topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Anita Legland

Stavanger kommune gjennomfører årlig foreldreundersøkelse på 3., 6. og 9. trinn. Nytt i år er at undersøkelsen er nettbasert og vil foregå elektronisk på http://eu.udir.no/Login.aspx

fileicon 
Til foresatte.doc

Undersøkelsen gjennomføres i uke 45 og 46. Undersøkelsen er frivillig, men vi håper at alle deltar.

I løpet av uke 44 vil dere få ranselpost med brev med nærmere informasjon om undersøkelsen, samt et passord til bruk ved pålogg. Dette blir sendt hjem som ranselpost. Dere kan svare på undersøkelsen fra den dagen dere mottar nødvendig påloggingsinformasjon. Frist for å svare er senest søndag 16. november.

Tjensvoll skole oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen

.

 

Høstbrev til foresatte
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Anita Legland

fileicon 
hstbrev til foresatte.docx

Det er høst og snart november. Vi har lagt bak oss 8-9 uker undervisning. Jeg har lagt ved et høstbrev til foresatte. I vedlegget finner dere litt informasjon fra både trinn og litt generell informasjon. 

Rektor

 

Åpen dag- premier
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Ledelsen

Det nærmer seg Åpen dag på Tjensvoll skole, 19. november. I den forbindelse er det masse som skjer på skolen og det skal være en del aktiviteter som krever premier. Det vil bli lagt ut mer info på hjemmesoden når det nærmer seg. Vi håper derfor at noen foresatte kan bidra med noen kjekke premier til fiskedammen, bingoen o.l.

Hvis du vet at du kan få tak i noe, er det flott om du tar kontakt med Birgit på kontoret og leverer det der.

På forhånd, takk for hjelpen :-)

Felles foreldremøte tema: Nettvett
Publisert: 01.10.2014 skrevet av: Rektor/FAU

fileicon 
invitasjon til storforeldremte om nettvett.docx

 

 

 

Tirsdag 14. oktober kl 18. 00 - 19.30 inviterer skolen/FAU til felles foreldremøte. Det vil være Mabel Tettey fra Redd Barna som har foredrag med temaet Nettvett.

Det er viktig vi alle tar ansvar for at barn lærer sunt nettvett og uttvikler en solid digital dømmekraft. Derfor har FAU, i samarbeid med skolen, invitert Redd barn til foreldmøte.

 NB! Dette foredraget er for alle foreldre på 1. - 7. trinn.

 

Åpen dag - onsdag 19. november
Publisert: 13.10.2014 skrevet av: rektor

Onsdag 19. november er det igjen tid for Åpen dag. Arrangementet for denne ettermiddagen er et samarbeid mellom hjem - skole. Tidspunktet vil være kl. 17.30 - 19.00. Nærmere informasjon kommer etter hvert.

Denne ettermiddagen er obligatorisk for alle elever. Elevene får avspassere disse 2 timene siste time før juleferie og siste time før sommerferie.  

Se flere forside artikler >>

 
 
.