Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<februar 2018><<
februar 2018
mtotfls
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
05060708091011
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

FAU inviterer til felles foreldremøte for alle trinn, torsdag 1. mars kl. 19.30 i aulaen ved Bryne ungdomsskule.

Tema er: SJÅ MEG, SJØLV OM EG ER UNGDOM


Saksbehandlar er ikkje tilstades denne veka. Dersom du ikkje kjem gjennom på telefon kan du senda ein epost til kontaktlærarar eller til ein av inspektørane.

Bryne Fotoklubb starter foto gruppe for barn og ungdom mellom 9-15 år “Fotospiren” Oppstart 4 januar 2018. Sted: Tu gamle skule, hver torsdag 17.30-19.00! Og følger skoleplanen.  

Formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for små fotospirer på Jæren og omegn.SchoolLink er ei digital teneste for kommunikasjon mellom skule og føresette i Gjesdal, Klepp og Time kommune. Tenesta skal vera den primære kommunikasjonskanalen for skriftleg kontakt mellom skule og heim.

Tenesta kan nyttas via webportal eller med eigne applikasjonar for smarttelefon og nettbrett. Vi anbefalar alle å lasta ned SchoolLink-appen, då denne er enklast og raskast i bruk i ein hektisk kvardag.

Korleis ta i bruk SchoolLink :

1) Gå inn på følgjande nettside: http://skole.netpower.no/jaerkommuner/

2) Last ned appen "SchoolLink for foresatte" via Google Play (Android) eller AppStore (Apple)

3) Første gong må de logga på med ID-porten (de får så tilbod om å setja ein sjølvvalgt PIN-kode for seinare innlogging). Dersom de heller vel å bruka webportalen må de logga på med ID-porten kvar gong. 

Funksjonar i SchoolLink:

- senda og motta meldingar mellom heim og skule (moglegheit for å leggja til vedlegg)

- eigen funksjon for å melda fråverNå er me inne i mørketida og me har fått telefonar og innspel frå innbyggjarar i kommunen om at elevane våre er svært vanskelege å sjå på veg til skulen.

Her kan du logga inn for å ta elevundersøkinga.

Nå er det tid for foreldreundersøking. Her kan de foreldre sei dykkar meining om barnet si læring og trivsel på Bryne ungdomsskule. De vil få utdelt brukarnamn til undersøkinga på utviklingssamtalen. Me ser fram til god deltaking på foreldreundersøkinga!

Her kan du logga inn for å ta undersøkinga.


Mental Helse Ungdom har oppretta ein rettighetstelefon for unge og pårørande.

Dei tilbyr gratis juridisk veiledning over telefon 3 kveldar i veka frå 18.00 – 21.00

Sjå her for meir informasjon:

Informasjonsplakat


Melding til foreldre/foresatte som har barn/ungdom som sykler ned Kvålebakken mot Kong Haakons veg på veg til skulen.

Bryne Røde Kors har leksehjelp for elever ved ungdomskolen på Biblioteket tysdager kl. 1600 - 1900.

Bryne ungdomsskule har i møte med politiet og Slt blitt oppfordra til å åtvare foreldre og føresette mot ein App/nettstad som er i bruk blant ungdommane. Slt er eit samarbeid om forebyggjing av rus og kriminalitet. 

Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.


Me har fått melding frå føresette og frå Bryne skule om at elevar  køyrar for fort på el-mopedar.

Me har snakka med  politiet som seier følgjande:  det er  ikkje  lovleg med el-mopedar som går meir enn 6 km/h. Dersom moped har høgare hastighet enn dette, så skal den registrerast og det er krav om større sikkerhet ifht. bremser, lys o.a.

Det er 16 års aldersgrense for å køyre el-moped. Politiet stopper ulovlege el-mopedar. Dei beslaglegg mopeden og utsetjing av lappen kan vera aktuelt.


