Meny
Velg seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Besøksadresse: Jernalderveien 47, 4041 Hafrsfjord Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 91 27 30 Send oss e-post
Redaktør: Stein Erik Olsen
Gå til Its Learning
Da er 7.klassingene ferdig med sitt trafikkopdrag. I hele vinter har de passet på den ene fotgjengerovergangen nær skolen. Dermed har det vært litt tryggere for elevene å komme seg til skolen i den mørke tiden. Takk for innsatsen. 

Det er kjempegøy å gå på skøyter. De siste fire ukene har 2. trinn dratt ned til Stavanger Ishall. Det er kjekt å se hvor stor fremgang elevene har hatt i løpet av disse ukene. Tusen takk til foreldre og besteforeldre som har hjulpet både på og utenfor isen.

Månedens sosiale egenskap er SAMARBEID.

Elevene opplever at de er gode på dette når de har sine vanlige lærere men at det er vanskeligere når de har vikar


I dag var det formell åpning av leseuker her på Madlavoll.

I dag har vi hatt vår hundrende dag på skolen! Dette ble markert med hundredagersfest. 100-tallet har vært i fokus hele dagen, men selve feiringen startet med at vi tok på oss de kule, selvlagde kronene våre, tok rytmeinstrumenter i hånda og marsjerte rundt på skolen og lagde leven. Vi sang hurraropet vårt i hvert mediatek. Elever og voksne klappet og hoiet da de så oss :-) Deretter marsjerte vi tilbake til klasserommene. Her måtte vi være stille i hundre sekunder!! Etterpå ble det kjeks og kos (vi måtte selvsagt lage tallet 100 før vi fikk spise). Vi jobbet med oppgaver som gikk på tallet 100; tegning, regning og skriveoppgaver.
Elever og voksne har vært helt i hundre! For en dag ;-)

er månedens egenskap. Elevrådet har hatt sitt møte der dette har vært et av temaene.

kan IKKE brukes på vår skole. Skolen tok dette opp med FAU i høst og førte dette inn i skolereglene.

Ny lokal forskrift om hundehold i Stavanger kommune er vedtatt. Forskriften tredde i kraft 14. november 2016. Det ble vedtatt forbud mot å ta med hund inn i skolegården i skolens åpningstid. Madlavoll har åpningstid fra 07.30-16.30.

Vi ber alle vise hensyn og respekt til den nye endringen.


Elevrådet har laget skolens nettvettplakat!

Det er tradisjon at 1.trinn blir invitert til kirken for å delta i julefortellingen. Fredag var det mange forventningsfulle og oppmerksomme 1.klassinger som levde seg inn i de ulike rollene.

Arbeidet på Base B er endelig ferdig, og fra mandag 7. november vil morgen SFO være på Base B.


Elevrådsmøtet i OKTOBER:

Vi snakket om månedens egenskap: ANSVAR, hva er vi gode på og hva kan vi bli bedre på? Vi snakket om skolens bistandsuke, friminuttene og trivselsundersøkelsen 


FAU er opptatt av at barna skal føle trygghet på skoleveien.

Det er oppdaget rotter i taket på Base B der 1. trinn oppholder seg. Basen og tilstøtende rom vil bli stengt inntil videre. Klasserommet til Måne og Sol vil fungere som normalt, men uten tilgang til basen. 1A har flyttet til et grupperom i gangen ved utgang 12. Profesjonelle aktører har hånd om arbeidet, og vi vet i skrivende stund ikke hvor lenge vi må holde stengt. For SFO betyr det at 1. trinn vil oppholde seg i klasserommene sine, og muligens base C. Morgen SFO flyttes til base A fra torsdag 29.09.

 ANSVAR, NETTVETT og bruk av MOBILTELEFONER