Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 4021 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Gå til Its Learning
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Alle klær/sko som hang i korriodoren det var branntilløp i, vil bli tatt med av Polygon og renset. Elevene får klær/sko igjen når de er ferdig renset.

Resultatet av årets fruktkurvaksjon ble 110 235 kr. Tusen takk til alle elever, foresatte og andre som bidrog både i forkant og under Åpen dag.

Skolen åpner igjen på torsdag og elevene møter til vanlig tid.

Skaden vi har hatt gjelder bygg B hvor 3.,4,. 5. og 6. trinn har sine klasserom. Etasjen hvor 5. og 6. trinn har sine klasserom er ikke skadet. Denne etasjen rengjøres for sot i dag og er i drift igjen i morgen.

Etasjen hvor 3B, 3C, 4A og 4B vil ikke være i drift igjen før tidligst januar 2017. Disse klassene vil få midlertidige klasserom.

3B og 3C får klasserom i bygg A, 1. etg. 4A vil få klasserom i bygg A, 2. etg. 4B vil ha klasserom på musikkrommet.

 1., 2.,  5., 6. og 7. trinn har sine vanlige klasserom.

Lærerne vil møte sine klasser ute før skolen starter.  


Det har i kveld vært branntilløp i et elektrisk skap i et av byggene (bygg B) på skolen. Det elektriske anlegget er utkoblet. Det vil i natt og morgendagen bli vasket for å fjerne lukt og sot etter branntilløpet.

Dessverre må vi stenge skolen for undervisning i morgen, onsdag 30. november.

Alle elever på 1. - 4. trinn vil få tilbud om SFO i skoletiden. Lærere vil hjelpe til på SFO gjennom skoledagen. Elevene vil da være på store basen. Elever som ikke skal på morgen SFO, møter på store basen kl 08.30. SFO gjennomføres som normalt etter skoletiden.

 Elever på 5. - 7. trinn vil ikke motta skoletilbud. Vi vil legge ut mer informasjon i løpet av dagen i morgen.

1. trinn vil gjennomføre skøytedag som planlagt. 2. trinn vil besøke Mostun som planlagt. 4. trinn vil ikke ha svømmeundervisning.