topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Iglemyr skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Datoer for nasjonale prøver 2014
Publisert: 22.01.2014 skrevet av: Rita Schmidt


Datoene for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2014 er nå klare. Det er lurt å merke seg disse allerede nå, slik at en ikke planlegger fravær i denne perioden for elevene som disse er obligatoriske for
(gjelder elever på 5. trinn høsten -14).

Datoene er som følger:

Lesing 5. trinn - onsdag 15. oktober
Engelsk 5. trinn - mellom 13. og 24.oktober
Regning 5. trinn - mellom 13. og 24.oktober

På Udir.no finner dere eksempeloppgaver fra tidligere års nasjonale prøver. Vi anbefaler at dere lar elevene øve på disse hjemme som en del av forberedelsene til nasjonale prøver 2014. Trykk på lenkene under for å komme til eksempeloppgavene.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/Oppgaver_rekning/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk/

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Lesing/Lesing/

Trafikkfarlige situasjoner
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Siri Jakobsen

Vi har fått melding om trafikkfarlige situasjoner i Torvmyrveien i forbindelse med foresatte som kjører elever til og fra skolen. Naboer klager også på at foresatte bruker naboene sine private innkjørsler som snuplass. Det er ikke greit.

Vi vil oppfordre flest mulig til å gå til og fra skolen, fordi elever flest har godt av å bevege seg og de knytter sosiale bånd på skoleveien.

Hvis ditt barn har et særlig behov for å kjøres til og fra skolen, ber vi om at du kjører inn mot parkeringsplassen til Austråtthallen, setter barna av ved miljøstasjonen, og kjører videre inn mot Riaren for å snu. Her er det få barn i veien, og omtrent ingen naboer som sjeneres av bilkjøringen.

Takk!

Velkommen til 1. trinn
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

I dag ønsket vi 75 nye 1. klassinger velkommen til skolestart. Det var en flott gjeng som var samlet i mediateket. Vi håper at alle elevene våre vil få gode opplevelser, og god læring på Iglemyr skole. Vær velkommen!

Skolefrukt
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: Siri B. Jakobsen

Iglemyr skole er med i skolefruktordning. Abonnement kan tegnes for et halvt år om gangen, og koster kr. 3 pr dag. Eleven får da en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Hvis dette er av interesse kan du tegne abonnement via lenken under, helst innen august måned.

https://skolefruktsys.no/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

På sporet - nytt prosjekt fra Lesesenteret
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: R.S

Høsten 2014 vil 1.trinn være med på et leseprosjekt som heter På Sporet. Dette er et forskningsprosjekt som har som mål å redusere andelen

elever som utvikler lese- og skrivevansker. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle kartleggingsverktøy som allerede ved skolestart kan fange opp elever i risikosonen for å utvikle slike vansker, og ved å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg.

 I menyen til høyre finner du mer mer informasjon om leseprosjektet. 

Se flere forside artikler >>

 
 
.