Meny
Velg seksjon Forside
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Velkommen til Revheim Skoles hjemmeside. Her vil du finne nyttig informasjon, nyheter fra skolen, prosjekter og ett innblikk i hva elever og lærere sysler med i det daglige.
Elever og lærere ved Revheim støtter årets TV-aksjon. Gjennom en egen temauke med ulike aktiviteter har det blitt satt fokus på årets TV-aksjon. Det hele startet med en egen kick-off mandag 16. oktober da skolen fikk besøk av Morten Landråk Asbjørnsen. Han holdt et svært inspirerende foredrag om årets TV-aksjon  

I uke 37 ble Revheim en 1:1 skole. Det betyr at alle våre elever disponerer en egen Chromebook til bruk i skolearbeidet. Skolens personal har brukt mye tid på å forberede dette, både i forhold til egenkompetanse i forhold til verktøy, men vel så viktig innenfor fagfeltet IKT i læring som handler om møtet mellom pedagogikk og IKT. Med andre ord være bevisst på hva dette betyr for det enkelte fag. 

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø, og det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

Neste uke starter Revheim skole med nasjonale prøver. Dette er obligatoriske prøver i regning og lesning på 8 og 9 trinn, samt engelsk på 8. trinn. Formålet med nasjonale prøver er å gi oss enda bedre kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå på skolen. 

Revheim skole har temauke med fokus på psykisk helse. Dette er et ledd i skolens arbeid med det psykososiale miljøet. Uka vil bli fylt med ulike temaer og aktiviteter som vil munne ut i en skoletur i nærmiljøet på torsdag.