Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Porsholen Skole Porsmyrveien 33 4314 Sandnes Telefon: 51637440 Faks: 51637441 Send oss e-post
Porsholen SFO Porsmyrveien 33 4314 SANDNES Telefon: 51637451 Send oss e-post
Redaktør: Torill Hoel
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Porsholen skolen vil tilby leksejhelp til elevene på 4. - 7. trinn også dette skoleåret.

Tilbudet blir gitt til elever etter søknad fra foresatte.  Det er ikke gitt at alle som søker får plass i første omgang.

Det forventes at elevene er motivert for tilbudet. Hvis eleven uteblir to ganger uten gyldig grunn (sykdom eller annet gyldig fravær), mister de plassen.

Trykk Les mer og finn søknadsdokument vedlagt i høyre meny.


Onsdag 16. august er SFO stengt.

Nå som det nye skoleåret straks er i full gang ønsker rektor å minne alle om at det er innkjøring forbudt på den øverste parkeringsplassen.

Dette av hensyn til elevene sin sikkerhet.

Hvis eleven skal kjøres til skole eller SFO ber vi dere om å bruke parkeringsplassen utenfor eller nedenfor barnehagen.

 


Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til et godt skolemiljø.

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. 

Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven.