Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Faks: 51 77 64 41 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juni 2017><<
juni 2017
mtotfls
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
03040506070809
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Me har oppdaga at dei avgangselevane som hadde valfaget Sal og scene i 9. klasse ikkje har fått karakteren sin på vitnemålet. Dette rettar me opp i nå, og sender heim vitnemål med alle karakterane på til dei elevane det gjeld. 

Me beklagar denne feilen.


Det blir endringar i skuledagen for elevar og lærarar ved Bryne ungdomsskule.

I sommar og utover hausten skal me få opp kunsten vår i samband med nybygget. Me har hatt ein god prosess der både elevar, lærarar og kunstnarar har delteke og plukka ut kunst som passar for Bryne ungdomsskule.

I tunellen mellom nytt og gammalt bygg vil me får opp eit stort veggmaleri av Vigdis Fjellheim. Ho har lytta til elevane, besøkt skulen og nærmiljøet og fått fram eit flott uttrykk av skulen, ungdom og Bryne i verket sitt. Vigdis skal bruka sommarferien på å mala biletet.

I skuleområdet ved inngangen, skal me får ein flott skulptur «Kongo King» av Petter Hepsø. Denne skulpturen kjem opp når det nærmar seg jul.

Me er så heldige at me har hatt veldig gode samarbeidspartnarar, Byggelaget, Grunnservice AS og SV Betong,  når det gjeld monteringa av desse kunstverka.

Dei stiller opp med grunnarbeid og utstyr slik at me slepp å ta det av eige budsjett. Det er me veldig takksame for. Me har hatt eit veldig godt samarbeid med dei aktørane som har vore inne og sett opp nybygget.

Tusen takk frå elevar og vaksne på Bryne ungdomsskule.

 

 


Under brev og beskjedar finn de neste års klasselister.


Her kjem ein oversikt over kven som skal vera kontaktlærarar i dei ulike klassane neste skuleår.  

8. trinn
8A Egil Pollestad
8A Magda H. Line  

8B Jostein Økland
8B Åse J. Kro  

8C Ådne Eikeland
8C Signhild Samuelsen  

8D Mirijam Ueland
8D Anna M. Vik  

8E Omund Norheim
8E Borghild Hognestad  

9. trinn
9A Anne Marie Jåtten
9A Ny lærar  

9B Helen H Mori
9B Vegard Vik  

9C Håvard Egeland
9C Kristin H Thorsen  

9D Pål Oftedal
9D Stine Vigrestad  

9E Ingrid Anne Vatne
9E Øyvind K. Leidland  

10. trinn
10A Karen H. Liland
10A Elin R Håland  

10B Arnt Helge Esaiassen
10B Signe Byberg  

10C Olav Skurve
10C Elisabeth Nese  

10D Jonas Aarrestad Trodahl
10D Hilde Jorunn Vetrhus  

10E Siv-Merethe Enge
10E Jørn Gabrielsen  


Gløymde klede blir i neste veke leverte til Fretex. Kom og ta ein kikk om du saknar noko.

Bilder frå barnetoget

Ferieklubb for Barn og Ungdom. Sjå vedlagte brosjyre for meir informasjon om sommerleiren.

Informasjon og søknadsfrist 1.mai kulturskulen


Kunstprosjekt ved Bryne ungdomsskule

I samband med nybygget som me held på me, har me eit kunstprosjekt på gang her på BUS. Ein viss prosentandel av byggjesummen skal setjast av til kunst når ein byggjer nye offentlege bygg.Me har nå fått rapporten frå Olweusundersøkinga me hadde i vår og resultata viser at me har ein mobbeprosent på 4,1. I 2015 var prosenten på 6,7 og i fjor var den på 3,6. Me ligg under gjennomsnittet for kommunen, men ønskjer likevel at talet vårt skal verta ennå lågare.

Meir om undersøkinga kan de lesa her.


Innsøkninga til vidaregåande skule var ferdig 1. mars og elevane på 10. trinn fordelte førsteønska sine slik:

Bygg- og anleggsfag 7 stk, fem Bryne vgs, ein Gand vgs og ein Tryggheim vgs
Design og handverk 3 stk, to på Vågen vgs, ein på Godalen vgs
Elektrofag 3 stk, to på Gand vgs, ein på Jåttå vgs 
Helse- og oppvekstfag 16 stk, 11 på Bryne vgs, fem på Tryggheim vgs 
Idrettsfag 17 stk, 16 på Bryne vgs, ein på Sirdal vgs 
Kunst, design og arkitektur 6 stk, alle på Vågen vgs 
Media og kommunikasjon 0 stk
Musikk, dans, drama 11 stk, alle på Vågen vgs 
Naturbruk 2 stk, begge på Øksnevad vgs
Restaurant- og matfag 2 stk, ein på Bryne vgs, ein på Jåttå vgs 
Service og samferdsel 3 stk, to på Bryne vgs, ein på Godalen vgs 
Studiespesialisering 51 stk, 47 på Bryne vgs, to på Tryggheim vgs, ein på St.Olav vgs og ein på St.Svithun vgs
Teknikk og industriell produksjon 15 stk, 14 på Bryne vgs, ein på Dalane vgs

Dette betyr at 38% (51 stk) søkte yrkesfag og 62% (85 stk) søkte eit studieførebuande utdanningsprogram. Dette er svært ulikt slik det har det vore hjå oss dei siste åra, då me har låge på landsgjennomsnittet som er 50-50.


