Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Konstituert rektor Egil Alne
Gå til Its Learning
Nyttige lenker
Utdanningsdirektoratet
Webmail (ansatte)
Webmail (ansatte)

Fau minner om at frist for betaling av juleballet er 1.november.

 

Alle elever har fått lapp der det står følgende:

Overfør kr 200,- til kontonummeret 3250 30 30909 og merk innbetaling med elevens navn og klasse – innen 1. november .

Vi gleder oss til juleballet!


Ved å trykke her finner du skoleruten for 2017-18. Denne er vedtatt av driftstyret.

Skoleruten for inneværende skoleår finner du forøvrig her.


Ved å klikke deg videre i denne saken finner du alle klassers timeplaner i høyremenyen. Planene ble oppdatert ved bytte av kontaktlærer i 9d i starten av oktober 2016.

Planene er endret også i andre klasser.


Tastaveden skoles elever og ansatte gjennomførte i dag en planlagt brannøvelse. Takk for god innsats fra alle involverte!

Det er utredet tre ulike scenarier for renovering av Tastaveden skole: Nybygg, delvis nybygg og oppussing av eksisterende bygning. Dette mulighetsstudiet er ferdigstilt, samt at det er bevilget penger til gjennomføring med ferdigstillelse 2018.

Prosessen er nå satt på pause en periode for å se på tallene for hvor mange elever ungdomsskolene vil ha i Tasta bydel i perioden 2017-2035. Kort fortalt har rådmannen bedt om å analysere alternativer for fremtidige skoleorganisering, der utbygging av andre skoler på bekostning av Tastaveden også skal sees på. Vi på Tastaveden ønsker renovering av skolen og opprettholdelse av vårt unike pedagogisk tilbud preget av fysisk aktivitet.

Denne saken følges nøye av ledelse, FaU og driftsstyret, og vi vil holde alle informert om eventuelle endringer i saken.


Elevene i valgfaget «Natur, miljø og friluftsliv» har vært på overnattingstur til Viglesdalen.

Klikk deg inn på klassesidene på 9. og 10. trinn for å se bilder fra turene.


Tastaveden skole har nå levert ut iPader til alle elever på 8 trinn.

Infoskriv, regler og andre dokumenter finner dere under seksjonen "iPad i skolen". (Trykk på seksjoner oppe til høyre på forsiden.) Trykk på "dokumenter" for å få opp en oversikt over det som er lagt ut.

Stavanger kommune vedtok i juni 2013 at alle ungdomsskoleelever skal få utdelt nettbrett. 8. trinn er først ut i denne tildelingen. iPad-ene er til bruk i undervisningen fra våren 2016 til våren 2018.

Prosjektet kalles «Bedre læring i Stavangerskolen».