Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Våre ansatte

Dette er våre ansatte ved Iglemyr skole og SFO.

NB: Denne siden blir primært oppdatert i.f.m. overgang til nytt skoleår.


Gisle Helbæk
Rektor
91 83 72 05
Hilde Papatzacos
Avdelingsleder 1.- 2. trinn og SFO
90 07 84 07
Peder Særheim
Avdelingsleder for 3.-4. trinn
93 84 85 94
May Ørn Eriksen Vold
Avdelingsleder for 5.-7. trinn
92 26 83 94
Dorthe Bogstrand
Adm. konsulent
51 97 23 30
Siv Wenche Berg
Fagarbeider
51 97 23 30
Janicke Berge
Kontaktlærer
99 11 53 75
Halil Berisha
Assistent
51 97 23 30
Aud Kristin Bethuelsen
Kontaktlærer
48 17 29 04
Britt Solveig Brekken
Kontaktlærer
99 11 86 13
Sondre Dalen
Lærer
99 11 53 75
Karoline Jårvik Djuve
Kontaktlærer
48 22 74 18
Runar Drage-Bergli
Kontaktlærer
99 11 53 75
Hanna Drangsholt
Kontaktlærer
48 22 74 18
Kjersti Edvardsen
Kontaktlærer
48 23 70 38
Merete Ertesvåg
Assistent
51 97 23 30
Kari Fjell
Lærer
Spes. ped. koordinator
97 95 37 98
Linn Gjesdal
Assistent
51 97 23 30
Synnøve S. Helland
Lærer
99 11 79 83
Ingrid Holmen
Assistent
51 97 23 30
Turid K. Holmen
Sosiallærer
99 12 13 50
Linda Horvei
Lærer
99 11 79 83
Irene Hovland
Assistent
51 97 23 30
Sanja Hundhammer
Assistent
51 97 23 30
Linn Hølland
Lærer
99 11 79 57
Christine Høyland
Kontaktlærer
48 22 74 18
Marianne Haaland
Assistent
Bibliotek
99 11 36 57
Hege Jonassen
Kontaktlærer
99 11 79 83
Heidi Robberstad Jåsund
Lærer
48 17 29 04
Jamal Kelifa-Idris
Fagarbeider
51 97 23 30
Frank Knutsen
Kontaktærer
99 11 79 83
Anne Konstali
Kontaktlærer
99 11 86 13
May Langfeldt
Fagarbeider
51 97 23 30
Christine Larsen
Lærer
48 22 74 18
Christian Lithun
Lærer
99 11 79 57
Anne Grethe Lunde
Kontaktlærer
48 17 29 04
Nina Lyng
Kontaktlærer
99 11 53 75
Monika Lønning
Lærer
48 22 74 18
Guro Mæle Matre
Miljøveileder - skole
51 97 23 30
Bente Lier Mikkelsen
Lærer
48 23 70 38
Ninna Nedergaard
Kontaktlærer
99 11 79 57
Dung Nguyen
Fagarbeider
51 97 23 30
Lillian Slettebø Nordal
Kontaktlærer
99 11 79 57
Anne Kristin Pedersen
Kontaktlærer
48 23 70 38
May Rostad
Fagarbeider
51 97 23 30
Eli Skinderviken
Lærer
99 11 79 57
Randi Solberg
Kontaktlærer
48 17 29 04
Tania Stangeland
Miljøveileder
51 97 23 30
Tina Stigen
Kontaktlærer
99 11 79 83
Helen Risa Ween
Kontaktlærer
99 11 86 13
Mette Wersland
Lærer
99 11 79 83
Ingvild Henriksen Wisted
Lærling
51 97 23 30
Tina Ølberg
Lærer
48 17 29 04
Inger Hilde Aaltvedt
Assistent
51 93 23 30
Daniel Aaslie
Kontaktlærer
99 11 79 83
Lin Anita Årrestad
Assistent
51 97 23 30
Kjersti Åsnes
Sosiallærer
99 12 13 50