topLogoSpacer
 
 
 
 

 

 
 

Bryne ungdomsskule

Elevundersøkelsen
Publisert: 29.10.2014 skrive av: RL

Utdanningsdirektoratet arrangerer elevundersøkelsen for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. På Bryne ungdomsskule gjennomfører vi i disse dager elevundersøkelsen i alle klassene.

Skolen kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn og på Vg1 i høstsemesteret. Vi har lagt inn en del spørsmål som må besvares av alle, men det er mulig for skolen å legge inn noen spørsmål i tillegg ut ifra lokale behov. 

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på www.udir.no

Endringar på bussrute frå Hognstad
Publisert: 15.10.2014 skrive av: RL

Melding frå Kolumbus:

På grunn av ruteendringer på Jærbanen, fra og med 14. desember 2014, må vi gjøre endringer i avgangstidspunktet for SK 1921. I dag kjører SK 1921 fra Mauland kl. 07:15 og fra Hognestad skule kl. 07:25, nå som rute 54. 

Fra 14/12 endrer NSB rutetidene for Jærbanen (alle togavganger fremskyndes med 7 minutter). For at rute 54 skal rekke til Bryne, og nordgående togavgang, må ruten fremskyndes med 10 minutter.

Ny avgang kl. 07:15 fra Hognestad skule. Dette påvirker da SK 1921 Mauland - Hognestad - Bryne ungdomsskule, og avgangen må fremskyndes til kl. 07:05.

Vi beklager ulempene dette medfører for elevene, men vi har dessverre ingen muligheter enn å endre avgangstidspunktene.

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mykje ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skullen, eller du kan fylla vedlegget her på heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.

Søknad om elevpermisjon
Publisert: 18.04.2013 skrive av: RL

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok/e-post. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Søknadsskjemaet finn du her: http://www.time.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=14457&FilId=3707

Natteramn 2014/2015
Publisert: 30.09.2014 skrive av: RL

Det blir ikkje satt opp lister frå klassane, men dei som ynskjer å gå, er invitert til å melda seg frivillig. Meir informasjon finn du i vedlegget Invitasjon natteramn til høgre på sida. 

 
 
.