topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Datoer for nasjonale prøver 2014
Publisert: 22.01.2014 skrevet av: Rita Schmidt


Datoene for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2014 er nå klare. Det er lurt å merke seg disse allerede nå, slik at en ikke planlegger fravær i denne perioden for elevene som disse er obligatoriske for
(gjelder elever på 5. trinn høsten -14).

Datoene er som følger:

Lesing 5. trinn - onsdag 15. oktober
Engelsk 5. trinn - mellom 13. og 25.oktober
Regning 5. trinn - mellom 13. og 25.oktober

(gjelder 8. og 9.trinn):

Lesing onsdag 17. september

Regning mellom 15.-10. oktober

Engelsk mellom 15.- 10. oktober

På Udir.no finner dere eksempeloppgaver fra tidliere års nasjonale prøver. Vi anbefaler at dere lar elevene øve på disse hjemme som en del av forberedelsene til nasjonale prøver 2014. Trykk på lenkene under for å komme til eksempeloppgavene.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/Oppgaver_rekning/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Lesing/Lesing/

Streiken er over
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: Siri Jakobsen

Streiken er over, og vi driver skole som vanlig framover.

Varslet streik
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

Vi har fått varsel om at lærere ansatt på Iglemyr, 5.-7. trinn blir tatt ut i streik fra og med tirsdag 2. september. Dette medfører at elevene på 5.-7. trinn permitteres så lenge streiken varer.

Streiken for 5.-7. trinn gir ringvirkning ned på 4. trinn i fagene svømming, kroppsøving og tresløyd. Det er usikkert om vi får dispensasjon til å gjennomføre disse timene, eller om elevene på 4. trinn permitteres i de berørte fagene. Nærmere beskjed kommer.

 

Trafikkfarlige situasjoner
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Siri Jakobsen

Vi har fått melding om trafikkfarlige situasjoner i Torvmyrveien i forbindelse med foresatte som kjører elever til og fra skolen. Naboer klager også på at foresatte bruker naboene sine private innkjørsler som snuplass. Det er ikke greit.

Vi vil oppfordre flest mulig til å gå til og fra skolen, fordi elever flest har godt av å bevege seg og de knytter sosiale bånd på skoleveien.

Hvis ditt barn har et særlig behov for å kjøres til og fra skolen, ber vi om at du kjører inn mot parkeringsplassen til Austråtthallen, setter barna av ved miljøstasjonen, og kjører videre inn mot Riaren for å snu. Her er det få barn i veien, og omtrent ingen naboer som sjeneres av bilkjøringen.

Takk!

Velkommen til 1. trinn
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

I dag ønsket vi 75 nye 1. klassinger velkommen til skolestart. Det var en flott gjeng som var samlet i mediateket. Vi håper at alle elevene våre vil få gode opplevelser, og god læring på Iglemyr skole. Vær velkommen!

Se flere forside artikler >>

 
 
.