topLogoSpacer

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Fotografering av skolens elever fra onsdag 14. til fredag 16. oktober
Publisert: 08.10.2015 skrevet av: Olav Fosså

Onsdag til fredag (14.-16.10) vil alle skolens elever bli fotografert. Etter dette vi samtlige hjem få en gratis skolekatalog som viser alle elever og ansatte. Foreldre som ønsker å kjøpe bilder av sitt barn eller gruppebilde av trinnet, vil få mulighet til dette.

Vi bruker LimaFoto AS som leverandør av skolefoto dette skoleåret. Firmaet vil om kort tid sende e-post til alle foreldre med informasjon om fotograferingen. Det er viktig å merke seg at ingen fotopakker vil bli sendt hjem slik mange har opplevd tidligere.

Etter fotograferingen, vil foreldre/foresatte få en lenke til LimaFoto sin nettbutikk, der bilder kan kjøpes.

Plan for tidspunkt for fotografering vil bli lagt ut på skolens hjemmeside mandag 12. oktober.

Skolemelk og -frukt.
Publisert: 02.10.2015 skrevet av: Admin

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir skolemelk eller -frukt mandag 12. oktober. Første melke/fruktdag etter høstferien er tirsdag 13. oktober.

Iglemyr hjelper barn på flukt
Publisert: 09.09.2015 skrevet av: Aksjonskomiteen

"Iglemyr hjelper barn på flukt"

Takk for alle donasjoner! Vi er overveldet og rørt over givergleden og engasjementet dere viser. Vi har allerede oppjustert målet vårt to ganger. 

Det er fantastisk å høre om elever som gjør en innsats for å hjelpe barn på flukt. De er stolte over å kunne hjelpe.

Det er fortsatt mulig å bidra. Aksjonen varer frem til 19. oktober.

FAU frarår foreldrene fra å la elever sykle før de går i 5. klasse
Publisert: 02.09.2015 skrevet av: Christian Asserson, leder i FAU

FAU ved Iglemyr skole vil sterkt anbefale alle foreldre om å vente til barnet går i 5. trinn før det gis tillatelse fra hjemmet til å sykle selv til skolen.

Skolen har i dagens ordensreglement en bestemmelse som sier at "Elevene har ikke lov til å sykle til skolen i 1. til 4. trinn." I en nylig endring av Forskrift til opplæringsloven, åpnes det nå for at foreldre selv kan bestemme når barnet kan få sykle til skolen. Trygg Trafikk anbefaler på generelt grunnlag at barn bør være mellom 10 og 12 år for å sykle i blandet trafikk. Iglemyr skole har i flere år sendt hele 5. trinnet på kurs i regi av Trygg Trafikk, noe de vil fortsette med også fremover.

Det er flere sterkt trafikkerte veier i området som de fleste barna må krysse og/eller sykle langs. Samtidig blir det fort mørkere om morgenen, noe som gjør våre myke trafikanter enda mindre synlig enn ellers. FAU gjennomførte forrige skoleår en trafikktelling på Austråttveien mellom klokken 06:30 og 08:30. Antallet biler som kjører på Austråttveien og Kyrkjevegen tilsvarer en døgntrafikkmengde på oppimot 8.000 biler. I følge Statens Vegvesen anbefales da motorvei. Samtidig er det hyppige alvorlige eksempler på kjøretøy som bryter fartsgrensen og ikke overholder vikeplikt for andre biler eller gående/syklende.

Sykling til skolen blir et av temaene i høstens foreldremøte.

Slik bruker du Transponder - meldingsbok på SMS
Publisert: 14.08.2015 skrevet av: Olav Fosså

picture
 

Iglemyr skole bruker Transponder - et kommunikasjonssystem som lar skolen sende og motta SMS. Du som er forelder eller foresatt, vil altså få SMS fra skolen med beskjeder og påminnelser.

Avsender av disse SMS-ene, vil være
59 44 01 13.

Meldingsbok på mobilen

Etter at vi har tatt i bruk Transponder, slutter vi å bruke meldingsboka.
Alle meldinger som tidligere er blitt skrevet i meldingsbok, kan nå sendes som SMS. Dette gjelder eksempelvis:

  • Meldinger om sykdom og fravær
  • Beskjed om at barnet skal til lege eller tannlege
  • Søknad om fri inntil 3 skoledager

Alle foresatte og elever er registrert i kontaktlisten i Transponder, og når du sender en SMS til det aktuelle nummeret, registreres den med deg som avsender.

Ved denne overgangen til meldingsbok på mobilen, ønsker vi melding allerede første fraværsdag for alle elever.

Viktig:

  • Send melding før kl 8.00. Da får lærer lest meldingen før undervisning. Meldinger sendt i undervisningstiden kan en ikke beregne blir lest før skoledagen er ferdig for elevene.
  • Bruk kun fornavn i meldingene. Dette gjelder både foreldres og elevers navn. Bruker en etternavn i meldingen, vil smart sortering ikke virke.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.