Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Våre ansatte

Dette er våre ansatte ved Iglemyr skole og SFO.

NB: Denne siden blir primært oppdatert i.f.m. overgang til nytt skoleår.


Gisle Helbæk
Rektor
91 83 72 05
Hilde Papatzacos
Avdelingsleder - 1. trinn og SFO
90 07 84 07
Peder Særheim
Avdelingsleder for 2.-4. trinn
93 84 85 94
May Ørn Eriksen Vold
Avdelingsleder for 5.-7. trinn
92 26 83 94
Dorthe Bogstrand
Adm. konsulent
51 97 23 30
Gunvor Elisabeth Berentsen
Lærer
51 97 23 30
Janicke Berge
Kontaktlærer
99 11 86 13
Aud Kristin Bethuelsen
Lærer
48 23 70 38
Britt Solveig Brekken
Kontaktlærer
99 11 79 57
Sondre Dalen
Lærer
48 22 74 18
Karoline Jårvik Djuve
Kontaktlærer
99 11 53 75
Runar Drage-Bergli
Kontaktlærer
99 11 79 83
Hanna Drangsholt
Kontaktlærer
99 11 53 75
Kjersti Edvardsen
Kontaktlærer
48 23 70 38
Bente Espeland
Lærer
48 17 29 04
Kari Fjell
Lærer
Spes. ped. koordinator
97 95 37 98
Kristian Grønås
Lærer
51 97 23 30
Kristine Hana
Kontaktlærer
48 23 70 38
Synnøve S. Helland
Lærer
99 12 13 50
Maiken Cecilie Hetland
Kontaktlærer
99 11 79 83
Turid K. Holmen
Sosiallærer
51 97 23 30
Linda Horvei
Lærer
51 97 23 30
Linn Hølland
Lærer
51 97 23 30
Christine Høyland
Kontaktlærer
99 11 53 75
Hege Jonassen
Kontaktlærer
51 97 23 30
Heidi Robberstad Jåsund
51 97 23 30
Anette Killingland
Lærer
51 97 23 30
Frank Knutsen
Kontaktærer
48 23 70 38
Elisabeth Kolnes
Lærer
48 23 70 38
Anne Konstali
Kontaktlærer
48 17 29 04
Elisabeth Langeby
Lærer
51 97 23 30
Cato Langvik
Kontaktlærer
99 11 53 75
Christine Larsen
Lærer
51 97 23 30
Christian Lithun
Lærer
99 11 86 13
Anne Grethe Lunde
Kontaktlærer
99 11 79 83
Nina Lyng
Kontaktlærer
99 11 53 75
Monika Lønning
Kontaktlærer
99 11 53 75
Oddvar Moss
Permisjon
48 22 74 18
Ninna Nedergaard
Kontaktlærer
99 11 86 13
Lillian Slettebø Nordal
Kontaktlærer
99 11 86 13
Linn-Beate Paulsen
Lærer
51 97 23 30
Anne Kristin Pedersen
Kontaktlærer
99 11 79 57
Eli Skinderviken
Lærer
99 11 86 13
Randi Solberg
Kontaktlærer
99 11 79 57
Ingrid Tysse
Kontaktlærer
48 17 29 04
Tore Tøge
Kontaktlærer
48 23 70 38
Helen Risa Ween
Lærer
51 97 23 30
Mette Wersland
Lærer
51 97 23 30
Tina Ølberg
Kontaktlærer
99 11 53 75
Daniel Aaslie
Kontaktlærer
99 11 53 75
Kjersti Åsnes
Sosiallærer
99 12 13 50
Nemo Said Abdillahi
Assistent
51 97 23 30
Siv Wenche Berg
Fagarbeider
51 97 23 30
Halil Berisha
Assistent
51 97 23 30
Merete Ertesvåg
Assistent
51 97 23 30
Linn Gjesdal
Assistent
51 97 23 30
Renate Halvorsen
Fagarbeider
51 97 23 30
Lise Helmen
Miljøveileder - skole
51 97 23 30
Ingrid Holmen
Assistent
51 97 23 30
Irene Hovland
Assistent
51 97 23 30
Sanja Hundhammer
Assistent
51 97 23 30
Marianne Haaland
Assistent
Bibliotek
99 11 36 57
Fredrik Johansen
Assistent
51 97 23 30
Jamal Kelifa-Idris
Fagarbeider
51 97 23 30
May Langfeldt
Fagarbeider
51 97 23 30
Linn Vatland Malmin
Assistent
51 97 23 30
Alette Mehammer
Assistent
51 97 23 30
Guro Matre Mæle
Miljøveileder - skole
51 97 23 30
Dung Nguyen
Fagarbeider
51 97 23 30
Marit Lovise Rosland
Lærling
51 97 23 30
May Rostad
Fagarbeider
51 97 23 30
Belal Satouf
Assistent
51 97 23 30
Tania Stangeland
Miljøveileder
51 97 23 30
Mariann Stendal
Fagarbeider
51 97 23 30
Julie Stensland
Assistent
51 97 23 30
Inger Hilde Aaltvedt
Assistent
51 93 23 30
Lin Anita Årrestad
Assistent
51 97 23 30
Linda Aarsland
Fagarbeider
51 97 23 30