Meny
Velg seksjon Skole
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
4.-5-november deltok seks medarbeidere fra FBU på Googleseminar på Sola.

Nyankomne elever på småskoletrinnet som ikke behersker norsk enda, har tilbud om morsmålsundervisning på flere av Sandnes kommune sine skoler. I skoleåret 2017/18 er det på Aspervika, Smeaheia og Lura skoler, organisert av FBU. Tilbudet er koblet sammen med Innføringsklassene, eller med SNO – særskilt norskopplæring og TFO - tospråklig fagopplæring.

Tospråklige lærere fra FBU, deltok den 2.oktober 2017 på foreldremøte som ble arrangert på Aspervika skole for foreldre til nyankomne elever som går i innføringsklassene.

De tospråklige lærere bidro til å skape et trygt miljø for skolepersonalet og foreldrene. Det viktigste med foreldremøtet er at foreldrene fikk en trygghet for at skolen der de har barn, har kunnskap om det de driver med og er påpasselige med orden og planer.

De tospråklige lærerne var gode brobyggere mellom hjem og skole og var kommunikasjonsstøtte mellom foreldre og skole


Mandag, 11. september arrangerte Sandved skole foreldremøte for flerspråklige foreldre. Målet for kvelden var å bli bedre kjent og etablere et godt «Skole – Hjem»  samarbeid. TFO lærere var til stede for å sikre kommunikasjon mellom skolen og foresatte.

På agendaen stod presentasjon av lærere med ansvar for særskilt språkopplæring, informasjon om deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder, leksehjelp for elevene, fritidsaktivitetstilbud på skolen og i bydelen, bibliotektilbud, osv.