte og tulipan-buketter  til alle med påskriften:

Takk for at DU bidrar til å gjøre Auglend skole en fantastisk skole! 

Dette varmer, inspirerer og motiverer alle som jobber på Auglend skole!

 Tusen takk!!

picture
 

 

 

ZEROMÅL FOR MARS
Publisert: 01.03.2015

picture

 MÅL FOR MARS:

Vi leker kjekt med hverandre

 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 01.03.2015 skrevet av: Kirsti Natvik

picture
  • Resultatene viser hva inneværende års 7.trinn svarer innenfor hver indeks.
  • Svarene angis på søyler mellom 1 og 5, der 5 er høyest score.
  • Sammenlignet med Stavanger samlet sett, ligger vi dette året noe under snittene for Stavanger, men mestring ligger likt og støtte hjemmefra oppleves høyere for våre elever.
  • Mobbesøylen viser fravær av mobbing, der 0 mobbing ville vært en 5-score. Som man ser, er det en liten andel som har opplevd mobbing blant våre elever. Dette til tross, målet er 0-toleranse, og en er en for mye.
  • Resultatene gjennomgås med elevene på trinnet.
  • Resultatene er gjennomgått med hele personalet. Det danner grunnlag for felles refleksjon rundt hva som påvirker den enkelte elevs trivsel og læringsmiljøet generelt.
  • Resultatene drøftes i FAU og i driftsstyret.
  • I høyrekolonnen vil dere kunne se undersøkelsen i sin helhet.

 

                                                            

 

 

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.