topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

God påske!
Publisert: 14-04-2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

Vi ønsker alle en riktig god påskeferie! 

Første skoledag etter påske er tirsdag 22. april. 

Fra barnehage til skole
Publisert: 14.04.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

fileicon 
Fra barnehage til skole.pdf

Overgangen fra barnehage til skole er spennende og krevende for både barn og foresatte. I den forbindelse kan det være nyttig med en tydeliggjøring av forventninger. Vedlagte informasjonsfolder inneholder nyttig informasjon, og er utarbeidet av barnehager og skoler i Hana bydel. FBU (flerspråklige barn og unge) har oversatt informasjonen til 28 språk. Se link: http://www2.minskole.no/minskole/fbu/pilot.nsf/VReadArt/A729D2B6E4AF24DAC1257C9F004E6411?OpenDocument

 

Sjekk om barnet ditt har fått hodelus!
Publisert: 14.04.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

picture
 Hodelus

For å hindre at lus sprer seg er det viktig å sjekke hodebunnen med jevne mellomrom. Vi oppfordrer alle foresatte til å sjekke om sine barn har hodelus.

For opplysninger om hvordan en undersøker barnet for hodelus, anbefaler vi nettstedet til Organisasjonen Lusfri Norge. Skolen ber at foreldre som oppdager hodelus hos elever, tar kontakt med oss og informerer om dette.

Husk at det ikke er flaut å få lus - det er bare flaut å ikke gjøre noe med det!

ÅPENT HUS
Publisert: 07.04.2014 skrevet av: Oddbjørg

Fau inviterer til Åpent hus på Iglemyr skole

29. april   1. - 4. trinn fra kl. 17. - 19

30. april    5. - 7 trinn fra kl. 18. -  20

Se invitasjon under dokument til høyre på siden.

Det blir ingen invitasjon på papir i år, men invitasjonen vil bli sendt på e-post til hjemmene.

Velkommen !

 

Kartlegging av digitale ferdigheter på 4.trinn
Publisert: 10.03.2014 skrevet av: R.S

Til alle foresatte av elever på 4.trinn

Torsdag 3.april vil elevene på 4.trinn bli kartlagt i digitale ferdigheter. Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter er et tilbud til elevene på 4.trinn. For mer informasjon om kartleggingen, se lenken:

http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/

Lenke til gjennomføringen:

https://pgsc.udir.no/pgslogin.html

Prøv gjerne eksempeloppgaver, de finner du her:

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=34748760&marketplaceId=624075&languageId=1

Se flere forside artikler >>

 
 
.