Meny
Velg seksjon Forside
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Berit Mæle Thuestad
Fremdriftsplan- ny skolestruktur i Hinna bydel
Fremdriftsplan
Møtereferat Gautesete skole
Hypernet
IST SFO
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<august 2017><<
august 2017
mtotfls
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
04050607080910
Utsmykning på Gausel skole
Kunstutsmykning på Gausel sko

Velkommen til skolestart torsdag 17. august.

Første klasse møter i aulaen kl 09.30 som tidligere annonsert.

Alle klassene fra 2.-7. trinn starter klokka 08.30, men dette året blir det en liten endring i hvor klassene møter. Dette fordi vi får mange nye elever og nye klassesammensettinger.

Elevene på 2.-4. trinn møter i aulaen.

Elevene på 5.-7.trinn møter i amfiet ved stikkballbanen.

Lærerne vil være ute fra ca. kl 08.15 og samler klassene før dere går inn i aulaen  eller til amfiet.

Vi gleder oss til du kommer, og vi må sammen arbeide for at det skal være trivelig og lærerikt på Gausel skole!

Mvh

Berit M. Thuestad


Antallet barn på SFO øker, og for å sikre oss at det er plass til de barna som trenger Morgen-SFO har vi vært nødt til å bytte rom.

De dagene skolen har undervisning, vil Morgen-SFO finne sted på naturfagrommet i bygg B. Dere finner naturfagrommet ved å gå opp den utvendige trappen mellom A-og B-bygg. Når du kommer opp trappen, er det første dør til høyre. Det er hengt opp skilt for å gjøre det enklere å finne fram.

 


Da ligger det informasjon om SFO i dagene før skolestart torsdag 17.august, under lenken 'informasjon' til venstre.


Hei alle sammen!

Jeg håper elever, foreldre og ansatte har fått noen fine feriedager allerede! Nå har det blitt noe stillere i korridorene her på huset. Jeg vil takke dere alle for et innholdsrikt og trivelig skoleår, og vi i ledelsen ønsker dere alle en feiende flott sommer!

Og så:

Vi har ikke før avsluttet et år, så begynner vi å tenke på skolestart igjen.

Administrasjonen på skolen er bemannet fra 1.august. Vi er tilgjengelige på telefon mellom kl 09.00-14.00.

14. august starter vi planleggingsdager med personalet.

Minner om at SFO har stengt 16.august pga planlegging.

Skolen starter opp for elevene igjen :

Torsdag 17 august:

                         Kl 08.30 for alle elevene fra 2.-7.trinn

                         Kl 09.30 for våre nye 1. klasser

Elevene møter i skolens aula.

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Berit Mæle Thuestad

 


På informasjonsbrevet som blir sendt hjem i dag står det at kontaktlærerne blir gjort kjent rundt 15. mai. Imidlertid er nå kontaktlærerne på plass, og vi legger derfor ut informasjonen allerede i dag.

Når elevtallet på skolen økes fra 460 til 530 elever høsten 2017, skjer det mye nytt også på personalsiden.

Vi kan informere om at Jan Egil Tjønn har takket ja til et vikariat som avdelingsleder ved skolen. Han kjenner skolen godt som lærer her på Gausel gjennom mange år.

Kontaktlærere for de ulike gruppene blir for skoleåret 2017-2018 :

2. blå Nina Jensen

2. gul Renate M Lund

2. rød Helene Moseidjord

3. blå Solveig K Ødegaard

3. gul Lillian Øksnevad

3. rød Tonje Urdal

4. blå Geir Lindtner

4. gul Grethe E Pedersen

4. rød  Jostein B Fundingsland

5. blå Torhild G Terjesen

5. gul  Haakon I Skaar-Olsen

5. rød Nina S.Rohde

6. blå Hilde Fotland

6. gul May A Bang

6. rød Anette Ask

7. blå Silje Sigvaldsen

7. gul Shaun W Thomas

7. rød Margrethe Thysse


Ifølge fremdriftsplanen skal vi avholde et foreldremøte for foresatte for elever på 1.-3.trinn 29.mars.Dette møtet utgår.

I samråd med DS og FAU har vi funnet det mest hensiktsmessig at vi slår sammen foreldremøtet som vanligvis gjennomføres på våren og foreldremøtet for nye klasser. Vi tenker det blir viktig at innholdet i møtet er etablering av nye klasser, utvikling av positivt læringsmiljø og hva vi som skole og foresatte kan få til sammen.

Møtet blir holdt torsdag 1.juni kl 18.00-20.00. Vi starter felles i skolens aula der det vil bli gitt en orientering fra skolens ledelse og FAU-representanter. Deretter går personalet og de foresatte til de ulike klasserommene.