Tysdag 5. september hadde Bryne ungdomsskule open dag der dei inviterte inn alle som ønskja å sjå skulen. Skulen hadde lagt opp til ein ettermiddag der gjesten kunne sjå noko av det elevane arbeider med i skuletida.


"Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger."

Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule og har i mange år hatt nulltoleranse for mobbbing. Me følgjer prosedyrane i Olweusprogrammet ved mobbing. Det som er nytt er at me skal laga ein individuell aktivitetsplan i alle saker. Meir om endringane i lovverket finn de her.

Meld i frå til kontaktlærar eller rektor dersom det er nokon som ikkje har det greitt. På heimesida vår finn de og ein knapp som heiter: MELD FRÅ OM MOBBING som kan brukast.

Elevane har rett til eit godt fysisk skulemiljø. Sjå opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)


I dag hadde me offisiell opning av nybygget. Dette kan de lesa om i Jærbladet

I sommer ble det er foretatt revisjon av skolens arbeid med System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Rapporten fra revisor er nå gjennomgått og vi har gjort følgende vurdering; Bryne ungdomsskule følger System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet på en slik måte at det tilfredsstiller kravene til systemarbeidet og arbeidet med Olweus standard. Skolen er derfor sertifisert som Olweusskole for 3 nye skoleår.  

Vedlagt følger sertifikat og vedleggs brev.  

Vi gratulerer både personalet, elevene og foreldrene!    

Vennlig hilsen Cecilie Marie Fjellbakk


Første skuledag er torsdag 17. august kl 08.00.

8. trinnet møter ved flaggstanga.
9. trinnet møter ved trappa utanfor mediateket.
10. trinnet møter i ballbingen.

Skulen er nå rehabilitert i den gamle delen, og det nye tilbygget er ferdig. Me må alle passa på at me har ein ryddig og triveleg skule me kan vera i. Me håper alle har hatt ein fin sommarferie, og at de nå er utkvilte til å ta fatt på eit nytt skuleår. Me har to nye lærarar på skulen, Øyvind Kvitvær Leidland og Karen Synnøve Skadberg.

Me startar opp med vanleg skule frå første dag. Ta med matpakke. Det vil vera sal av meieriprodukt som vanleg i kantina. Sal av mat i kantina kjem etter kvart.

Me gler oss til å treffa dykk alle igjen!

 


I sommar og utover hausten skal me få opp kunsten vår i samband med nybygget. Me har hatt ein god prosess der både elevar, lærarar og kunstnarar har delteke og plukka ut kunst som passar for Bryne ungdomsskule.

I tunellen mellom nytt og gammalt bygg vil me får opp eit stort veggmaleri av Vigdis Fjellheim. Ho har lytta til elevane, besøkt skulen og nærmiljøet og fått fram eit flott uttrykk av skulen, ungdom og Bryne i verket sitt. Vigdis skal bruka sommarferien på å mala biletet.

I skuleområdet ved inngangen, skal me får ein flott skulptur «Kongo King» av Petter Hepsø. Denne skulpturen kjem opp når det nærmar seg jul.

Me er så heldige at me har hatt veldig gode samarbeidspartnarar, Byggelaget, Grunnservice AS og SV Betong,  når det gjeld monteringa av desse kunstverka.

Dei stiller opp med grunnarbeid og utstyr slik at me slepp å ta det av eige budsjett. Det er me veldig takksame for. Me har hatt eit veldig godt samarbeid med dei aktørane som har vore inne og sett opp nybygget.

Tusen takk frå elevar og vaksne på Bryne ungdomsskule.

 

 


Her kjem ein oversikt over kven som skal vera kontaktlærarar i dei ulike klassane neste skuleår.  

