topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Vel overstått sommerferie.
Publisert: 30.07.2014 skrevet av: Siri Jakobsen

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og er klar for å starte på et nytt skoleår. SFO åpnet allerede 28. juli. Elever fra 1. trinn begynner på SFO etter avtalt tid fra og med 1. august. SFO har planleggingsdag mandag 18. august og holder dermed stengt denne dagen.

  • Skolen begynner tirsdag 19. august.
    2.-7. trinn møter i skolegården utenfor sine klasserom kl. 08.15.
    1. trinn møter i skolegården med sine foresatte kl. 09.00. Skoledagen slutter kl. 12.15 for 1. trinn.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til et nytt skoleår, på "Nye Iglemyr skole".

 

 

 

På sporet - nytt prosjekt fra Lesesenteret
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: R.S

Høsten 2014 vil 1.trinn være med på et leseprosjekt som heter På Sporet. Dette er et forskningsprosjekt som har som mål å redusere andelen

elever som utvikler lese- og skrivevansker. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle kartleggingsverktøy som allerede ved skolestart kan fange opp elever i risikosonen for å utvikle slike vansker, og ved å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg.

 I menyen til høyre finner du mer mer informasjon om leseprosjektet. 

Skolemelk 2014-15
Publisert: 03.06.2014 skrevet av: Oddbjørg

Tine skolemelk åpner for bestilling av skolemelk for skoleåret 2014-15 tirsdag 10. juni. Se informasjon under lenken Skolemelk.

FAU oppfordrer foreldre til å gå kveldstur i nærområdet.
Publisert: 26-05-2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

FAU oppfordrer foreldre og andre voksne til å legge kveldsturen innom skateparken og området rundt skolen. Dette for å forebygge uro og hærverk i nærmiljøet.

Fra barnehage til skole
Publisert: 14.04.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

fileicon 
Fra barnehage til skole.pdf

Overgangen fra barnehage til skole er spennende og krevende for både barn og foresatte. I den forbindelse kan det være nyttig med en tydeliggjøring av forventninger. Vedlagte informasjonsfolder inneholder nyttig informasjon, og er utarbeidet av barnehager og skoler i Hana bydel. FBU (flerspråklige barn og unge) har oversatt informasjonen til 28 språk. Se link: http://www2.minskole.no/minskole/fbu/pilot.nsf/VReadArt/A729D2B6E4AF24DAC1257C9F004E6411?OpenDocument

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.