Meny
Velg seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Jernalderveien 47 4041 Harfsfjord
Telefon: 51 91 27 30 Send oss e-post
Redaktør: Stein Erik Olsen
Gå til Its Learning
5. trinn har fått en god skolestart. Hele trinnet har vært mye sammen de første 2 dagene. Trinnet er også faddere til nye 1. klassinger.

Vi vil gjennomføre en skoletur til Dalsnuten onsdag 24.08. Elevene møter kl. 08.00 i klasserommet på vanlig måte. Vi er tilbake på skolen slik at skoledagen avsluttes til vanlig tid. Husk å kle barna etter været og send med dem mat som gir god næring til en rundtur i området Gramstad/Dalsnuten. Vi har fått tilgang til toaletter i turistforenings hus på Gramstad. Området gir oss gode muligheter til å tilpasse turens lengde til de enkelte grupper/klasser.

Vi er i en fase av skoleåret hvor vi har fokus på relasjonsbygging og struktur/regler. Dette er en ypperlig anledning til å jobbe aktivt med relasjonsbygging både blant elevene og mellom elever og voksne. I tillegg må vi forholde oss til skolens turregler og utøvelsen av disse. Så dette er en perfekt aktivitet i så måte.

Gjennom sine kafeaktiviteter bidrar FAU årlig med økonomiske tilskudd til skolen som skal gå direkte til elevene. Ved åpningen av nytt skolebygg fikk vi overlevert en sjekk på kr 10.000 som vi nå legger inn i denne turen. Vi takker FAU for at vi gis denne muligheten til å gjennomføre skoleturen.

Onsdag morgen noe før kl. 8 kommer 9 busser til skolens område. Vi ber derfor foreldre og foreasatte om å unngå privat bilkjøring i området.

Slik langtidsvarslet er nå vil det være oppholdsvær og 14 grader denne onsdagen. Vi håper dette holder, men må selvfølgelig ta værforbehold.

Vi gleder oss alle til en fin dag ute i storslått natur.

 

 


Skolen er endelig i gang. Mange forventningsfulle elever er tilbake etter en lang sommerferie. Vi ønsker spesielt våre nye førsteklassinger velkommen. I dag starter de et skoleløp som skal vare sju år hos oss (for de fleste).Lykke til!

 


Som dere sikkert har sett i skoleruten, er det planleggingsdager for SFO tirsdag 16.08 og onsdag 17.08. Da er skole og SFO stengt. Mandag 15.08 er SFO åpen fra 07.30-16.30.

Mandag 1. august åpner SFO for de barna som er påmeldt.

Barn på 2. - 7. trinn skal være på Base A.

Nye 1. trinn møter som avtalt på Base B. Se egen informasjon på hjemmesiden.


Så er det endelig sommmer og skoleferie.

Skolen starter opp igjen 18.08. 1 trinn møter kl 10.00.

Alle andre elever møter til skolestart kl. 08.00

Nyt sommeren


I år har vi valgt å ikke bruke profesjonell fotograf til de tradisjonelle klassebildene/portrettene. Vi har i stedet tatt ett felles bilde av hele trinnet som vil bli hengt opp i galleriet vårt.Dette bildet skal også gjøres tilgjengelig for de foreldrene som selv ønsker å lage sin papirkopi.

Stavanger kommune har nå forenklet søknadsskjemaet for friplass/moderasjon. Foresatte må nå fylle ut et søknadsskjema på nett.

Lenken til søknadsskjemaet finner du på denne siden: http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Skole-og-utdanning/Skolefritidsordning-SFO/Friplassreduser-egenbetaling/

Vedtaket baseres på siste års selvangivelse, derfor trenger en ikke legge ved noe dokumentasjon i søknaden. En fatter da vedtak på fjorårets inntekter. Friplasser/moderasjon er i all hovedsak basert på fjorårets selvangivelse. Kan en dokumentere store endringer i inntekt, kan en få innvilget friplass/moderasjon ved å levere nåværende lønnslipp.


Vi gleder oss over gode resultater og god svarprosent på foreldreundersøkelsen på 2. trinn.

Undersøkelsen viser at det er høy trivsel på SFO, personalet bidrar til et godt fysisk og sosialt miljø, samarbeidet mellom personalet og hjemmet fungerer godt og foresatte opplever at beskjeder blir fulgt opp. Dette er ting vi har jobbet mye med de siste årene, og det er gledelig at foresatte ser resultater av arbeidet.

Undersøkelsen viser at vi må jobbe mer med aktivitetstilbudet på SFO, både på ordinære SFO dager og på skolefrie dager. Vi skårer dårlig på måltid, og årsaken til dette er at vi ikke tilbyr mat på SFO. Elevene har med matboks til SFO måltidet.   

 


Det er vanskelige parkeringsforhold ved skolen. Vi får henvendelser fra våre naboer om at parkeringsplassene ved Prix butikken brukes av foreldre/foresatte som skal på arrangement på skolen. Dette gjør at vareleveringen til butikken gjøres vanskelig og at kundeparkeringen deres fylles opp av andre enn deres kunder. Vi forstår deres frustrasjon og ber om at dere unnlater å bruke bil ved slike arrangementer.

Gosen Barnehage sliter også med sine få parkeringsplasser når foreldre til våre elever bruker dette området til å sette av elever om morgenen.

Skolen henstiller foreldre og foresatte til å ta hensyn til dette. La elevene gå til skolen. Dersom elever må kjøres skal de settes av i "rundkjøringen" før du kommer til nytt skolebygg.  


Minner om at på skolefrie dager/heldagsSFO registreres ikke mobilskolemeldinger, da må dere ringe inn beskjeder til SFO.