Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Gå til Its Learning
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Under informasjonsfanen til høyre ligger det nå et informasjonsskriv som fra neste år vil følge skolebøkene elevene våre får utdelt ved skoleårets begynnelse. Det vil også komme i ranselpost på mandag.

Tjensvoll skole ble kåret til beste skole i barnetoget på 17. mai. Sammen med Nylund skolekorps som ble beste korps og vinnere fra folketoget mottok vi i dag diplom fra 17. mai-komitéens leder Egil Olsen og varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Det var elevrådsleder Linus Baltasar Hoem Hegre fra 7B og Andreas Bryne 7A sin stedfortreder Fredrik Nyborg Sørensen som tok imot prisen sammen med undertegnede som er lærernes tillitsvalgt. 

For å sikre et lusefritt år oppfordrer folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus i uke 35.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig si ifra til rektor undersøke det som har skjedd Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. 

Se mer informasjon på Udirs hjemmeside: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

og i vedlegg.