Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Konstituert rektor Egil Alne
Gå til Its Learning
Nyttige lenker
Utdanningsdirektoratet
Webmail (ansatte)
Webmail (ansatte)

Jentene møtte Gosen og vant 7-2. De spilte fint sammen og vi har store forventninger til neste kamp.Tastahallen er nå gjenåpnet, og vi har derfor første svømmetime i alle 8.klasser i morgen, tirsdag 13.9. Husk derfor svømmetøy!

Dusjene er også nå tilgjengelig, og vi tar i bruk garderobene som normalt på alle trinn som bruker Tastahallen.


Stavanger Røde Kors har i mange år hatt tilbud om leksehjelp flere steder i Stavanger. Leksehjelpen drives av over 60 dyktige, trygge, voksne, frivillige leksehjelpere som alle har høyere utdanning. Over 50% av dem er sivilingeniører eller tilsvarende. En stor andel har også samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Leksehjelperne kan blant annet hjelpe med gode studieteknikker og metoder for å løse de ulike utfordringene som leksene kan by på. Leksehjelperne har god tid til å hjelpe hver enkelt elev som møter opp. Tilbudet er gratis og åpent for alle.  

Tastaveden skoles elever og ansatte gjennomførte i dag en planlagt brannøvelse. Takk for god innsats fra alle involverte!

Ved å klikke videre finner du lenke til pålogging nasjonale prøver. Lykke til!

Det er utredet tre ulike scenarier for renovering av Tastaveden skole: Nybygg, delvis nybygg og oppussing av eksisterende bygning. Dette mulighetsstudiet er ferdigstilt, samt at det er bevilget penger til gjennomføring med ferdigstillelse 2018.

Prosessen er nå satt på pause en periode for å se på tallene for hvor mange elever ungdomsskolene vil ha i Tasta bydel i perioden 2017-2035. Kort fortalt har rådmannen bedt om å analysere alternativer for fremtidige skoleorganisering, der utbygging av andre skoler på bekostning av Tastaveden også skal sees på. Vi på Tastaveden ønsker renovering av skolen og opprettholdelse av vårt unike pedagogisk tilbud preget av fysisk aktivitet.

Denne saken følges nøye av ledelse, FaU og driftsstyret, og vi vil holde alle informert om eventuelle endringer i saken.