Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 4021 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Nå er det tid for foresatte til elever på 3. og 6. trinn til å svare på Foreldreundersøkelsen.

Det er november og det betyr at vi snart skal gjennomføre Åpen dag. Tidspunkt for arrangementet er onsdag 25. november kl. 17.30 - 19.00.

Knyttet til denne tradisjonen hvor elever, ansatte og foresatte samles på skolen etter skoletid, er alle trinn i gang med å lage fruktkurver. Elevene er også  godt i gang med å selge lodd til støtte for Hei Verden. I år støtter vi prosjekt til Hei Verden i Bangladesh.

Vi minner om at det obligatorisk fremmøte for alle elever på Åpen dag.

Vel møtt. Vi gleder oss.

 


I uke 47 og 48 arrangerer FAU refleksaksjon. FAU og ansatte på skolen ønsker å oppfordre alle elever til å bruke refleks når de går eller sykler til skolen om morgenen. 

Se skriv fra FAU.


Som nabo til Hotel Alstor ble også Tjensvoll skole invitert til et åpent nabomøte torsdag kveld. Leder Tor Brekke i Hero Norge AS orienterte om situasjonen som har ført til at UDI har opprettet midlertidige overnattingsplasser for inntil 250 asylsøkere på Alstor.

Hero driver 45 mottak over hele landet, har 30 års kompetanse på drift av asylmottak og har god kompetanse på dette. Det er per i dag ikke avklart om det kommer barnefamilier til Alstor. UDI velger ut hvilke asylsøkere som kommer til Stavanger.

Som skole tenker vi at vår viktigste oppgave er å vise gode holdninger og sosialt medansvar. Medborgerskap er et av satsningsområdene i Stavangerskolen. Skolens ansatte og rådsorgan vil diskutere hvordan skolen på en god måte kan være naboer og medborgere, og støtte og hjelpe eventuelle barn mens de oppholder seg på akuttasylmottaket i vårt nabolag på Tjensvoll. Disse barna er i en så tidlig fase av asylsøkerprosessen at de ikke får tilbud om å gå på barnehage eller skole.

Direktør Oppvekst og levekår Per Haarr har informert rektorene om hvilket ansvar, hvilke oppgaver og prioriteringer Stavanger kommune står overfor.

Les mer på kommunens nettside:

http://stavanger.kommune.no/no/Aktuelt/Midlertidige-overnattingsplasser-i-Stavanger/