topLogoSpacer
 

Kvaleberg skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Innsamlingsaksjon - skolebibliotek
Publisert: 15.04.2015 skrevet av: Skolens ledelse

 Av erfaring vet vi at barn «vokser ut» av noen bøker etter hvert. Vi ønsker å få til et samarbeidsprosjekt mellom hjem – skole hvor skolebiblioteket på Kvaleberg skole kan «arve» slike bøker som hjemmene ikke lenger bruker.

Biblioteket har mange bøker, men en del begynner å bli gamle og slitte. Disse ønsker biblioteket dels å bytte ut, dels å supplere. Skolen ønsker seg bøker av god kvalitet både når det gjelder innhold (skjønnlitteratur og faglitteratur) og fysisk forfatning, og som aldersmessig passer for barn i barneskolen.

Elevene kan ta bøkene med seg på skolen torsdag 23.april. Dette er verdens bokdag, og vi tror at dette vil bli en fin markering av dagen.

God påske
Publisert: 25.03.2015 skrevet av: Skolens ledelse

 

Vi ønsker dere alle en riktig god påskeferie!

Påskeferien varer fra 30.03. - 06.04.2015.

SFO er stengt fra kl. 12.00 onsdag 1. april. Første skoledag etter påske er tirsdag 7. april.  Det blir en helt vanlig skoledag denne dagen.

Det ryddes opp i gjenglemte klær før alle ferier. Klærne legges tilside i 3 uker før de sendes til Fretex.

Gratulerer med seier til Kvaleberg skolekorps
Publisert: 09-03-2015 skrevet av: Skolens ledelse

Rogalandsmesterskap for skolekorps gikk av stabelen for 42. gang i helgen.  Arrangementet er unikt i sin art med at det innvolverer alle musikantene i skolekorpsene. Fra de yngste 8 åringene på samspillseminar, til musikantene på 19 år som deltar på sitt siste Rogalandsmesterskap.

Korpsene får plassering, og noen er selvsagt mer fornøyd enn andre med helgens resultat. Kvaleberg og Vaulen skolekorps kom på 1. plass i 2. divisjon og vi gratulerer med det flotte resultatet! 

Alle korps får tilbakemeldinger fra kvalifiserte dommere, med tips til hvordan de kan arbeide for å strekke seg enda lengre.

Vurdering for læring
Publisert: 12-02-2015 skrevet av: Skolens ledelse

 De fire prinsippene for VURDERING FOR LÆRING:

* Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem

* Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

* Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg

* Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 11.02.2015 skrevet av: Skolens ledelse

Resultatene etter årets elevundersøkelse på 7.trinn foreligger nå. Vi er godt fornøyd med resultatene og ligger over snittet i forhold til Stavanger kommune på mange områder. I tabellen under er noen av resultatene, der maksimal score er 5.0

  Stavanger kommune Kvaleberg skole
Trives du på skolen? 4,4 4,7
Hvor godt liker du skolearbeid? 3,6 4,0
Jeg gleder med til å gå på skolen 3,9 4,4
Opplever du at lærerne bryr seg om deg? 4,2 4,7
Lærerne hjelper meg å forstå det jeg skal lære 4,4 4,8
Får du nok utfordringer på skolen? 4,2 4,1
Det er god arbeidsro i timen 3,7 3,6
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 4,8 4,9
     

Skolen jobber aktivt med undersøkelsen og prøver til enhver tid å forbedre ulike områder, men totalt sett viser undersøkelsen at elevene ved kvaleberg skole opplever faglig fokus, mestring og trivsel.

Hele undersøkelse er å finne i høyremenyen under dokumenter eller under "vårer resultater" på forsiden.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.