Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 4021 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

1. - 4. trinn:

Når elev er syk sender foresatte e-post til lærere på trinnet innen kl. 08.15.  Lærer sjekker e-post innen første friminutt. Dersom fravær ikke er meldt, ringer skolen foresatte innen kl 10.15. Melding om fravær på e-post til lærer gjøres hver dag elev er borte fra skolen.  

5. - 7. trinn:

Når elev er syk sender foresatte e-post til lærere på trinnet så tidlig som mulig og innen skoledagens slutt.  Dersom skolen ikke har mottatt melding fra foresatte innen 3 dager, ringer skolen hjem. Melding om fravær på e-post til alle lærere på trinnet gjøres hver dag elev er borte fra skolen. Informasjon om fravær sendt på e-post erstatter meldebok. Meldebok er derfor ikke lenger nødvendig.Håvard i 2.klasse, Eskil i 5. klasse og Liva i 7. klasse er tredje generasjon Jårvik på Tjensvoll skole. Både far og farfar har gått her før. Og vi tror det finnes flere slike familier på Tjensvoll. Det er en god bydel å bo i for alle generasjoner. Da vi feiret skolens 160-årsjubileum, var "halve" bydelen på plass. Det var korpsmusikk, ballongslipp, historiefortelling og minikonsert med Hanne Sørvåg. Etterpå sto FAU for byens beste kake- og fruktbord. Tidligere på dagen feiret elever og ansatte med festforestilling i gymsalen og en kjempestor lunsjbuffé i skolegården. Vi fikk besøk av FAU-leder Camilla Nilsson, skolesjef Jørn Pedersen og leder av Kommunalstyret for oppvekst Sissel Knutsen Hegdal som hadde med blomster og hilsen fra ordføreren.

Tjensvoll skole er 160 år i år, og det blir stor feiring av dette torsdag 9.juni kl.17.30-19.00.Vi i FAU ønsker at foreldregruppen bidrar til denne festen – med tidenes kakebord.

Det nærmer seg sommerferie. De siste ukene har vi hatt fokus på neste skoleår. Personalet er nå nesten klar. Vi har en utlysning på kontaktlærer på 2. trinn, men velger allikevel å legge vi ut informasjon til dere. Det er kun kontaktlærere som legges ut. På mange trinn vil det også være timelærere. Dette er informert om i skriv til de ulike trinn.

Kontaktlærere 1. trinn: Inger Lise Sigvaldsen, Inger Lise Kringlebotten, Cathrine Storm,

Kontaktlærere 2. trinn: Ellen Kolnes Grønli, Sinje Lønseth, (utlysing 2C)

Kontaktlærere 3. trinn: Anita Støyva, Mary Anne Vadla, Rita Enerhaug

Kontaktlærere 4. trinn: Arny Vedelden, Linn Endresen, Kristin Kraft-Kavli

Kontaktlærere 5. trinn: Kristin Kvamme, Ingeborg Boge, Germund Rekstad

Kontaktlærere 6. trinn: Mona Pedersen, Alexander Emmerhoff Posti, Ivar Eiane

Kontaktlærere 7. trinn: Margrethe Wallem Fossan, Hilde Fotland, Silje Solberg