topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Leksehjelp
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: Anita Legland

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

Departementet har presisert at «det må ligge innenfor den kommunale handlefriheten å åpne for at skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, dersom kommunen finner at dette vil være den mest hensiktsmessige bruken av ressurser. Departementet legger til grunn at kommunen finner fornuftige løsninger lokalt innenfor det totale antall leksehjelptimer som skal gis i henhold til forskrift til opplæringsloven.»

Tjensvoll skole har, som følge av endring i lovbestemmelse om leksehjelp, valgt å legge leksehjelpen fast på 3. trinn.

I tillegg vil skolen gi tilbud til elever på 5. - 7. trinn om leksehjelp. Her vil være et samarbeid mellom lærere på trinnet og foresatte på hvem som får dette tilbudet. 

 

 

 

 

 

telefonfeil
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: skoleadministrasjonen

I følge Telenor har det i forbindelse med gravearbeid blitt revet av en telefonkabel. Telefonene på skolen virker derfor ikke. Dette vil bli reparert i løpet av tirsdag 19. august.

Skolemelk
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Skoleadministrasjonen

 Ønsker du å bestille skolemelk? Følg lenken til skolemelk.no.

https://www.skolemelk.no/forside

Er du ny bruker, må du først registrere deg for å kunne bestille melk til ditt/dine barn. Dette gjøres ved å følge instruksjonene på nettsiden til Skolemelk.

Har du allerede bestilt, vi det komme skolemelk fra onsdag 21.august.

Bestilling av skolefrukt
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Skoleadministrasjonen

 

Bestill Skolefrukt
Det er fortsatt ikke for sent å bestille Skolefrukt for høstsemesteret. Logg deg inn på www.skolefruktsys.no . Her kan du også opprette ny bruker hvis du ikke har bestilt før.

Nytt skoleår
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anita Legland

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår. Vi ønsker spesielt nye elever velkommen.

Elever på 1. trinn møter opp i skolegården kl. 09.00. Der har vi opprop. Elevene blir møtt av rektor, kontaktlærere og miljøarbeidere. Deretter går elevene og kontaktlærere til sine klasserom.

Det blir et kort møte i gymsal for foresatte ca kl. 09.15 - 09.45.

Elever på 2. - 7. trinn møter opp i skolegården kl 08.30.

Første skoledag er en ordinær skoledag.

1. - 4. trinn slutter kl.13.30. Elever som går på SFO fortsetter der.

5. - 7 trinn slutter kl. 14.15.

Vel møtt!

 

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.