topLogoSpacer
 

Skeie skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Margrete
Publisert: 26-03-2015 skrevet av: Ledelsen

Onsdag den 25.03.15 fikk vi den triste beskjeden om at vår kjære skolekonsulent Margrete Moen var død. Margrete har vært syk en stund, men hadde hele tiden håp om å komme tilbake i jobb. Så sent som i januar fikk vi en tekstmelding hvor hun skrev at hun om ikke lenge var tilbake til jobb.

Margrete var så mye mer enn skolekonsulent for oss. Hun hadde en unik kjennskap til elevene, til kollegaene, til foreldrene og til andre som kom innom skolen. Som en av våre lærere sa det: Hun var vaktmester, sykepleier, psykolog, kjøkkenhjelp, reservemor og humørspreder.

Margrete hadde alltid tid og hjerterom for alle. Elevene visste de kunne gå til Margrete om de trengte å få trøst, et plaster, få fjernet en flis eller bare snakke litt. For oss voksne på skolen var hun den som visste alt om hvor vi kunne finne det vi til enhver tid hadde behov for enten det var på skolen eller utenfor.

Våre tanker går til familie og venner.

Margrete er dypt savnet av oss alle på Skeie skole.

 

Av-og påstigningsfelt
Publisert: 08-01-2015 skrevet av: Ledelsen

Til alle foreldre. Vi opplever noen ganger farlige situasjoner når barn settes av ved skolen. Vi ber om at alle bruker av- og påstigningsfeltet når barna leveres. Samtidig er det viktig å kjøre sikkert i dette feltet. Barn er barn og kan plutselig springe ut i veien for de hadde glemt en klem eller lignende. Bruk parkeingsplass om dere må følge barna inn.

Samtididg ber vi alle om å bruke refleks. Selv om lysene er kommet tilbake, er det mørkt i noen måneder enda.

Sosiale medier
Publisert: 16.12.2014 skrevet av: Ledelsen

 Hei alle elever og foresatte.

Sosiale medier er et godt redskap for å holde seg oppdatert, oppdatere andre og ikke minst holde kontakt med andre. Det er også kjekt å se bilder på facebook, instagram osv.

Vær helt sikker på at den du tar bilde av vet om og ønsker å bli lagt ut før du legger ut noe.

Skolemelk og -frukt
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Ledelsen

Bestilling av melk og frukt skoleåret 2014/2015 gjøres på disse nettadressene:

www.skolefrukt.no og www.skolemelk.no

Informasjonsskriv til foresatte kan du lese her: https://www.skolemelk.no/files/brev-foresatte-2014-host-norsk.pdf

Endring av leksehjelptilbudet
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: ledelsen

 

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

 
 
.