Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Egil Alne
Gå til Its Learning
Webmail (ansatte)
Webmail (ansatte)
Lenkesamling
Nullmobbing.no

Skolene i Stavanger kommune har fått nye epostadresser og Tastaveden skole går nå over til å bruke disse.

 


 Her finner du en oversikt over de ulike endringer vi står foran innen IKT.


Ved å klikke deg videre i denne saken finner du alle klassers timeplaner i høyremenyen. Planene ble oppdatert 01.01.2017


Vi er veldig stolte over elevene våre som har tatt initiativ til en omvendt julekalender i år. Det er fantastisk at elevene fokuserer på gleden ved å gi! Disse frivillig pengegave blir nå doneret til et barnehjem i Ugandas hovedstad.

Vi er også glade for å annonsere at elever og ansatte på Tastaveden skolen samlet gir kroner 17502.- til dette formålet!

Les videre for å finne ut mer om barna som mottar støtten.


Ved å trykke her finner du skoleruten for 2017-18. Denne er vedtatt av driftstyret.

Skoleruten for inneværende skoleår finner du forøvrig her.


Tastaveden skoles elever og ansatte gjennomførte i dag en planlagt brannøvelse. Takk for god innsats fra alle involverte!

Det er utredet tre ulike scenarier for renovering av Tastaveden skole: Nybygg, delvis nybygg og oppussing av eksisterende bygning. Dette mulighetsstudiet er ferdigstilt, samt at det er bevilget penger til gjennomføring med ferdigstillelse 2018.

Prosessen er nå satt på pause en periode for å se på tallene for hvor mange elever ungdomsskolene vil ha i Tasta bydel i perioden 2017-2035. Kort fortalt har rådmannen bedt om å analysere alternativer for fremtidige skoleorganisering, der utbygging av andre skoler på bekostning av Tastaveden også skal sees på. Vi på Tastaveden ønsker renovering av skolen og opprettholdelse av vårt unike pedagogisk tilbud preget av fysisk aktivitet.

Denne saken følges nøye av ledelse, FaU og driftsstyret, og vi vil holde alle informert om eventuelle endringer i saken.


Elevene i valgfaget «Natur, miljø og friluftsliv» har vært på overnattingstur til Viglesdalen.

Klikk deg inn på klassesidene på 9. og 10. trinn for å se bilder fra turene.


Skoleruten for neste skoleår er vedtatt i driftsstyret 16.09.15.

Du finner den til høyre under "Les mer"


Lekser skal ikke bare være slit! Av og til oppleves leksebyrden uoverkommelig for barnet. Da er det viktig med en god dialog med lærer, og at barnet får støtte og veiledning fra foreldrene. Her får du råd til å hjelpe barnet å takle leksene på en god måte.

Les mer på Foreldrepulsen.no