Her skal du logga inn for å ta undersøkinga: Olweusundersøking 

Spørjeundersøkinga er ein del av Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Undersøkinga vert gjennomført i skuletida. Elevane brukar PC eller iPad for å svara på undersøkinga. Meir om undersøkinga kan du lesa her

 


På måndag skal dei begynna gravearbeid framfor arbeidsbrakkene. Det er viktig at ingen parkerer syklar her. Parker dei heller langs byggegjerdet ved skaterampen eller i sykkelstativa i atriet mellom symjehallen og skulen.

Nå er me inne i den mørkaste tida og me oppfordrar alle til å bruka refleksvest eller annan refleks.

I samband med Offshore- og maritime dag reiste 17 elevar frå 10. trinn ved Bryne ungdomsskule til Stavanger tysdag 6. desember. Der fekk dei besøke Skoleskipet Gann som tilbyr Teknikk og industriell produksjon på Vg1 og Maritime fag på Vg2. I tillegg møtte dei ulike bedrifter og opplæringskontor på Oljemuseèt som informerte om moglege utdannings- og yrkesval innanfor offshore og maritim sektor.

Nå har me fått på plass nye sykkelstativ og ser fram til å få ein ryddigare skuleplass og mindre skadar på syklane. Stativa er for alle typar syklar og de som ikkje har støtte på sin, kan nå setja den fast i stativet slik at den ikkje ligg på bakken. De som parkerer ved Brynehallen, må setja syklane i atriet, bak mediateket. Her har me fått flotte, fastmonterte sykkelstativ der de kan låsa syklane dykkar. De som parkerer utanfor Kunst og handverk, kan setja syklane på framsida av bygget, i stativa langs Sveinsvollsvegen.

Her finn du elevundersøkinga

I samband med utviklingsamtaler ønskjer skulen at de tek ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet gjennomfører. Brukarnavn og passord får de hjå kontaktlærar på utviklingssamtalen. De kan svara på undersøkinga her

For meir informasjon, sjå under diverse dokument - fleire dokument.

 


I høve Trygg trafikk sin refleksdag fekk alle elevane utdelt kvar sin refleks i sist veke. Sjå videoen og bruk refleks!
https://www.nrk.no/mr/her-er-refleksvideoen-som-tar-av-1.12667974

 


Kvalitetsplan mot mobbing finn de her.

BUS har inngått avtale om å bli Trivselsleiar (TL) skule. Målet er å få masse god aktivitet i friminutta. Dette gler me oss til å koma i gong med! Sjå informasjon under "brev og beskjedar".

I desse dagar er me rundt og informerer elevane på 8. og 9. trinnet på TL. Me ynskjer at mange søkjer om å bli trivselsleiar innan onsdag, og det vil bli valgt ut 10 elevar pr trinn som får vera TL nå i første omgang.

Måndag 5. september skal heile TL-gjengen på inspirasjonskurs i Sandneshallen.

 


Innsøkninga til vidaregåande skule var ferdig 1. mars og elevane på 10. trinn fordelte førsteønska sine slik:

Bygg- og anleggsfag 10 stk
Design og handverk 0 stk
Elektrofag 7 stk
Helse- og oppvekstfag 9 stk
Idrettsfag 10 stk
Kunst, design og arkitektur 1 stk
Media og kommunikasjon 6 stk
Musikk, dans, drama 7 stk
Naturbruk 0 stk
Restaurant- og matfag 6 stk
Service og samferdsel 6 stk
Studiespesialisering 52 (48 av desse på Bryne vgs)
Teknikk og industriell produksjon 16 stk

Dette betyr at 49% (70 stk) søkte yrkesfag og 51% (74 stk) søkte eit studieførebuande utdanningsprogram. Slik har det vore hjå oss dei siste åra og det er om lag på landsgjennomsnittet.

Fordeling på skular:
Bryne vgs 121 stk
Vågen vgs 10 stk
Tryggheim vgs 6 stk
Jåttå vgs 4 stk
Sola, Godalen og St.Svithun 1 stk kvar


Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag.  Det er brødmat med mange ulike pålegg å velja i mellom.  Måndag, onsdag og fredag lagar valfaggruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm.  God-morgon yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.  Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.  Betalinga skjer kontant eller med klyppekort i kantina. Klyppekort er billigast!  Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort.  Skjemaet får du på skulen, eller du kan printa ut skjemaet frå heimesida.  Føresette vil då få ein giro i posten.