topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Time Språkstasjon

NYTT FRÅ TIME SPRÅKSTASJON
Publisert: 18.02.2014 skrevet av: Ola

Ny norskprøve

Frå 1. september 2013 vart det innført obligatoriske avsluttande prøvar i norsk og samfunnskunnskap for nykomne innvandrarar, jf. introduksjonslova § 19.

Ordninga omfattar personar som kom inn i personkretsen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter denne datoen.

Norskprøva skal nå gjennomførast innanfor to sentralt fastsette periodar kvart år.

Norskprøva består av ei skriftleg og ei munnleg prøve Den skriftlege prøva blir gjennomført digitalt, medan den munnlege norskprøva blir gjennomført med eksaminator og sensor.

 

For fleire opplysningar om desse prøvane kan du gå inn på www.vox.no/prøver

Påmelding til norskprøva : 24. mars til 30. april

Norskprøva blir gjennomført på Time språkstasjon 4. og 5. juni 2014

Muntlig prøve blir 4. juni: A1/A2 og 5. juni: A2/B1

Har du rett til gratis prøve, ta kontakt med administrasjonen på Time språkstasjon:

Aud Opstad Haarr: 51 77 64 58

Ola Undheim:        51 77 64 60

Det er nå ope for påmelding til norskprøva

 

 

Nye prisar for norskkurs
Publisert: 25.03.2014 skrevet av: Ola

Frå 1. august 2014 vil prisane for norskkurs vera:

Dagkurs:  4 dagar i veka  16 timar pr. veke

18. august - 19.desember 2014

kr 8000

Kveldskurs: 1 kveld i veka Kvar tysdagskveld kl 17.30 - 20.00

19. august - 16. desember 2014

kr 3750

 

 

Prøve i samfunnskunnskap
Publisert: 04.03.2014 skrevet av: Ola

Frå 1. mars 2014 er den nye prøven i samfunnskunnskap klar.

Ta kontakt med Time språkstasjon for påmelding:

inspektør: Aud Opstad Haarr   51 77 64 58

rektor: Ola Undheim               51 77 64 60

For meir informasjon om prøven kan du gå inn på denne sida :

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Samfunnskunnskapsprove/#Prvedatoer_2

Skoleåret 2013 - 2014
Publisert: 04.09.2013 skrevet av: Ola

 

Det nye skoleåret er godt i gang. Vi har for tiden 120 deltaker på dagtid, helt fullt, og 100 deltakere hver tirsdagkveld, også der helt fullt.

Oppstart nye grupper:

Vi vil starte ny gruppe på dagtid mandag 18. november, og nye grupper på kveldstid vil bli startet opp fra tirsdag 14. januar 2014.

 NB!

Vi kan dessverre bare tilby kurs på dagtid til deltakere som har rett og plikt eller plikt til norskundervisning.

For deltakere som har rett og plikt til norskundervisning er undervisningen gratis, for andre er prisen kr. 6000 for et semester, kr. 12000 for et helt år.

 Pris dagtid: kr 6000 for et semester

Pris kveldstid: kr 3000 for et semester

 Kurs og registrering:

For å begynne på kurs må du møte personlig til en inntakssamtale på Time språkstasjon. Ved registreringen får du råd om hvilken type kurs du bør delta i.

Det er viktig for oss å vite mer om:

* din tidligere skolegang

* andre språk du kan

* du kan litt norsk fra før

Ta med:

* Pass

* Oppholdstillatelse

* DUF nr

* Eventuell dokumentasjon på tidligere norskopplæring

 

Ta kontakt på telefon 51 77 64 60 eller pr e -post :

ola.undheim@time.kommune.no

 

 

På kveldstid:
Tirsdager kl. 17.30 – 20.00

 

Nye kveldskurs starter tirsdag 14. januar 2014 kl. 17.30

Se eget påmeldingsskjema

Vi har tilbud på disse nivåene: A1 , A2 og B1. Disse nivåene tar utgangspunkt i Common European Framework of Reference for Languages (utarbeidet av Europarådet). Det må melde seg nok deltakere for at vi skal starte opp undervisning på det enkelte nivået.

 
For deltakere som har rett og plikt til norskundervisning er undervisningen gratis, for andre er prisen kr 3000 pr. kurs.

Påmelding til norskprøver kommer i tillegg.

 

 

 

 

 

50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP

God start og positivt møte med Sandnes og Jæren på 50 timer:

 

 

  • Time språkstasjon gir også tilbud om 50 timers samfunnsfag på et språk deltakerne forstår

  • Vi samarbeider med Sandnes, Hå, Sola, Egersund og Gjesdal om å tilby disse kursene

 

Ta gjerne kontakt på telefon 51 77 64 60 eller send en e-post
ola.undheim@time.kommune.no

 
 
.