topLogoSpacer
 

Time Språkstasjon

Skolestart i august 2014
Publisert: 30-06-2014 skrevet av: Ivar Johannessen

 

Vi begynner nytt skoleår 14. august klokka 08.45. Skolen vil være stengt i hele juli, men i august kan du treffe oss på telefon, mail og på kontoret.

 

SKOLERUTE 2014 / 2015

August

Planleggingsdager 12.-13.

Undervisningsstart torsdag 14 

 

September

Planleggingsdag 24.

 

Oktober

Høstferie uke 41 (6.-10. oktober)

 

November

 

Desember

Siste skoledag før jul fredag 19.

 

Januar

Planlegging 2.

Undervisningsstart mandag 5.

 

Februar

Vinterferie uke 8 (16. - 20. februar)

 

Mars

Påskeferie 30-31.

 

April

Påskeferie f.om. 30. mars t.o m. 06.april  (uke 14)

Planlegging 30.april

 

Mai

Fri fredag 1., torsdag 14., fredag 15. og mandag 25.

To planleggingsdager, dato senere

 

Juni

Siste skuledag før sommarferien fredag 19 juni

 

 

                                              

 

NYTT FRÅ TIME SPRÅKSTASJON
Publisert: 18.02.2014 skrevet av: Ola

Ny norskprøve

1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrer, jf. introduksjonsloven § 19.

Ordningen gjelder for personer som har fått oppholdstillatelse med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter denne datoen.

Norskprøven blir nå gjennomført to ganger i året.

Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven blir gjennomført digitalt, mens den munnltlige prøven blir gjennomført med eksaminator og sensor.

 

For flere opplysninger om disse prøvene kan du gå inn på www.vox.no/prøver

Det er ikke mulig å melde seg opp til norskprøven nå.

Prøvene blir gjennomført på Time språkstasjon 3., 4. og 5. juni 2014.

Muntlig prøve: nivå A1/A2 blir 4. juni, nivå A2/B1 blir 5. juni.

Skriftlige prøver: nivå A2/B1 blir 3. og 5. juni, nivå A1/A2 blir 4. juni.  

Har du rett til gratis prøve, ta kontakt med administrasjonen på Time språkstasjon:

Inspektør Aud Opstad Haarr: 51 77 64 58, aud.opstad.haarr@time.kommune.no

Rektor Ivar Johannessen:   51 77 64 60, ivar.johannessen@time.kommune.no

Prøve i samfunnskunnskap
Publisert: 04.03.2014 skrevet av: Ivar

Fra 1. mars 2014 er den nye prøven i samfunnskunnskap klar.

Ta kontakt med Time språkstasjon for påmelding:

Inspektør: Aud Opstad Haarr, tlf. 51 77 64 58, aud.opstad.haarr@time.kommune.no

Rektor: Ivar Johannessen, tlf. 51 77 64 60, ivar.johannessen@time.kommune.no

For mer informasjon om prøven kan du gå inn på denne siden :

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Samfunnskunnskapsprove/#Prvedatoer_2

Skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 04.09.2013 skrevet av: Ivar

 Vi vil starte nye grupper på dagtid mandag 18. august, og nye grupper på kveldstid vil bli startet opp fra tirsdag 19. august 2014.

 NB! Vi kan dessverre bare tilby kurs på dagtid til deltakere som har rett og plikt eller plikt til norskundervisning.

For deltakere som har rett og plikt til norskundervisning er undervisningen gratis, for andre er prisen kr. 8000 for et semester, kr. 16000 for et helt år.

Registrering på kurs på dagtid:

For å begynne på kurs må du møte personlig til en inntakssamtale på Time språkstasjon. Ved registreringen får du råd om hvilken type kurs du bør delta i.

Det er viktig for oss å vite mer om:

* din tidligere skolegang

* andre språk du kan

* du kan litt norsk fra før

Ta med:

* Pass

* Oppholdstillatelse

* DUF nr

* Eventuell dokumentasjon på tidligere norskopplæring

 

Ta kontakt på telefon 51 77 64 60 eller pr e -post :

ivar.johannessen@time.kommune.no    

 

 

Nye kveldskurs starter tirsdag 19.august 2014 kl. 17.30

Se eget påmeldingsskjema

Vi har tilbud på disse nivåene: A1 , A2 og B1. Disse nivåene tar utgangspunkt i Common European Framework of Reference for Languages (utarbeidet av Europarådet). Det må melde seg nok deltakere for at vi skal starte opp undervisning på det enkelte nivået.


For deltakere som har rett og plikt til norskundervisning er undervisningen gratis, for andre er prisen kr 3750,- pr. kurs.

Påmelding til norskprøver kommer i tillegg.

50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP

God start og positivt møte med Sandnes og Jæren på 50 timer:

  • Time språkstasjon gir også tilbud om 50 timers samfunnsfag på et språk deltakerne forstår

  • Vi samarbeider med Sandnes, Hå, Sola, Egersund og Gjesdal om å tilby disse kursene

 

Ta gjerne kontakt på telefon 51 77 64 60 eller send en e-post
ivar.johannessen@time.kommune.no

Nye priser for norskkurs
Publisert: 25.03.2014 skrevet av: Ivar

Fra 1. august 2014 vil prisene for norskkurs være:

Dagkurs:  4 dager i uka, 16 timer per uke

18. august - 19.desember 2014

kr 8000

Kveldskurs: 1 kveld i uka, hver tirsdag kl 17.30 - 20.00

19. august - 16. desember 2014

kr 3750

Du betaler for kurset før du begynner 

 

 
 
.