topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

På sporet - nytt prosjekt fra Lesesenteret
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: R.S

Høsten 2014 vil 1.trinn være med på et leseprosjekt som heter På Sporet. Dette er et forskningsprosjekt som har som mål å redusere andelen

elever som utvikler lese- og skrivevansker. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle kartleggingsverktøy som allerede ved skolestart kan fange opp elever i risikosonen for å utvikle slike vansker, og ved å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg.

 I menyen til høyre finner du mer mer informasjon om leseprosjektet. 

Skolemelk 2014-15
Publisert: 03.06.2014 skrevet av: Oddbjørg

Tine skolemelk åpner for bestilling av skolemelk for skoleåret 2014-15 tirsdag 10. juni. Se informasjon under lenken Skolemelk.

FAU oppfordrer foreldre til å gå kveldstur i nærområdet.
Publisert: 26-05-2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

FAU oppfordrer foreldre og andre voksne til å legge kveldsturen innom skateparken og området rundt skolen. Dette for å forebygge uro og hærverk i nærmiljøet.

Fra barnehage til skole
Publisert: 14.04.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

fileicon 
Fra barnehage til skole.pdf

Overgangen fra barnehage til skole er spennende og krevende for både barn og foresatte. I den forbindelse kan det være nyttig med en tydeliggjøring av forventninger. Vedlagte informasjonsfolder inneholder nyttig informasjon, og er utarbeidet av barnehager og skoler i Hana bydel. FBU (flerspråklige barn og unge) har oversatt informasjonen til 28 språk. Se link: http://www2.minskole.no/minskole/fbu/pilot.nsf/VReadArt/A729D2B6E4AF24DAC1257C9F004E6411?OpenDocument

 

Datoer for nasjonale prøver 2014
Publisert: 22.01.2014 skrevet av: Rita Schmidt


Datoene for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2014 er nå klare. Det er lurt å merke seg disse allerede nå, slik at en ikke planlegger fravær i denne perioden for elevene som disse er obligatoriske for
(gjelder elever på 5. trinn høsten -14).

Datoene er som følger:

Lesing 5. trinn - onsdag 15. oktober
Engelsk 5. trinn - mellom 13. og 25.oktober
Regning 5. trinn - mellom 13. og 25.oktober

(gjelder 8. og 9.trinn):

Lesing onsdag 17. september

Regning mellom 15.-10. oktober

Engelsk mellom 15.- 10. oktober

På Udir.no finner dere eksempeloppgaver fra tidliere års nasjonale prøver. Vi anbefaler at dere lar elevene øve på disse hjemme som en del av forberedelsene til nasjonale prøver 2014. Trykk på lenkene under for å komme til eksempeloppgavene.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/Oppgaver_rekning/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Lesing/Lesing/

Se flere forside artikler >>

 
 
.