8. trinn
8A Egil Pollestad
8A Magda H. Line  

8B Jostein Økland
8B Åse J. Kro  

8C Ådne Eikeland
8C Signhild Samuelsen  

8D Mirijam Ueland
8D Anna M. Vik  

8E Omund Norheim
8E Borghild Hognestad  

9. trinn
9A Anne Marie Jåtten
9A Hilde Jorunn Vetrhus

9B Helen H Mori
9B Vegard Vik  

9C Håvard Egeland
9C Kristin H Thorsen  

9D Pål Oftedal
9D Stine Vigrestad  

9E Ingrid Anne Vatne
9E Øyvind K. Leidland  

10. trinn
10A Karen H. Liland
10A Elin R Håland  

10B Arnt Helge Esaiassen
10B Signe Byberg  

10C Olav Skurve
10C Elisabeth Nese  

10D Jonas Aarrestad Trodahl
10D Karen S Skadberg  

10E Siv-Merethe Enge
10E Jørn Gabrielsen  


Innsøkninga til vidaregåande skule var ferdig 1. mars og elevane på 10. trinn fordelte førsteønska sine slik:

Bygg- og anleggsfag 7 stk, fem Bryne vgs, ein Gand vgs og ein Tryggheim vgs
Design og handverk 3 stk, to på Vågen vgs, ein på Godalen vgs
Elektrofag 3 stk, to på Gand vgs, ein på Jåttå vgs 
Helse- og oppvekstfag 16 stk, 11 på Bryne vgs, fem på Tryggheim vgs 
Idrettsfag 17 stk, 16 på Bryne vgs, ein på Sirdal vgs 
Kunst, design og arkitektur 6 stk, alle på Vågen vgs 
Media og kommunikasjon 0 stk
Musikk, dans, drama 11 stk, alle på Vågen vgs 
Naturbruk 2 stk, begge på Øksnevad vgs
Restaurant- og matfag 2 stk, ein på Bryne vgs, ein på Jåttå vgs 
Service og samferdsel 3 stk, to på Bryne vgs, ein på Godalen vgs 
Studiespesialisering 51 stk, 47 på Bryne vgs, to på Tryggheim vgs, ein på St.Olav vgs og ein på St.Svithun vgs
Teknikk og industriell produksjon 15 stk, 14 på Bryne vgs, ein på Dalane vgs

Dette betyr at 38% (51 stk) søkte yrkesfag og 62% (85 stk) søkte eit studieførebuande utdanningsprogram. Dette er svært ulikt slik det har det vore hjå oss dei siste åra, då me har låge på landsgjennomsnittet som er 50-50.


Her finn du elevundersøkinga

I samband med utviklingsamtaler ønskjer skulen at de tek ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet gjennomfører. Brukarnavn og passord får de hjå kontaktlærar på utviklingssamtalen. De kan svara på undersøkinga her

For meir informasjon, sjå under diverse dokument - fleire dokument.

 


Kvalitetsplan mot mobbing finn de her.

Innsøkninga til vidaregåande skule var ferdig 1. mars og elevane på 10. trinn fordelte førsteønska sine slik:

Bygg- og anleggsfag 10 stk
Design og handverk 0 stk
Elektrofag 7 stk
Helse- og oppvekstfag 9 stk
Idrettsfag 10 stk
Kunst, design og arkitektur 1 stk
Media og kommunikasjon 6 stk
Musikk, dans, drama 7 stk
Naturbruk 0 stk
Restaurant- og matfag 6 stk
Service og samferdsel 6 stk
Studiespesialisering 52 (48 av desse på Bryne vgs)
Teknikk og industriell produksjon 16 stk

Dette betyr at 49% (70 stk) søkte yrkesfag og 51% (74 stk) søkte eit studieførebuande utdanningsprogram. Slik har det vore hjå oss dei siste åra og det er om lag på landsgjennomsnittet.

Fordeling på skular:
Bryne vgs 121 stk
Vågen vgs 10 stk
Tryggheim vgs 6 stk
Jåttå vgs 4 stk
Sola, Godalen og St.Svithun 1 stk kvar