Meny
Velg seksjon 6. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51 97 23 30 Send oss e-post
Redaktør: Gisle Helbæk
Lenkesamling - 6. trinn
Nina Lyng
Runar Drage-Bergli
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til 6. trinn!

Telefon til vårt trinnkontor er: 99 11 79 83

Vi minner om at alt fravær skal meldes inn på Transponder meldingsbok (før kl. 07.30)

Denne uka har elevene på mellomtrinnet gjennomført elevundersøkelsen, og nå er det dere foreldre sin tur til å si hva dere mener om læring og trivsel og om skole-hjem-samarbeidet. Håper så mange som mulig av dere har anledning til å svare - tilbakemeldingene til dere foresatte er svært viktige for oss i arbeidet med å skape en god, trygg og lærende skole. Det er kun én foresatt pr. elev som skal svare og som vil motta en sms med lenke til undersøkelsen. Her finner du mer informasjon.

I ettermiddag ble det arrangert Hei Verden-aksjon på Iglemyr skole. I år går innsamlede penger til landet Bangladesh.

I dag, på FN-dagen, var hele skolen invitert til samling i skolens mediatek.

På Iglemyr skole er det mulighet for å delta på leksehjelp for elever på 5.-7.trinn, tirsdager og torsdager fra kl. 13.30-14.30. Invitasjon og påmelding kommer via transponder.

Kontaktlærere 6.trinn:

6A: Hanna Bugge Drangsholt.

hanna.bugge.drangsholt@sandnes.kommune.no

6B: Aud Kristin Svandal.

aud.kristin.svandal@sandnes.kommune.no

6C: Karoline Jårvik Djuve.

karoline.jarvik.djuve@sandnes.kommune.no 

 Telefon: Iglemyr skole - 51972330   Trinnkontor: 99117983

 


Iglemyr skole anbefaler alle elever på 4. - 7. trinn til å dusje etter kroppsøving.