topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

God sommer!
Publisert: 18-06-2015 skrevet av: Anne Grytten

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommerferie!

Selv som skolen tar ferie, holder SFO åpent t.o.m tirsdag 30.juni og starter opp igjen mandag 3.august.

Kontoret holder stengt i juli måned.  

Elevene ønskes velkommen tilbake til skolen, torsdag 13.august.

Mvh Anne Kirsti, rektor

Kontaktlærere i 2015-16
Publisert: 02-06-2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Neste skoleår skal følgende være kontaktlærere for elevene:

1.trinn: Aslak Bjorvatn, Henrik Osmundsen, Ingvild Revheim og Elena Andreassen.

2.trinn: Inger Johanne Vadla, Svein Terje Måland og Brit Espeland Bye

3.trinn: Hanne Stømsnes Lynghamar og Terese Økland

4.trinn: Elisabeth Håvarstein og Marianne Svinsås Haaland

5.trinn: Ellen Lassen og Katrine Kulsrud Meltzer

6.trinn: Wenche Elisabeth Røed og Stine Guggedal Frækaland

7.trinn: Unni Hauge, Nadia Frostestad Salvesen og Hege Rafaelsen

Fortsatt stor trivsel på Kampen
Publisert: 23.04.2015 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Resultatene fra vårens trivselsundersøkelse på 1.-7. trinn viser at elevene trives godt på Kampen skole. 

Skolen følger opp elever som melder som lav grad av trivsel eller som forteller at de har blitt ertet og plaget. 

Nedenfor ser dere hva elevene ble spurt om og hva de samlet sett har svart.

A. Trives du på skolen?

2014-15    Alltid         Nesten alltid Noen ganger Nesten aldri
Vår 69 %   27,5 % 3 % 0,3 %
Høst 70 % 24 % 4,5 % 1,5 %

 B. Blir du ertet eller plaget på skolen?

2014-15 Aldri        Nesten aldri     Noen ganger Mange ganger
Vår       72  %     23 % 4,3 % 0,7 %
Høst 69 % 21 % 9 % 1 %

 

Resultater fra Elevundersøkelsen på 7.trinn
Publisert: 02-02-2015 skrevet av: Anne Kirsti Drivdal Grytten

Elevene på 7. trinn inviteres hvert år til å si sin mening om deres skolegang. Årets 7.trinn har gitt skolen, undervisningen og lærerne gode tilbakemeldinger.

Elevene på Kampen melder om god trivsel, få krenkelser og lite mobbing. De er interessert i å lære og mener selv at de bruker mye tid på skole- og leksearbeid. Elevene forteller at de stort sett får utfordringer som er tilpasset deres nivå. Lærerne gir dem god støtte  og er flinke til å vise dem hvordan de kan bli enda bedre. Elevene er godt fornøyd med sine lærere. De viser dem respekt og er opptatt av at de skal være greie med hverandre. Elevene er også fornøyd med sine foresatte. Elevene mener at de er opptatt av at barna deres skal gjøre det godt på skolen. De forteller at foresatte er flinke til å hjelpe og gi dem støtte under leksearbeidet. Elevene uttrykker imidlertid noe misnøye, og det er skolens fysiske miljø, både inne og ute.

fileicon 
elevunderskelsen. skoleret 2014.15.hjemmesiden.doc

 

 
 
.