Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 4021 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
På skolen vår har vi elever som har allergi mot nøtter. Noen elever har så kraftig reaksjon at de har utskrevet medisiner. Vi oppfordrer derfor at elevene unngår matpakker som inneholder nøtter. Dette gjelder også når vi har uteskole eller er ute på tur. Det er viktig at alle elever opplever et trygt skolemiljø.

Endring i opplæringsloven vedrørende sykling til skolen

For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35. Tjensvoll skole oppfordrer derfor alle elver til å ta en lusesjekk denne helgen, 3.-5. september.

"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt."