topLogoSpacer
 
 
 
 

 

 
 

Bryne ungdomsskule

Informasjonsmøte for føresette til 8.trinn frå hausten 2015
Publisert: 26.05.2015 skrive av: RL

Vel møtt til informasjonsmøte for føresette til 8.trinn frå hausten 2015!

Tid: Torsdag 11.juni kl. 19:00-20:00

Stad: Aula

Plassering av trinn i bygg skuleåret 15/16
Publisert: 12-05-2015 skrive av: RL

Modulane forsvinner til sommaren, og me skal ta i bruk lokaler i gamle Bryne vgs ved skulestart. Me er godt i gang med planlegginga, og mindre ombyggingar, startar straks Bryne vgs sluttar skuleåret. Etter planen skal det vera klart til skulestart hausten 2015. 

10.trinn skal vera i lokalene til gamle Bryne vgs, medan 8. og 9. trinnet skal vera i hovudbygget til Bryne ungdomsskule.

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mange ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort i kantina. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skulen, eller du kan printa ut skjemaet frå heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.

Ny innsamlingsrekord
Publisert: 18-12-2014 skrive av: Monica Penne Norheim

Det har blitt gjort ein enorm innsats med å samla inn pengar til Hei verden i år. Det kom inn totalt 141.077 kr som nå er sende til Hei verden.

8. trinnet har hatt open dag med mange kjekke aktivitetar. I tillegg har dei hatt ein symjekonkurranse, der dei tjente pengar på antal lengder dei symde.

9. trinnet har hatt bøsseinnsamling på Bryne.

10. trinnet har hatt ein arbeidsdag heime eller ute i ein bedrift.

Hei verden takkar for fantastisk innsats!

Barnevakten åtvarer mot ask.fm
Publisert: 17-12-2014 skrive av: RL

Ask.fm er ein app/nettstad der det føregår mykje mobbing. Me oppmodar føresette til å nytta linken under, lesa kva Barnevakten.no seier og ta ein prat om dette heime.

http://www.barnevakten.no/advarer-mot-mobbing-paa-askfm/

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.