Meny
Velg seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Jernalderveien 47 4041 Harfsfjord
Telefon: 51 91 27 30 Send oss e-post
Redaktør: Stein Erik Olsen
Gå til Its Learning

Fra torsdag 22.12.16 til og med fredag 30.12.16 er det juleferie på skolen. SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.30 for de elevene som har SFO plass. Aktivitetsplan vil bli lagt ut her på hjemmesiden uken før :)

Det vil ikke bli sendt ut påmelding/avmelding skjema til barn i ordinære klasser. Tidspunkt for hjemsending eller henting, samt dager en går på SFO i juleferien vil være de samme som er registrert i hentekontrakten om ikke annen beskjed blir gitt. Eventuelle endringer eller fridager mailes til: therese.sorbo.madlavoll@stavanger.kommune.no innen tirsdag 20.12.16. Beskjeder etter 20.12.16 må ringes inn til basetelefonene den dagen beskjeden gjelder for. På forhånd takk!Arbeidet på Base B er endelig ferdig, og fra mandag 7. november vil morgen SFO være på Base B.


Elevrådsmøtet i OKTOBER:

Vi snakket om månedens egenskap: ANSVAR, hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på? Vi snakket om skolens bistandsuke, friminuttene og trivselsundersøkelsen 


FAU er opptatt av at barna skal føle trygghet på skoleveien.

Det er oppdaget rotter i taket på Base B der 1. trinn oppholder seg. Basen og tilstøtende rom vil bli stengt inntil videre. Klasserommet til Måne og Sol vil fungere som normalt, men uten tilgang til basen. 1A har flyttet til et grupperom i gangen ved utgang 12. Profesjonelle aktører har hånd om arbeidet, og vi vet i skrivende stund ikke hvor lenge vi må holde stengt. For SFO betyr det at 1. trinn vil oppholde seg i klasserommene sine, og muligens base C. Morgen SFO flyttes til base A fra torsdag 29.09.

 ANSVAR, NETTVETT og bruk av MOBILTELEFONER

Tirsdag 13.09 dro hele 5. trinn til sykkelgården i Sandnes.

Vi på 4.trinn har siden skolestart lært mye om livet i fjæra. På torsdag gikk vi ned til Møllebukta for å  se om vi kunne finne noe av det vi har lært om. Vi hadde med oss håv, bøtter, bilder av ulike arter vi skulle prøve å finne, og en bestemmelsesduk (stor duk som viser de ulike artene som lever i fjæra og hvem de slekter på). Alle satte ivrig i gang og vi lette på stranden, under steiner, og vi vasset ut i vannet på leit etter krabbe, kreps, skjell, sjøstjerner og annet. Dersom noen var litt usikre på hva de hadde funnet kunne de sjekke bestemmelsesduken. Vi hadde en topp dag og fant mye av det som lever i fjæra. Før vi gikk tilbake på skolen så lagde vi bål nede ved strandkanten og grillet pølser. En perfekt avslutning på en solrik og kjekk dag nede ved fjæra.

10.10.16-14.10.16 er det HØSTFERIE på skolen.

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.30 for de elevene som har SFO plass. Det vil ikke bli sendt ut påmelding/avmelding skjema til barn i ordinære klasser, men barn i smågruppene og MIO (STOLT) vil få en påmelding/avmeldingslapp som dere leverer tilbake til oss.

Tidspunkt for hjemsending eller henting, samt dager en går på SFO i høstferien vil være de samme som er registrert i hentekontrakten om ikke annen beskjed blir gitt. Eventuelle endringer eller fridager mailes til: therese.sorbo.madlavoll@stavanger.kommune.no innen fredag 7. oktober. Beskjeder etter 7. oktober må ringes inn til basetelefonene


Da er vi i gang! PARADIS er fremdeles aktuelt!

Minner om regler for sykling på Madlavoll skole: 

På Madlavoll skole kan elevene sykle til skolen på sykkel eller sparkesykkel i 6.og 7.kl. I 5.kl. kan elevene sykle til skolen på vanlig sykkel.Skolen anbefaler bruk av hjelm Skolen anbefaler ikke sykling til skolen for yngre elever. Det er ikke lov å sykle i skolegården i skoletiden eller i sfo-tid.


5. trinn har fått en god skolestart. Hele trinnet har vært mye sammen de første 2 dagene. Trinnet er også faddere til nye 1. klassinger.

Så er det endelig sommmer og skoleferie.

Skolen starter opp igjen 18.08. 1 trinn møter kl 10.00.

Alle andre elever møter til skolestart kl. 08.00

Nyt sommeren


Stavanger kommune har nå forenklet søknadsskjemaet for friplass/moderasjon. Foresatte må nå fylle ut et søknadsskjema på nett.

Lenken til søknadsskjemaet finner du på denne siden: http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Skole-og-utdanning/Skolefritidsordning-SFO/Friplassreduser-egenbetaling/

Vedtaket baseres på siste års selvangivelse, derfor trenger en ikke legge ved noe dokumentasjon i søknaden. En fatter da vedtak på fjorårets inntekter. Friplasser/moderasjon er i all hovedsak basert på fjorårets selvangivelse. Kan en dokumentere store endringer i inntekt, kan en få innvilget friplass/moderasjon ved å levere nåværende lønnslipp.


Vi gleder oss over gode resultater og god svarprosent på foreldreundersøkelsen på 2. trinn.

Undersøkelsen viser at det er høy trivsel på SFO, personalet bidrar til et godt fysisk og sosialt miljø, samarbeidet mellom personalet og hjemmet fungerer godt og foresatte opplever at beskjeder blir fulgt opp. Dette er ting vi har jobbet mye med de siste årene, og det er gledelig at foresatte ser resultater av arbeidet.

Undersøkelsen viser at vi må jobbe mer med aktivitetstilbudet på SFO, både på ordinære SFO dager og på skolefrie dager. Vi skårer dårlig på måltid, og årsaken til dette er at vi ikke tilbyr mat på SFO. Elevene har med matboks til SFO måltidet.