topLogoSpacer
 

Skeie skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Sykkeldag 22.05-2014
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: Fau

Årets sykkeldag går av stabelen 28.april klokken 17.00-18.30. Det blir praktiske øvelser, quiz, lapskaus(5kr), gratis saft og kanskje premier.

Alle er velkommen - også søsken.

Av-og påstigningsfelt
Publisert: 08-01-2015 skrevet av: Ledelsen

Til alle foreldre. Vi opplever noen ganger farlige situasjoner når barn settes av ved skolen. Vi ber om at alle bruker av- og påstigningsfeltet når barna leveres. Samtidig er det viktig å kjøre sikkert i dette feltet. Barn er barn og kan plutselig springe ut i veien for de hadde glemt en klem eller lignende. Bruk parkeingsplass om dere må følge barna inn.

Samtididg ber vi alle om å bruke refleks. Selv om lysene er kommet tilbake, er det mørkt i noen måneder enda.

Sosiale medier
Publisert: 16.12.2014 skrevet av: Ledelsen

 Hei alle elever og foresatte.

Sosiale medier er et godt redskap for å holde seg oppdatert, oppdatere andre og ikke minst holde kontakt med andre. Det er også kjekt å se bilder på facebook, instagram osv.

Vær helt sikker på at den du tar bilde av vet om og ønsker å bli lagt ut før du legger ut noe.

Skolemelk og -frukt
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Ledelsen

Bestilling av melk og frukt skoleåret 2014/2015 gjøres på disse nettadressene:

www.skolefrukt.no og www.skolemelk.no

Informasjonsskriv til foresatte kan du lese her: https://www.skolemelk.no/files/brev-foresatte-2014-host-norsk.pdf

Endring av leksehjelptilbudet
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: ledelsen

 

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

 
 
.