topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

32.140,- kr til flyktningene fra Syria
Publisert: 02.10.2015 skrevet av: Anne Grytten

picture
 

Kampen og den franske skoles solidaritetsaksjon for flyktningene fra Syria innbrakte 32.140,- kr.

Vi er imponert over givergleden! Tusen, tusen takk!

RLE er blitt til KRLE
Publisert: 21-08-2015 skrevet av: Anne Grytten

Faget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) har fra og med dette skoleåret erstattet det tidligere RLE faget (religion, livssyn og etikk).  Nå vil halvparten av timetallet i KRLE gå til kristendom. Kunnskapsmålene i KRLE er imidlertid samsvarende med kunnskapsmålene i RLE.

Fritak fra aktiviteter

Faget KRLE er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn.

Hvis du som forelder eller barnet ditt mener at deler av opplæringen på skolen strider mot den religion eller det livssyn dere har, skal eleven få fritak. Dere må melde fra skriftlig om dette til skolen. Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag.

(Opplæringsloven §§ 2–3a og 2–4)

 

 

Ny helsesøster
Publisert: 21.08.2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Skolen har fått ny helsesøster, Nina Nessler. Hun har kontortid på skolen tirsdag og onsdag, fra kl. 08.00 til 15.30.

Nina Nessler kan nås på telefon 51511072 eller via mail; nina.nessler@stavanger.kommune.no.

Fortsatt stor trivsel på Kampen
Publisert: 23.04.2015 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Resultatene fra vårens trivselsundersøkelse på 1.-7. trinn viser at elevene trives godt på Kampen skole. 

Skolen følger opp elever som melder som lav grad av trivsel eller som forteller at de har blitt ertet og plaget. 

Nedenfor ser dere hva elevene ble spurt om og hva de samlet sett har svart.

A. Trives du på skolen?

2014-15    Alltid         Nesten alltid Noen ganger Nesten aldri
Vår 69 %   27,5 % 3 % 0,3 %
Høst 70 % 24 % 4,5 % 1,5 %

 B. Blir du ertet eller plaget på skolen?

2014-15 Aldri        Nesten aldri     Noen ganger Mange ganger
Vår       72  %     23 % 4,3 % 0,7 %
Høst 69 % 21 % 9 % 1 %

 

 
 
.