topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Havlimyra Skole

8.  9.  10.  

Foreldrepålogging i SkoleArena - informasjon til foresatte
Publisert: 19.09.2014 skrevet av: Sjur Egset

Nå har du som foresatt tilgang til ditt barns fravær, anmerkninger og karakterer i SkoleArena. Du må registrere deg på www.skolearena.no. Der legger du inn ditt eget personnummer, og elevens. Disse dobbeltsjekkes mot informasjonen som ligger i skolens systemer. Se hvordan du registrerer deg her: http://www.skolearena.no/iea/help/videos/absence/parent/Foresatte-Registrere.wmv

 

Selvportrett.
Publisert: 17.09.2014 skrevet av: Ellen Frøysaa


 
picture
 

 

 

Elevene på 9. trinn er i full gang med å tegne selvportrett.  Vi gleder oss til resultatet blir ferdig. Her er det utrolig mye bra . 

Beintøft ung! En gå/sykle til skolen-konkurranse 15. september - 14. november
Publisert: 15-09-2014 skrevet av: Arne Haugland

Beintøft ung er en nasjonal konkurranse for elever på ungdomstrinnet. Formålet er å få flest mulig elever til å sykle og gå til skolen.
Mer enn 40 prosent av alle elever i ungdomsskolen blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler:

 

Nasjonal brannøvelse
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Arne Haugland

 Til foreldre:

Skolen deltar i Nasjonal brannøvelse

I anledning Brannvernuka og Nasjonal brannøvelse vil skolen gjennomføre en brannøvelse.

 Brannøvelse og brannfare kan være et litt skummelt tema for noen barn, og kanskje spennende for andre. Vi vil presisere at vi ikke øver for å skremme noen, men for å bli trygge på at både barn og voksne kjenner brannrutinene godt.  For oss som jobber på skolen, er det viktig å bli drillet på hva vi skal gjøre når brannalarmen går, slik at vi kan takle en reell situasjon på en best mulig måte.

 Vi oppfordrer dere som foreldre til å snakke med barna om temaet brannsikkerhet. Vi oppfordrer også alle til å ha brannøvelse hjemme. Det er tross alt i hjemmet vi oppholder oss mest, det er i hjemmet brannfaren er størst, og det er i hjemmet at de farligste brannene oppstår.

Gå inn på www.brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse 

 
 
.