topLogoSpacer

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Månedsbrev januar 2015
Publisert: 27.01.2015 skrevet av: Siri Jakobsen

fileicon 
mnedsbrev januar 2015.pdf

Vi håper alle har hatt en fin start på det nye året. Se vedlagt månedbrev for januar. 

 

Forhåndsregler ved omgangssyke
Publisert: 21.01.2015 skrevet av: Lone Lunde

Det er høysesong for omgangssyke, og flere elever har vært syke allerede. For å forebygge og forhindre smitte så godt som mulig, ønsker vi å minne om noen gode forhåndsregler.

Grundig håndvask med såpe og rikelig med rennende vann er viktig, særlig etter toalettbesøk og før måltider.

Det er også viktig at barn som har vært syke, holdes hjemme 48 timer etter at symptomene (oppkast og/eller diare) opphører.

Ønsker du mer informasjon, kan du klikke på lenken under:

http://www.fhi.no/dokumenter/f6c80c2e21.pdf

Prisøkning i SFO-
Publisert: 07-01-2015 skrevet av: Åse Garred

 Fra 1.mars blir det prisøkning i SFO i Sandnes kommune. Hel plass øker fra 2450 kr til 2600 kr pr måned. 60 % plass øker fra 1470 kr pr måned til 1560 kr pr måned.

Barn med to adresser.
Publisert: 07.01.2015 skrevet av: Siri Jakobsen

fileicon 
Barn med 2 adresser.pdf

Helsesøster ved Iglemyr skole ønsker å starte en samtalegruppe for barn med to hjem. For mer informasjon se vedlegg.

 

Skolefrukt og skolemelk
Publisert: 02.01.2015 skrevet av: Siri Jakobsen

Godt nyttår!

Vi minner om muligheten for å bestille skolefrukt og skolemelk for våren 2015. Det er en fordel for oss om de som ønsker ordningen bestiller frukt og melk innen første halvdel av januar.

Vel møtt til et fint vårhalvår!

www.skolefrukt.no

www.skolemelk.no

Se flere forsideartikler >>

 
 
.