topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

God sommer
Publisert: 27-06-2014 skrevet av: Rektor

Administrasjonen tar nå ferie og ønsker alle en riktig fin sommer. 

Vi er tilbake på skolen 4. august.

SFO er stengt fom 1. juli og åpner igjen mandag 4. august.

Elevene starter skolen mandag 18. august.

Elever på 2.-7. trinn møter kl. 08.30

Elever på 1. trinn møter kl. 09.00 i skolegården.

 

 

 

God sommer
Publisert: 18-06-2014 skrevet av: rektor

Informasjon om siste skoledag 

Elevene starter dagen med sangsamling i gymsalen. Hvert trinn har et sanginnslag. Foresatte som har anledning er hjertelig velkommen på samlingen.

Kl.09.30 er det fotballkamp mellom syvende klasse og lærerne. Hvem vinner i år?

Elevene på 1. - 6. trinn slutter kl. 12.30 og SFO åpner da. Elevene på 7. trinn slutter kl.12.00. Vi ønsker dem lykke til på ungdomsskolen.

Vi ønsker alle elever og foresatte en flott sommerferie. Vi håper at bøker leses og batteriene lades til nytt skoleår!

GOD SOMMER

 

 

Endringer i organisering av skoledagen neste skoleår
Publisert: 13-06-2014 skrevet av: Anita Legland

Endringer for skoleåret 2014 - 15:

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30.

1. - 4. trinn vil slutte kl 13.30 alle dager bortsett fra tirsdager hvor elevene slutter kl. 13.15. 

5. - 7. vil slutte kl. 14.15 mandager, onsdager og torsdager. Tirdager slutter elevene kl. 13.15 og fredager slutter de kl. 13.30. 

De senere årene har elever på 1. - 4. trinn hatt friminutt på et annet tidspunkt enn elever på 5. - 7. trinn.

Fra august 2014 har vi en prøveordning for et år hvor alle elever har felles friminutt kl 11.15 - 11.45. Denne prøveordningen vil bli evaluert våren 2015.

FAU og DS er informert om disse endringene.

 

Kontaktlærere skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 22.05.2014 skrevet av: Rektor

1. trinn: Solveig Harestad, Anne Birthe Romsøe, Anita Støyva

2. trinn: Kristin Kraft-Kavli, Åse Landmark, Anne Torunn Warland

3. trinn: Rita Enerhaug, Inger Elise Johansson, Kari Ese Ur,

4. trinn: Sinje Ingrid Lønseth, Alexander Emmerhoff Post, Inger Sørenes

5. trinn: Margrethe Fossan, Camilla Klæbo, Arny Vedelden

6. trinn: Ingeborg Boge, Mona Pedersen, Mary Anne Vadla

7. trinn: Terje Haga Berentsen, Ivar Eiane, Kristin Kvamme

Besøksdag for høstens nye 1. klassinger
Publisert: 08-04-2014 skrevet av: Rektor

Onsdag 28.mai kl. 09.00 - 11.00 inviterer vi høstens nye elever til besøksdag på Tjensvoll skole. Vi gleder oss til det første møte sammen med dere. Elever, foresatte og ansatte som skal jobbe på trinnet, vil først møtes i gymsalen. Deretter går elever sammen med lærere til klasserommet. Foresatte for informasjon om skolen og SFO. 

Invitasjon til besøksdagen sendes også hjem i posten.

Velkommen.                   

Se flere forside artikler >>

 
 
.