For øvrig kan vi informere om at personalet de siste månedene, har gjort et grundig og imponerende arbeid med å sette sammen nye klasser. De har tatt pedagogiske hensyn, foretatt sosiometriske målinger der elevene på ulike måter er blitt hørt, vurdert mange ulike alternativer, arbeidet med klassene på tvers i ny sammensettinger for å prøve ut det de har tenkt. Målsettingen er at klassene skal bli best mulig mht. et faglig- og sosialt læringsmiljø. 

Personalet på Gautesete skole  har også satt sammen grupper av elever der de har hensyntatt elevene og læringsmiljøet. Vi holder nå på å legge siste hånd på verket før klassene er klare. Som nevnt i fremdriftsplanen blir klassesammensettingen kjent 2.mai.

Kontaktlærerne for de ulike gruppene begynner også å falle på plass, men vil først bli ferdigstilt når vi har fått tilsatt alle lærerne vi har behov for.

 

Mvh

Berit Mæle Thuestad


I bystyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 ble følgende vedtak gjort: " Gautesete skole. Det fremlegges snarest mulig sak vedr. de tre byggeprosjektene ved Gautesete, Godeset og Gausel for å få vurdert å redusere de totale kostnadene."

På bakgrunn av vedtaket er direktøren av den oppfatning at prosessen med å gjøre om Gautesete skole fortsetter slik det er skissert i sak i kommunalstyret for oppvekst 5.oktober d.å. Rådmannen vil så snart som mulig legge fram sak om kostnadsreduksjon knyttet til de tre byggeprosjektene.

Gjennomføringsprosessen videreføres slik det er informert om i driftsstyrene og i FAU ved de tre skolene samt på foreldremøte på Gautesete 21. november d.å. Dette gjelder inntak høsten 2017 for 1.trinnselever og flytting av elever fra Gautesete skole på årets 1. , 2. og 3.trinn. Samme informasjon er også gitt til de ansatte.

Skolene skal få informasjon om sak med vurderinger knyttet til kostnadsreduksjoner i de tre byggeprosjektene og konsekvenser av dette.


Skoleledelsen ved Gautesete skole, Gausel skole og Godeset skole  har sammen med administrasjonen sentralt brukt tid på å følge opp vedtaket som ble fattet i oktober 2016 om å starte prosessen med omgjøring av Gautesete skole til ren ungdomsskole fra skolestart 2017. Det har vært en helt klar målsetting å løse dette oppdraget slik at alle involverte i god tid var informert om vedtaket og prosessen videre. Til grunn for dette ligger også rådmannens forslag om å sette opp moduler ved Godeset skole og Gausel skole og å rehabilitere Gautesete skole for å få gjort dette på en god måte. Informasjon til alle involverte elever, foreldre og også ansatte er blitt gjort på en god måte av skolenes ledelse.  

Det politiske flertallet i Stavanger har nå lagt inn nye forslag til økonomiplanen for 2017. De ber om ny vurdering av omgjøringsvedtaket av Gautesete skole og de ber også om en utsettelse av omgjøringsvedtaket.    

Den varslede endringen både om elevinntaket på Gautesete skole, Gausel skole og Godeset skole og om overtallighet for de ansatte på Gautesete skole  stilles derfor i bero til endelig vedtak om budsjett 2017 er gjort i bystyret mandag 12.12.16.  

Dette til orientering i denne omgang. Så snart endelig vedtak om budsjett 2017 er gjort vil alle involverte få informasjon via skolenes nettsider.  

Mvh Knut Ytre-Arne, Henning F. Verstegen og Berit M Thuestad  


Som vi tidligere har informert om, vil Gautesete skole  bli ren ungdomsskole i løpet av en periode på 4 år. Fra og med neste skoleår vil noen av elevene som tidligere har tilhørt Gautesete skole, bli våre elever her på Gausel. Dette gjelder elever på neste års 1.-4.trinn.

Vi har nå startet denne prosessen på de ulike skolene, og vi samarbeider tett.Vi ønsker å kunne gi så mye informasjon som mulig, så raskt som mulig, men ber om forståelse for at det er arbeidsoppgaver som må ferdigstilles før vi kan gi all den informasjonen som de foresatte ønsker.

I høyremargen på denne siden finne du "Fremdriftsplan- ny skolestruktur i Hinna bydel". Der vil du finne en plan for arbeidet. Her vil du også etterhvert finne invitasjon til foreldremøte og annen relevant informasjon.  Både FAU og Driftsstyrene ved de tre skolene vil bli oppdatert fortløpende.

Vi håper dette er oversiktlig og kan gi deg svar på en del av spørsmålene du har. 

For Gausel skole er det viktig at vi tar godt imot nye elever og foresatte! Slik jeg kjenner elever, foresatte  og ansatte på Gausel, er jeg sikker på at vi deler dette målet!

Mvh

Berit Mæle Thuestad

rektor